Purenta- ja leukanivelfysioterapia

Apua leukanivelten ja purentalihasten kiputiloihin

TMD-erikoistuneet fysioterapeuttimme hoitavat leukanivelten ja purentalihasten kiputiloja ja toimintahäiriöitä. Purenta- ja leukanivelfysioterapia auttaa silloinkin kun perinteiset fysikaaliset hoidot tai hieronnat ovat auttaneet vain väliaikaisesti ongelmaan.

Purenta- ja leukanivelfysioterapia perustuu purentalihasten, kaulan ja niskan alueen käsittelyyn sekä venytyksiin, jolloin lihasten rentoutuminen vähentää nivelen painetta ja ärsytystä. Olennaisena osana fysioterapiaan kuuluu harjoitusten ohjaus nivelen toiminnan normalisoimiseksi.

Milloin purenta- ja leukanivelten fysioterapiaan

Yleisimmät purenta- ja leukanivelten toimintahäiriöiden aiheuttamat vaivat ovat:

  • leukanivelten äänet
  • leukanivelten ja purentalihasten kivut
  • leukojen väsyneisyys ja jäykkyys
  • rajoittunut alaleuan liike ja liikehäiriöt
  • päänsärky, kasvojen kivut ja korvakipu
  • kivut kielessä, ikenissä ja hampaissa
  • kurkun kiristys, pala kurkussa, äänen tuoton ongelmat
  • lihassäryt niskoissa ja hartioissa ja jopa yläraajaan säteilevät kivut

Liikkeelle kuntoutujan ryhdin arvioimisesta

Purenta- ja leukanivelkuntoutuksen fysioterapiassa fysioterapeuttimme arvioi kuntoutujan ryhdin kauttaaltaan ja ryhdin vaikutuksen purentaongelmaan. Leukanivel on osa koko kehon kineettistä ketjua. Jalkojen, rangan ja lantion virheasennot sekä toimintahäiriöt kompensoidaan muualla kehossa, mikä voi vaikuttaa leukaniveleen asti.

Alhaalta syntyviä vinoutumia korjaamaan tarvitaan muun muassa pään asennon mukauttamista. Pään asento vaikuttaa leukaniveleen, purentaan ja kaularankaan. Vastaavasti häiriö purentaelimen toiminnassa altistaa niska- ja hartiaseudun vaivoille.

Kuntoutuksessa saavutetaan usein paras tulos hammaslääkärin ja fysioterapeutin yhteistyöllä. Silloin pystytään arvioimaan kuntoutujan tilanne kokonaisvaltaisesti ja huomioimaan koko toiminnallinen ketju.

Lue myös Voice Massage -hoidosta.