• Etusivu
  • Blogi
  • Logopedian opiskelijat kesätöissä Tutoriksella

Ajankohtaista

Logopedian opiskelijat kesätöissä Tutoriksella

28.6.2022

Hei! Me olemme logopedia-opiskelijat Jasmiina ja Mari Oulun yliopistosta. Olimme kesätöissä Tutoriksella Oulun toimipisteessä ohjaten lasten kesäkerhoja. Työtehtäviimme kuului monipuolisesti mm. terapiamateriaalin valmistamista ja puheterapeuttien työhön tutustumista.

Miten päädyimme merirosvokerho-ohjaajiksi?

Keväällä tahoillamme (emme tunteneet entuudestaan toisiamme) aloimme etsiä sopivaa kesätyöpaikkaa tulevalle kesälle. Halusimme molemmat päästä tekemään jotain omaan alaan liittyvää ja päädyimme tutkimaan Tutoriksen nettisivuja. Huomasimme kumpikin, että Tutoris etsii kesätyöntekijöitä ohjaamaan lapsille merirosvokerhoja. Kerhossa lapset pääsisivät harjoittelemaan kielellisen tietoisuuden taitoja leikkien ja pelien ohella. Innostuimme heti tästä mahdollisuudesta: se olisi loistava tilaisuus päästä kurkistamaan puheterapeuttien työhön!

Kesätyön sisältö Tutoriksella

Työtehtäviimme kuului merirosvokerhojen suunnittelu, tarvittavan kerhomateriaalin valmistaminen ja kerhojen ohjaaminen. Ensimmäinen viikkomme töissä sujui pääosin kerhosuunnittelun parissa, ja teimmekin melko tarkat suunnitelmat kerhoviikoille.

Kerho-ohjaamisen lisäksi saimme materiaalinvalmistustoiveita Tutoriksen puheterapeuteilta. Valmistimme paljon puheterapiamateriaaleja heidän toiveidensa mukaisesti joko valmiista materiaaleista tai itse kehittäen. Pääsimme tekemään myös etäterapiassa käytettäviä materiaaleja, kuten PowerPoint-pelejä.

Pääsimme myös seuraamaan useita asiakaskäyntejä, mistä annammekin ison kiitoksen Tutoriksen puheterapeuteille ja heidän asiakkailleen. Terapiakertojen seuraaminen oli erittäin antoisaa, ja pääsimme taas askeleen lähemmäksi puheterapeutin konkreettista työnkuvaa.

Kesätyötehtäviimme kuului myös muutamia siivous- ja järjestelytehtäviä, joita suoritimme eri toimipisteissä esimerkiksi harjoitusmateriaalien ja kirjakaapin järjestelyn merkeissä.

Kesätöissä Tutoriksella – mitä opimme?

Kesätöissä Tutoriksella pääsimme harjoittelemaan monenlaisia taitoja. Kerhosuunnitelmia tehdessä saimme pohtia ja kehitellä lapsiryhmälle sopivia kielellisen tietoisuuden harjoitteita. Olemme molemmat työskennelleet jonkin verran lapsiryhmien kanssa, mutta harjoitusta ryhmän ohjaamisesta ja lasten kanssa toimimisesta ei voi koskaan olla liikaa.

Materiaaleja valmistaessa saimme hyviä materiaalivinkkejä itselle käyttöön tulevaisuudessa. Teimme myös etäterapiamateriaaleja, joiden valmistaminen ei ollut meille entuudestaan niin tuttua. Näimme myös, miten mielikuvituksellisesti puheterapeutit sovelsivat ja yhdistivät harjoitusmateriaaleja esimerkiksi lasten peleihin.

Terapiakertoja seuratessa opimme paljon uutta erilaisista asiakastapauksista, terapioiden toteuttamisesta, puheterapeuttien erilaisista työskentelytavoista ja työhön liittyvästä ajanhallinnastakin. Saimme nähdä puheterapeutin työpäivän toteutumista hyvin konkreettisella tasolla. Keskustelut puheterapeuttien kanssa olivat mielenkiintoisia. Onneksemme pääsimme näkemään myös moniammatillisen terapiakerran toteuttamista.

Syksyllä palaamme koulun penkille mukanamme arvokkaita kokemuksia ja uutta tietotaitoa. Mari aloittaa syksyllä neljännen vuosikurssin opinnot ja tekee tällä hetkellä gradua. Jasmiina on tehnyt kandidaatintutkielmansa ja siirtyy syksyllä kolmannelle vuosikurssille. Kesätyökokemuksemme jälkeen on hyvä lähteä viimeistelemään opintojamme matkalla kohti puheterapeutin ammattia!

Kirjoittajat: Jasmiina ja Mari

Kiinnostuitko? Katso lisää kausi- ja harjoittelupaikoista Tutoriksella.