Yhteiskuntavastuu

Hyvät lähtökohdat elämään

Pidämme huolta henkilöstöstämme ja sijoitamme sen hyvinvointiin. Yhteiskunnallisten avustuskohteiden kautta haluamme tukea erityisesti lapsia, nuoria ja lapsiperheitä. Yhteiskuntavastuu on meille tärkeää.

Mehiläinen Tutoris on yritys, joka pitää huolta henkilöstöstään ja sijoittaa sen hyvinvointiin. Arvostamme hyvää työtä ja ammattitaitoa: käytämme suurimman osan voitostamme toimintamme ja henkilöstömme hyvinvoinnin kehittämiseen. Meillä on mm. kattava, yhdessä henkilökunnan kanssa kehitetty bonusjärjestelmä ja monipuolinen tyhy-toiminta.

Mietimme yhdessä henkilökunnan kanssa yhteiskunnallisia avustuskohteita, joihin lahjoitamme osan voitosta.

Haluamme vaikuttaa siihen, että lapsilla ja nuorilla olisi hyvät lähtökohdat elämään. Järjestämme kaikille avoimia hyvinvointi-iltapäiviä ja erityisryhmille liikuntapäiviä. Teemme lahjoituksia lasten, nuorten ja perheiden toimintaan. Olemme mm. tukeneet nuorten lukio- ja ammattiopintoja Pelastakaa Lapset ry:n kautta.

Yrityksemme tarjoaa ympärivuotisesti harjoittelu- ja kausityöpaikkoja niin alan opiskelijoille kuin omaa alaa vasta miettiville ja etsiville ihmisille. Kesätöihin työllistämme runsaasti eri alojen opiskelijoita.

Tuemme suomalaista koulutusta ja kehitystä myös laajemmin. Myönnämme Åbon Akademiin sekä Turun, Tampereen, Helsingin ja Oulun yliopistojen logopedian laitoksille stipendejä ja apurahoja, jotta puheterapiapula vähenisi. Rahaston lisäksi tuemme myös jatko-opintojen tekijöitä.

Vuonna 2018, Suomen 100-vuotisjuhlavuonna, halusimme auttaa kuntia puheterapian resurssipulassa: tarjosimme sadalle suomalaiselle 6–8-vuotiaalle lapselle mahdollisuuden oppia puuttuva R- tai S-äänne uudella tavalla nettiterapiapelien avulla. Yli puolet lapsista oppi äänteen niin, että harjoittelivat pelijakson loputtua enää opitun äänteen vakiintumista puheeseen.