Huimausterapia

Kärsitkö asentohuimauksesta tai niskaperäisestä huimauksesta?

Huimaus on tyypillinen oire, jonka vuoksi hakeudutaan lääkärin tai fysioterapeutin vastaanotolle. Huimausterapia voi tuoda nopeastikin avun epämiellyttävään ja huolta aiheuttavaan vaivaan.

Yleisiä syitä huimaukselle ovat hyvälaatuinen asentohuimaus ja niskaperäinen huimaus. Tutkituta traumaperäiset ja erityisen voimakkaat oireet lääkärissä ennen kuin hakeudut muuhun hoitoon. Meillä huimausterapiaa toteuttavat mm. OMT-terapeutit.

Hyvälaatuinen asentohuimaus

Hyvälaatuisella asentohuimauksella tarkoitetaan sisäkorvaperäistä tasapainoaistinelimeen vaikuttavaa oireilua. Oireet saattavat olla hyvinkin voimakkaita ja säikäyttää ensimmäisessä huimauskohtauksessa.

Vaikka oireet ovat joskus melko voimakkaat, huimaus ei johdu vakavasta sairaudesta ja vaiva on luonteeltaan hyvänlaatuinen. Oireet provosoituvat pään asennon nopeasta muutoksesta ja esimerkiksi makuulle mennessä. Huimaus on kiertävää.

Asentohuimauksen hoito on yksinkertaista. Hoitoina käytetään liikesarjoja, joiden tarkoituksena on saada liikutettua korvan kaarikäytävään kertynyttä sakkaa. Kun hoito on suoritettu oikein, oireet helpottuvat nopeasti. Hoidon välitön onnistumisprosentti on 70–90 %. Huimausterapiaan kuuluvat myös kotiharjoitteet ja niiden ohjaaminen. Harjoitteita voi tehdä kotona itsenäisesti, jos oireet uusiutuvat.

Niskaperäinen huimaus

Niskaperäisen huimauksen oireilu on moninaista. Samanaikaisesti huimauksen kanssa saattaa esiintyä muun muassa niska- ja päänsärkyä, korvasärkyä ja korvien soimista sekä pahoinvointia. Oireet provosoituvat niskan liikkeistä.

Niskaperäisen huimauksen taustalla voi olla esimerkiksi piiskaniskuvamma (ns. Whiplash-vamma), myofasciaalinen oireilu tai niskan nivelperäinen liikerajoitus.

Niskaperäisessä huimauksessa tarkka kliininen tutkiminen on aina erittäin tärkeää. Silloin tulee huomioida muun muassa mahdolliset vakavat syyt, pään alueen vammat, lääkitys, yläniskan niin sanotut turvatestit ja asentohuimaus erotusdiagnoottisena.

Huimausterapia tuo avun

Tyypillinen syy niskaperäiselle huimaukselle on yläniskan liikerajoitus. Niveltoiminnan ja niskan liikkuvuuden normalisoitumiseen sekä huimauksen vähentymiseen ja poistumiseen voidaan vaikuttaa fysioterapian keinoin. Hoitoina voivat olla esimerkiksi aktiiviset ja passiiviset nivelmobilisointitekniikat.

Eri mobilisointitekniikoiden hyödyistä huimauksen hoidossa löytyy selvää tutkimusnäyttöä. Myös lihaskuntoharjoitteiden hyödyistä yleisten niska-hartiaseudun ongelmien hoitona on hyvää näyttöä. Suurin osa niskaperäisestä huimauksesta kärsivistä hyötyvät konservatiivisesta hoidosta.