Mehiläinen Tutoriksen arvot

Arvot viitoittavat toimintaamme

Avoimuus

Avoimuus on tärkeää yhtä lailla asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden kuin asiakkaiden kanssa. Suhtaudumme avoimen kiinnostuneesti uusiin ja erilaisiin toimintamalleihin ja jaamme tietoa myös eteenpäin. Avoimuus yrityksemme sisällä on toimintamme kehittymisen ja työn mielekkyyden edellytys.

Luotettavuus

Luotettavuus on asiakkaiden suuntaan tärkeä asia, jotta asiakkaamme kokevat saavansa sen, mitä heille on luvattu. Toimintamallimme ja työprosessimme ovat yhtenäiset koko Suomessa, mikä takaa osaltaan luotettavan ja saumattoman laadun.

Inhimillisyys

Haluamme mahdollistaa maantieteellisen tasavertaisuuden: sen, että laadukkaat ja lakisääteiset palvelut ovat saatavissa eri puolilla Suomea.

Luovuus

Arvostamme luovuutta. Kaikki ajatukset, ideat ja mietteet ovat tärkeitä ja vievät toimintaamme eteenpäin. Aina on hyvä pitää mielessä uusia suuntia avaava kysymys: voisiko tämän asian tehdä toisin – helpommin, joustavammin, järkevämmin.

Yhteisöllisyys ja toiminnallisuus

Yhteisöllisyys ja toiminnallisuus näkyvät kaikessa toiminnassamme. Yhteisöllisyys tarkoittaa kuntoutujan lähiyhteisön, lähi-ihmisten, ottamista mukaan prosessiin. Toiminnallisuus kertoo siitä, että työskentelemme asiakkaan arjessa hänelle tutuissa ympäristöissä ja tilanteissa.