Kuntouttavat pelit ja sovellukset

Tutustu kuntoutumista tukeviin peleihimme ja sovelluksiimme. Ne soveltuvat erinomaisesti sekä terapiakäyttöön että kotiharjoitteluun. Pelejä voi hyödyntää monipuolisesti myös muutoin kuin terapiakäytössä, esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa.

Ammattilaiskäyttöön PUM – Puhumaan mielikuvien avulla

PUM – Puhumaan mielikuvien avulla on mielikuviin perustuva peli, jota voi käyttää esimerkiksi äännevirheiden ja puheen motoriikan harjoitteluun. Materiaali on puheterapeuttiemme kehittämä ammattilaiskäyttöön.

Artikulaatioharjoituksissa haetaan mielikuvan avulla äänteitä, kuten sihisevä käärme ja tippuva hana. Mielikuvat toimivat myös muistin tukena myöhemmissä harjoitteluvaiheessa.

PUM-materiaalista hyötyvät erityisesti henkilöt, joilla on

  • äännevirheitä
  • puheen motorisen ohjailun vaikeuksia
  • puheliikkeiden sarjoittamisen vaikeuksia
  • lukihäiriö
  • kuuloerottelun vaikeuksia

Tutustu kuntouttaviin peleihin ja sovelluksiin lisää ja tilaa verkkokaupastamme

Tenkka-Poo-muistipelit

Tenkka-Poo on 4–8-vuotiaille lapsille suunnattu toiminnallinen muistipelisovellus, jonka avulla R- tai S-äänteiden opetteleminen on hauskaa. Se tarjoaa yli 50 R- tai S-sanaa ja toiminnallista tehtäväideaa.

Puhe- ja toimintaterapeuttiemme suunnittelemat pelit on suunnattu lasten kotiharjoittelun tueksi, terapeuttien käyttöön ja lasten kanssa työskenteleville tahoille.

Tenkka-Poo R-muistipeli

Voit valita tekstin ja äänen suomeksi tai ruotsiksi sekä sanat ja tehtävät sanalistasta. R-äänteiden paikka vaihtelee sanoissa. Vinkki-osiosta löytyy lisää harjoitusideoita. Lapsi voi nauhoittaa oman puheensa ja verrata sitä malliin. Pelissä on kolme vaikeustasoa.

Tutustu lisää ja tilaa verkkokaupastamme

Tenkka-Poo S-muistipeli

Voit valita tekstin ja äänen suomeksi tai ruotsiksi sekä sanat ja tehtävät sanalistasta. S-äänteiden paikka vaihtelee sanoissa. Vinkki-osiosta löytyy lisää harjoitusideoita. Lapsi voi nauhoittaa oman puheensa ja verrata sitä malliin. Pelissä on kolme vaikeustasoa.

Tutustu lisää ja tilaa verkkokaupastamme

Nettiterapiapelit äänneharjoitteluun

Puheterapeuttien kehittämät lasta motivoivat nettiterapiapelit Ärjyn Ärräkoulun ja Sirun Sihinäkoulun R- ja S- äänteen harjoitteluun löydät Nettiterapia-sivultamme ja verkkokaupasta!