RecoveriX-aivokuntoutus

Vaativaan aivokuntoutukseen

RecoveriX-aivokuntoutus on todettu erittäin tehokkaaksi keinoksi aivojen uudelleensäätelyssä.

RecoveriX-aivokuntoutus on innovatiivinen, teknologiaa hyödyntävä kuntoutusmenetelmä ihmisille, joilla on aivojen vaurioitumisesta johtuvia toiminnan häiriöitä. Laitteisto on kehitetty erityisesti aivoverenkiertohäiriöasiakkaiden kuntouttamiseen. Sitä voidaan käyttää sekä akuutin että kroonisen vaiheen kuntoutukseen.

Miten RecoveriX-aivokuntoutus toimii

Aivojen vaurioituminen saattaa estää kyvyn liikkua mutta ei ehkä kykyä kuvitella liikettä. RecoveriX-aivokuntoutuslaitteisto mahdollistaa aivoissasi tapahtuvan toiminnan todentamisen harjoittelun aikana.

 1. Ajateltu liike aktivoi sähköstimulaation yläraajaan.
 2. Samanaikaisesti visuaalinen ja auditiivinen palaute vahvistavat aivojen plastisuutta ja liikkeen uudelleenoppimista.
 3. Jokaisen terapiaistunnon päätyttyä järjestelmä näyttää arvioinnin harjoittelun onnistumisesta ja antaa raportin kuntoutumisen tasosta.

Katso video:
RecoveriX-aivokuntoutusta Tutoriksessa.

Recoverix-aivokuntoutuksen hyödyt

RecoveriX-laitteiston avulla vaikutetaan aivojen muovautuvuuteen. Muovautumisen avulla tavoitellaan kuntoutujan omatoimisuuden ja itsenäisyyden lisääntymistä arjessa.

Recoverix-aivokuntoutuksen hyödyt ovat

 • käden toiminnan parantuminen
 • positiivinen vaikutus tasapainoon ja kävelyn laatuun
 • keskittymiskyvyn ja vireystilan parantuminen
 • kehonosien tunnistamisen paraneminen
 • kielellisten taitojen kohentuminen
 • kuntoutujan arjen helpottuminen omatoimisuuden kasvaessa

Miehen päässä on RecoveriX-aivokuntoutukseen kuuluva elektrodimyssy.

Mitä Recoverix-aivokuntoutus sisältää

Tutoriksessa RecoveriX-aivokuntoutusta antavat neurologiseen kuntoutukseen erikoistuneet fysioterapeutit ja toimintaterapeutit.

Parhaimpiin tuloksiin päästään 20–25 hoitokerran sarjoissa.

RecoveriX-aivokuntoutus sisältää

 • yksilöllisesti suunnitellun, kuntoutujan tarpeisiin rakennetun kokonaisvaltaisen terapian, johon sisältyy RecoveriX-harjoittelu yhdistettynä tavoitteen mukaisiin kotiharjoituksiin
 • terapeutin ohjauksen etänä kotiharjoittelujakson aikana
 • terapiajakson, yhteensä 25 h
 • toteutuksen 2–3 krt viikossa

Neuvottele lääkärisi kanssa, jos

 • sinulla on todettu dementia, epilepsia tai merkittäviä kielen, kongnition tai keskittymisen häiriöitä
 • käytät sydämentahdistinta
 • sinulla on metallia hoidettavalla alueella
 • käytät kipustimulaattoria

Tutustu myös neurologiseen fysioterapiaan.

Voit lukea lisää hoitomuodosta myös englanninkieliseltä sivustolta Regain your Mobility.

Lue Merjan tarina:
Teknologialla tuloksia aivokuntoutuksessa

RecoveriX-aivokuntoutuksessa hyödynnetään monipuolisesti teknologiaa.