Työnohjaus

Mehiläinen Tutoris Työnohjaus™ on oman työn, työroolin ja työotteen tutkimista, arviointia sekä kehittämistä yhdessä työnohjaajan kanssa. Työnohjaus voi olla joko yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjausta. Työnohjauksessa käsitellään esimerkiksi työyhteisöön, työhön, haastaviin työ- tai asiakastilanteisiin sekä työssä jaksamiseen liittyviä asioita. Työnohjaus voi toteutua lähi- tai etäohjauksena.

Työnohjausprosessi kestää kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Tapaamiset ovat sopimuksen mukaan noin 4-6 viikon välein. Hinta sisältää työnohjauksen suunnittelun, toteutuksen ja mahdollisen työnohjausmateriaalin. Sisäinen työnohjaus voi olla myös lyhyempi prosessi tai yksittäinen kerta.

Työnohjaajina toimivat Lounais-Suomessa toimintaterapeutti Pekka Lindholm, Pohjois-Savossa toimintaterapeutti Heli Kettunen ja Pohjois-Pohjanmaalla puheterapeutti Noora Leskinen.

Työnohjauksen hinnat

Yksilötyönohjaus 60 min 159 € + alv
Yksilötyönohjaus 90 min 229 € + alv
Ryhmätyönohjaus (3-8 henkilöä) 90 min 265 € + alv

Mikäli työnohjaus toteutetaan muualla kuin Mehiläinen Tutoris Oy:n aluekeskuksessa, lisätään hintaan matkakorvaukset. Matkakorvaukset laskutetaan seuraavin perustein:
1-35 km: + 50 % matkakorvaus
36-70 km: + 70 % matkakorvaus
Matka määritellään Mehiläinen Tutoris Oy:n aluekeskus – sovittu toimipiste – Mehiläinen Tutoris Oy:n aluekeskus

Tutustu työnohjaajiimme:

Noora Leskinen

”Haluan auttaa työnohjauksella työntekijöitä löytämään omia voimavarojaan ja omaa toimijuuttaan työntekijänä.  Työnohjaukseni perustuu ennen kaikkea dialogisuuteen mutta myös reflektiivisyyteen, narratiivisuuteen ja ratkaisukeskeisyyteen. Työnohjaajana olen kuunteleva, tilaa antava ja nostan esiin omia ajatuksia, jotka heräävät dialogissa.  Työnohjaukseeni voit tulla sellaisena kuin olet ja toivon, että dialogimme ja yhteisen hetkemme jälkeen voisit palata takaisin työsi ääreen voimaantuneena ja oma toimijuutesi vahvistuneena.

Olen toiminut puheterapeuttina yli kymmenen vuoden ajan yksityisellä sektorilla, tehden töitä laajasti kelan vaikeasti vammaisten asiakkaiden parissa, arvioinnissa sekä kuntapuolella.  Voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi valmistuin keväällä 2022.  Teen työnohjauksia sekä läsnä että myös etänä.”

 

Pekka Lindholm

”Työnohjauksessani asiakas on keskiössä. Ajan ottaminen sille mikä yleensä arjen kiireessä tulee sivuutetuksi voi tuottaa uudenlaisia näkökulmia ja oivalluksia työstä ja maailmasta. Tuen asiakastani tarkastelemaan työtään ja suhdettaan siihen, jotta uudenlaiset näkökulmat mahdollistuvat.

Työnohjaukseen pyrin rakentamaan kiireettömän ja vapautuneen ilmapiirin, jossa asiakkaan on mahdollisuus ilmaista monenlaisia ajatuksia ilman tuomituksi tulemista. Huumori auttaa usein löytämään uudenlaisia lähestymiskulmia tuttuihinkin asioihin. Olen työskennellyt myös 14 vuotta psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa poliklinikalla, josta kertyi kokemusta esimerkiksi dialektisesta käyttäytymisterapiasta yksilöterapeuttina ja ryhmänohjaajana.”