Yhteiskuntavastuu

Lähtökohtana vastuu ja välittäminen ihmisistä ja yhteiskunnasta

Mehiläisen tehtävänä on 113  vuoden ajan ollut tuottaa terveyttä ja hyvinvointia osana ympäröivää yhteiskuntaa. Tälle perustehtävälle sekä arvoihimme – Tieto ja Taito, Välittäminen ja Vastuunotto, Kumppanuus ja Yrittäjyys sekä Kasvu ja Kehitys – pohjautuu myös vastuullisuustyömme.

Mehiläisen vastuullisuusohjelma koostuu neljästä liiketoiminnan kannalta kriittisestä osa-alueesta: laatu ja asiakastyytyväisyys, toimialan uudistaminen ja taloudellinen vastuu, henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työnantajuus sekä kestävästi kehittyvä toiminta. Toiminnan kaikkia osa-alueita seurataan useilla mittareilla, joiden kehitystä raportoidaan osana vastuullisuusraporttia.

Mehiläinen Tutoris on osa Mehiläinen konsernia ja on yli 200 henkilöä työllistävä valtakunnallinen kuntoutusalan yritys, joka pitää huolta henkilöstöstään ja haluaa panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin ja ammattitaidon kehittämiseen. Yritys tarjoaa lisäksi henkilöstölleen kattavan valikoiman etuja terveyteen, liikuntaan ja hyvinvointiin sekä matkustamiseen liittyen sekä alennuksia yhteistyökumppaneidensa palveluista. Tutustu Mehiläinen Tutorikseen työnantajana.

Yrityksemme haluaa tarjota ympärivuotisesti harjoittelu- ja kausityöpaikkoja  kuntoutusalan opiskelijoille ja kesätöihin otamme vuosittain logopedianopiskelijoita kesäkerho-ohjaajiksi ympäri Suomea. Tarjoamme näin opiskelijoille mahdollisuuden päästä näkemään millaista kuntoutustyö on yksityisellä sektorilla ja annamme mahdollisuuden testata opittuja taitoja käytännössä jo opiskeluaikana.

Tuemme suomalaista koulutusta ja kehitystä. Myönnämme Åbo Akademin sekä Turun, Tampereen, Helsingin ja Oulun yliopistojen logopedian laitoksille stipendejä ja apurahoja Suomen puheterapiatilanteen tukemiseen. Rahaston lisäksi tuemme myös jatko-opintojen tekijöitä ja myönnämme stipendejä ansiokkaista Pro gradu -töistä. Sponsoroimme opiskelijatoimintaa ja osallistumme opiskelijatoimintaan ja -tapahtumiin.

Lue lisää Mehiläisen vastuullisuustyöstä.