Työharjoittelun kautta kuntoutusalan ammattilaiseksi

Opiskelin kolmatta vuotta fysioterapiaa, kun laitoin syksyllä 2014 sähköpostia Tutorikseen harjoittelupaikasta, sillä olin kuullut positiivista palautetta muilta fysioterapiaopiskelijoilta. Lisäksi minua kiinnosti neurologinen fysioterapia. Keväällä 2015 pääsinkin kuusi viikkoa kestävään harjoitteluun Tutorikseen.

Harjoittelussa Tutoriksella

Työharjoittelussa pääsin suunnittelemaan ja toteuttamaan fysioterapiaa neurologisille kuntoutujille ohjaajan tuella. Myös allasterapioiden suunnittelu ja toteutus kuului harjoittelunkuvaani. Pidin erityisesti harjoittelussa siitä, että minulle annettiin vastuuta ja sain paljon kokemusta neurologisesta fysioterapiasta. Pääsin näin kokemaan käytännössä, millainen tuleva ammattini tulisi olemaan. Lisäksi pääsin mukaan kolmanneksi fysioterapeutiksi teknisavusteiseen kävely- ja tasapainoryhmään, jossa seurasin ja ohjasin harjoitteita kuntoutujille. Tämän myötä pääsin tutustumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen ja teknisavusteinen kuntoutus tuli tutummaksi Pirkanmaan laajan laitteiston myötä.

Työyhteisön monipuolisuus

Arvostin jo harjoitteluaikana Tutoriksen työyhteisön moniammatillisuutta sekä monipuolista palvelukokonaisuutta. Pirkanmaan toimipisteessä teknisavusteinen kuntoutus on vahvasti läsnä, mikä tuo monipuolisuutta terapioiden toteuttamiseen. Harjoittelussa ollessani pääsinkin seuraamaan eri terapiamuotoja kuten lymfaterapiaa, teknisavusteista kuntoutusta, kipufysioterapiaa ja toimintaterapiaa. Pääsin mukaan myös kotikäynneille. Nykyään taloon tuleville uusille harjoittelijoille tarjotaan mahdollisuutta tutustua myös mm. etä- ja lasten fysioterapiaan sekä koira-avusteiseen ja psykofyysiseen fysioterapiaan, mikä on mahtava asia harjoittelijoille. Harjoitteluaikana koin, että Tutoriksessa on todella osaava henkilökunta ja työyhteisö on mukaansatempaava. Kokonaisuus vakuutti minut jo harjoittelussa.

Omaan työhön vaikuttaminen

Valmistuin syksyllä 2015, jolloin työllistyin Tutorikseen. Aloitin määräaikaisella työsopimuksella, mutta reilun vuoden päästä sain jo vakituisen työn. Työllistymisen jälkeen keskityin nuoriin ja aikuisiin neurologisiin kuntoutujiin. Pääasiallisesti työskentelen vastaanotolla ja altaalla, toisinaan teen myös kotikäyntejä. Meillä voi vaikuttaa omaan asiakasryhmään henkilökohtaisen kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. Itseäni kiinnostaa soveltava liikunta ja olen päässytkin mukaan toteuttamaan erilaisia Kelan liikuntakokeiluja asiakkaidemme kanssa. Tutoriksella saan suunnitella oman työviikon itse joustavasti, minkä olen kokenut merkittäväksi eduksi.

Kouluttautumista tuetaan

Työnantajamme tukee lisäkouluttautumista ja asiantuntijuuden kehittämistä monin tavoin. Itse kävin aika pian valmistumiseni jälkeen neurologisen fysioterapian täydennyskoulutuksen. Olen käynyt myös manuaalisen käsittelyn koulutuksia, viimeisimpänä Faskiamanipulaatio ®Stecco Level 1 -koulutuksen. Tutoriksessa ammattitaito kehittyy myös toimiessa moniammatillisessa työyhteisössä, taitavien kollegoiden keskellä. Opin jatkuvasti työkavereiltani uusia asioita. Lisäksi meillä on sisäisiä koulutuksia, joissa omat asiantuntijamme kouluttavat muita terapeutteja. Koen, että Tutoriksessa minulla on hyvät mahdollisuudet päästä kehittämään osaamistani myös jatkossa.

Rento ja positiivinen ilmapiiri

Meillä Pirkanmaalla on aivan mahtava työporukka ja sen myötä loistava yhteishenki! Uudet työntekijät otetaan aina hyvin vastaan. Ilmapiiri on positiivinen ja rento ja tiimimme ammattitaitoinen sekä osaava. Työkavereilta saa aina apua ja tukea asiassa kuin asiassa ja naurua riittää joka päivä!

Uskon, että tässä yrityksessä uuden työntekijän tai opiskelijan tulisi omata itseohjautuvuutta ja omatoimisuutta. Saamme itsenäisesti suunnitella kalenterimme ja työpäivämme eli toimimme tavallaan ”yrittäjämäisesti” – mikä on mielestäni hyvä asia. Koska työnantaja antaa paljon vapauksia, ne luovat myös vastuuta. Lisäksi auttaa, jos on rohkeutta kokeilla ja uskallusta tarttua toimeen, sillä meillä on monipuolinen asiakaskunta, välineistö ja laitteisto. Avoimuus, luovuus ja sosiaalisuus ovat myös hyvästä työssäni. Koen, että Tutoriksessa tarjotaan hyvät mahdollisuudet olla luova ja tehdä terapiaa monipuolisesti.

Kysyin, uudemmilta työntekijöiltämme kokemuksia Tutoriksesta ja esiin nousi erityisesti hyvä työporukka ja ammattitaitoiset ihmiset. Tärkeäksi ja positiiviseksi koettiin itsenäinen kalenterien suunnittelu ja työviikkojen joustavuus. Näissä olen samaa mieltä! Heidän mielestään ruokailu työajalla on myös hyvä etu, mitä ei jokaisessa työpaikassa ole. Meidän keskeinen sijaintimme ja saavutettavuus ovat myös etuja, joita osaa arvostaa, jos on aiemmin tottunut kulkemaan pitkiä matkoja työpaikalle. Tutoriksessa on hyvät edut työntekijöille. Rahallisten etujen lisäksi pienet viikoittaiset edut, kuten yhteiset aamupalat, tuovat mukavaa vaihtelua ja hyvinvointia viikkoihin sekä edistävät tiimihenkeä. Täällä pystyy myös helpommin toteuttamaan monipuolisesti terapiaa sekä löytyy hyvät mahdollisuudet kehittyä ja kehittää!

Sanna Ahtee, fysioterapeutti
Tutoris Erikoiskuntoutus
Pirkanmaa

Joulukuussa 2020