RecoveriX®-aivokuntoutus

Vaativaan aivokuntoutukseen

RecoveriX-aivokuntoutus on todettu erittäin tehokkaaksi keinoksi aivojen uudelleensäätelyssä.

RecoveriX-aivokuntoutus on innovatiivinen, teknologiaa hyödyntävä kuntoutusmenetelmä ihmisille, joilla on aivojen vaurioitumisesta johtuvia toiminnan häiriöitä. Laitteisto on kehitetty erityisesti aivoverenkiertohäiriöasiakkaiden kuntouttamiseen. Sitä voidaan käyttää sekä akuutin että kroonisen vaiheen kuntoutukseen.

Miten RecoveriX®-aivokuntoutus toimii

Aivojen vaurioituminen saattaa estää kyvyn liikkua mutta ei ehkä kykyä kuvitella liikettä.

RecoveriX®- aivokuntoutuksessa kuntoutuja saa visuaalisia ja auditiivisia ärsykkeitä
aivoihin, joiden johdosta hän ajattelee tavoiteltua motorista liikettä. Jos kuntoutuja
onnistuu ajattelemaan liikkeen oikein, sähköärsyke aktivoituu ja antaa kyseiseen raajaan
motorisen palautteen onnistumisesta. Harjoittelu vahvistaa uusien ratojen muodostumista
aivopuoliskojen välillä, millä on suotuisia vaikutuksia mm. kehonhallintaan ja tasapainoon.

 1. Ajateltu liike aktivoi sähköstimulaation ja antaa motorisen palautteen
 2. Samanaikaisesti visuaalinen ja auditiivinen palaute vahvistavat aivojen plastisuutta ja liikkeen uudelleenoppimista.
 3. Jokaisen terapiaistunnon päätyttyä järjestelmä näyttää arvioinnin harjoittelun onnistumisesta ja antaa raportin kuntoutumisen tasosta.

Katso video:
RecoveriX-aivokuntoutusta Tutoriksessa.

Recoverix-aivokuntoutuksen hyödyt

RecoveriX-laitteiston avulla vaikutetaan aivojen muovautuvuuteen. Muovautumisen avulla tavoitellaan kuntoutujan omatoimisuuden ja itsenäisyyden lisääntymistä arjessa.

RecoveriX®-aivokuntoutuksen hyödyt ovat

• Kehonhallinnan ja -hahmottamisen vahvistuminen
• Kehonosien tunnistaminen
• Positiivinen vaikutus tasapainoon
• Keskittymiskyvyn, havainnoinnin ja vireystilan parantuminen
• Kielellisten taitojen kohentuminen
• Positiivinen vaikutus tuntoaistiin
• Kuntoutujan toiminnallisuuden lisääntyminen arjessa

Aivokuntoutuksessa laitetaan elektrodimyssy päähän, keskitytään ja laitetaan aivot työskentelemään näkö- ja kuuloärsykkeiden mukaan.

Mitä Recoverix-aivokuntoutus sisältää

Tutoriksessa RecoveriX-aivokuntoutusta antavat neurologiseen kuntoutukseen erikoistuneet fysioterapeutit ja toimintaterapeutit.

Parhaimpiin tuloksiin päästään 20–25 hoitokerran sarjoissa.

RecoveriX-aivokuntoutus sisältää

 • yksilöllisesti suunnitellun, kuntoutujan tarpeisiin rakennetun kokonaisvaltaisen terapian, johon sisältyy RecoveriX-harjoittelu yhdistettynä tavoitteen mukaisiin kotiharjoituksiin
 • terapeutin ohjauksen etänä kotiharjoittelujakson aikana
 • terapiajakson, yhteensä 25 h
 • toteutuksen 2–3 krt viikossa

Neuvottele lääkärisi kanssa, jos

 • sinulla on todettu dementia, epilepsia tai merkittäviä kielen, kongnition tai keskittymisen häiriöitä
 • käytät sydämentahdistinta
 • sinulla on metallia hoidettavalla alueella
 • käytät kipustimulaattoria

Tutustu myös neurologiseen fysioterapiaan.

Voit lukea lisää hoitomuodosta myös englanninkieliseltä sivustolta Regain your Mobility.

Lue Jarin tarina:
“Tasapaino ja kykyni hahmottaa kehoni liikkeitä parani huomattavasti”

Lue Merjan tarina:
Teknologialla tuloksia aivokuntoutuksessa

RecoveriX-aivokuntoutuksessa hyödynnetään monipuolisesti teknologiaa.