Arvot, yrityskulttuuri ja yhdenvertaisuus

Arvot

Toimintaamme ohjaa vahvat arvot ja asiakaslähtöinen yrityskulttuuri. Arvot ovat Mehiläisen toiminnan perusta. Ne ohjaavat ja antavat suuntaa sekä näkyvät kaikessa tekemisessämme.

Tieto ja taito

Mehiläisen vahvuus ovat meidän huippuammattilaiset. Vahvan tiedollisen ja taidollisen osaamisen ylläpito ja jatkuva kehittäminen ovat välttämättömiä terapiahenkilöstömme työssä. Haluamme pysyä ajan tasalla niin kuntoutuksen, kuin teknologiankin kehityksessä.

​​​Yksilöiden osaamisen lisäksi arvostamme Mehiläisen tietoa ja taitoa yrityksenä ja organisaationa. Tieto ja taito syntyy vahvan historian, yrityskulttuurin ja osaavista ihmisistä koostuvan verkostomme kautta.

Vastuu ja välittäminen

Välittäminen luo perustan kaikelle toiminnallemme, sekä asiakasrajapinnassa että sisäisessä toiminnassa. Kohtaamme jokaisen ihmisen ainutkertaisena ja kunnioitamme ihmisten erilaisuutta. Välittäminen tarkoittaa myös, että viestimme avoimesti joka tilanteessa ja osaamme ottaa vastaan palautetta. Näin luomme työpaikkana erinomaiset edellytykset onnistumisille.

Kannamme vastuuta tulosten saavuttamisesta, oman osaamisemme kehittämisestä sekä jatkuvasta laadun ja asiakaspalvelun parantamisesta. Pidämme lupauksemme, luotamme toisiimme ja hoidamme asiat loppuun asiakkaiden, työtovereidemme ja liiketoimintamme etujen mukaisesti.

Kumppanuus ja yrittäjyys

Toimimme kumppanuuteen perustuvassa luottamuksellisessa suhteessa yhteistyötahojemme kanssa. Yrittäjyyttä Mehiläisessä kuvastavat myös Mehiläisen ammattilaiset. Odotamme yrittäjähenkistä asennetta ja aloitteellisuutta asiantuntijoiltamme. Työyhteisömme antaa sekä vapautta että vastuuta.

Kasvu ja kehitys

Kasvu ja kehitys tarkoittaa jatkuvaa uusien toimintamallien etsimistä, jotta voimme entistä paremmin vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja odotuksiin. Se tarkoittaa uusia palveluinnovaatioita. Se tarkoittaa Mehiläisen ammattilaisten ja tiimien henkilökohtaista kasvua ja kehitystä. Yrityksenä haluamme kasvattaa kannattavuuttamme ja saavuttaa tavoitteemme.

 

Yrityskulttuurimme kulmakivet

   Tekemisen kulttuuri

    Laadun kulttuuri

    Avoimuuden kulttuuri

    Yhteispelin kulttuuri