RecoveriX-aivokuntoutus

RecoveriX-aivokuntoutus – uusi mahdollisuus kuntoutua

RecoveriX-aivokuntoutus on todettu erittäin tehokkaaksi keinoksi aivojen uudelleen järjestäytymisessä.

RecoveriX-aivokuntoutuslaitteisto on innovatiivinen neuroteknologiaa hyödyntävä laitteisto, jossa yhdistyy motorinen mielikuvaharjoittelu, virtuaalinen peiliterapia ja sähköstimulaatio. RecoveriX-aivokuntoutuksessa hyödynnetään aivojen plastisuutta eli kykyä muovautua uudelleen.

Miten RecoveriX-aivokuntoutus toimii

Aivojen vaurioituminen saattaa estää kykysi liikkua, mutta ei ehkä kykyäsi kuvitella liikettä! Raajan liikkeen ajattelu saa aikaan lähes saman aktivaation aivoissa kuin liikkeen suorittaminen. Recoverix-menetelmässä liikkeen ajattelun aikaansaama sähköinen aktivaatio aivotasolla laukaisee sähköstimulaation ylä- tai alaraajaan sekä virtuaalikäsien liikkeen kuvaruudulla. Tämän ainutlaatuisen palautejärjestelemän avulla vahvistetaan uusia hermoyhteyksiä motoriselta aivokuorelta kohdelihaksiin.

Katso video RecoveriX-kuntoutuksesta

RecoveriX-aivokuntoutuksen hyödyt

RecoveriX-aivokuntoutuksen hyödyt ovat

 • Spastisuuden lievittyminen
 • Ylä- tai alaraajan toimintakyvyn parantuminen
 • Kävelyn laadun ja nopeuden kohentuminen
 • Päivittäisten toimien helpottuminen
 • Kehonosien tunnistamisen lisääntyminen
 • Keskittymiskyvyn ja vireystilan parantuminen
 • Kielellisten taitojen kohentuminen

Lue Alpon tarina: RecoveriX-kuntoutuksen avulla takaisin työelämään

Kenelle Recoverix-aivokuntoutusta

RecoveriX on kehitetty aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien terapiaan, mutta sitä voidaan käyttää laajemminkin aivojen vaurioitumisesta johtuvien toimintakyvyn häiriöiden kuntoutuksessa. RecoveriXilla on saatu hyviä tuloksia myös kroonisen kivun kuntoutuksessa.

RecoveriX täydentää ja tehostaa tavanomaista terapiaa ja sitä voidaan käyttää missä tahansa kuntoutuksen vaiheessa. RecoveriX-kuntoutuksella on saatu tuloksia myös silloin, kun tavanomaisten terapioiden vaikutukset ovat vakiintuneet.

RecoveriX-aivokuntoutuksen toteuttaminen onnistuneesti edellyttää, että kuntoutujalla ei ole vaikeita kielellisiä, kognitiivisia ja/tai tarkkaavuuden häiriöitä, jotka estävät häntä ymmärtämästä ja /tai suorittamasta tehtäviä.

RecoveriX-aivokuntoutukseen liittyvässä ylä- tai alaraajan sähköstimulaatiossa vastaa-aiheena ovat mm.

 • sydämen tahdistin
 • epilepsia
 • kipustimulaattori tai
 • jokin muu aktiivinen laite kehossa sekä metalli hoitoalueella.

RecoveriX-aivokuntoutuksen soveltuvuudesta on hyvä keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Lisätietoja soveltuvuudesta saat RecoveriX-kuntoutusta toteuttavilta terapeuteilta.

RecoveriX-aivokuntoutukseen hakeutumisesta

Kela hankkii vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluja palvelukuvauksen mukaisesti (esimerkiksi fysioterapiaa tai toimintaterapiaa), ei terapiamenetelmittäin. Kela tekee kuntoutuspäätöksen ja terapian tulee toteutua päätöksessä mainitulla palveluntuottajalla. Terapia sisältää kaikki hyvän kuntoutuskäytännön mukaiset menetelmät. Päätöstä ei voi jakaa kahden eri palveluntuottajan välille terapiamenetelmän tai terapiavälineistön perusteella.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvat henkilöt voivat siten saada RecoveriX-kuntoutusta, mikäli heillä on Kelan kuntoutuspäätös (fysioterapiaan tai toimintaterapiaan) ja terapia toteutuu kokonaisuudessaan Mehiläinen Tutoriksessa.

RecoveriXia toteutetaan myös kuntien ja vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksilla. RecoveriXiin voi tulla lisäksi omakustanteisesti, joko ilman lähetettä tai lääkärin lähetteellä (tutkimus ja hoitomääräys fysioterapiaan SV3FM). Lähetteellä käynneistä on mahdollista saada Kela-korvausta (max. 15 kerrasta/ lähete).

Ota yhteyttä:

Mehiläinen Tutoris Tampere: Mervi Rantala, aluepäällikkö, toimintaterapeutti
p.044 726 0312, mervi.rantala@mehilainen.fi

Mehiläinen Tutoris Oulu: Terhi Ikonen, aluepäällikkö, fysioterapeutti
p. 044 755 3595, terhi.ikonen@mehilainen.fi

RecoveriX-aivokuntoutuksen toteutus

RecoveriX-aivokuntoutus suositellaan toteutettavaksi intensiivisenä jaksona, yhteensä 20 – 25x hoitokertaa, 2-3 x viikossa. RecoveriX-jakson aloituskerta on 90 min, muut kuntoutuskerrat 60 min. Aloituskerralla tehdään tarvittavat alkuarvioinnit sekä laaditaan tavoitteet kuntoutusjaksolle.
RecoveriX-aivokuntoutuksen aikana kuntoutuja saa jaksoa tukevia kotiharjoitteita. Jakson päättyessä tehdään loppuarviointi.

Tutustu myös neurologiseen fysioterapiaan.

Voit lukea lisää hoitomuodosta myös englanninkieliseltä sivustolta Regain your Mobility.

Lue Jarin tarina:
”Tasapaino ja kykyni hahmottaa kehoni liikkeitä parani huomattavasti”