Työnohjaus

Tutoris Työnohjaus™ on oman työn, työroolin ja työotteen tutkimista, arviointia sekä kehittämistä yhdessä työnohjaajan kanssa. Työnohjaus voi olla joko yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjausta. Työnohjauksessa käsitellään esimerkiksi työyhteisöön, työhön, haastaviin työ- tai asiakastilanteisiin sekä työssä jaksamiseen liittyviä asioita. Työnohjaus voi toteutua lähi- tai etäohjauksena.

Työnohjausprosessi kestää kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Tapaamiset ovat sopimuksen mukaan noin 4-6 viikon välein. Hinta sisältää työnohjauksen suunnittelun, toteutuksen ja mahdollisen työnohjausmateriaalin. Sisäinen työnohjaus voi olla myös lyhyempi prosessi tai yksittäinen kerta.

Työnohjaajina Tutoriksella toimivat Lounais-Suomen tiimistä toimintaterapeutti Pekka Lindholm, Pohjois-Savon tiimistä toimintaterapeutti Heli Kettunen ja Pohjois-Pohjanmaan tiimistä puheterapeutti Noora Leskinen.

Työnohjauksen hinnat

Yksilötyönohjaus 60 min 150 e + alv
Ryhmätyönohjaus (3-8 henkilöä) 90 min 250 e + alv

Mikäli työnohjaus toteutetaan muualla kuin Tutoris Oy:n aluekeskuksessa, lisätään hintaan matkakorvaukset. Matkakorvaukset laskutetaan seuraavin perustein:
1-35 km: + 50 % matkakorvaus
36-70 km: + 70 % matkakorvaus
Matka määritellään Tutoris Oy:n aluekeskus – sovittu toimipiste – Tutoris Oy:n aluekeskus