Työnohjaus

Tutoris Työnohjaus™ on voimavarakeskeistä ja tavoitteena on tukea työntekijöiden toimijuutta ja kykyä kohdata vaikeita asiakassuhteita. Tavoitteena on yhdessä työntekijöiden kanssa etsiä uudenlaista ymmärrystä asiakassuhteisiin ja vaihtoehtoisia tapoja kohdata asiakkaita. Työnohjaus on oman työn, työroolin ja työotteen tutkimista, arviointia ja kehittämistä.  Työnohjaus voi olla joko yksilötyönohjausta, ryhmätyönohjausta tai työyhteisöjen työnohjausta.

Työnohjauksessa käsitellään esim. työyhteisöön, työhön, haastaviin työ- tai asiakastilanteisiin sekä työssä jaksamiseen liittyviä asioita.

Työnohjauksen avulla voidaan

  • kehittää ja vahvistaa työntekijöiden toimijuutta sekä työyhteisöjen toimintaa
  • vähentää työn henkistä kuormittavuutta
  • lisätä työn tekemisen iloa
  • työmotivaatiota ja
  • sitoutumista työhön

Tavoitteena on työyhteisön voimavarojen tukeminen ja edistäminen sekä toimijuuden säilyminen

Työnohjauksen kesto sovitaan prosessin alussa. Se kestää kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Tapaamiskerran pituus on 60-90 min. Tapaamiset ovat 4-6 viikon välein. Hinta sisältää työnohjauksen suunnittelun, toteutuksen ja työnohjausmateriaalin.

Työnohjaajana toimii puheterapeutti Noora Leskinen, joka opiskelee tällä hetkellä Dialogic Oy:n voimavarakeskisessä työnohjaajakoulutuksessa, Noora valmistuu vuonna 2022. Opiskeluaikana työnohjaaminen tapahtuu Dialogicin kouluttajien työnohjauksessa.

Varaa aika: Noora Leskinen, 046 922 8488, noora.leskinen@tutoris.fi

Työnohjauksen hinnat

Yksilön työnohjaus 60 min 150 e + alv

Ryhmän työnohjaus 90 min 250 e + alv

Opiskelijatyöhinta hinnoista -10 % pois, voimassa keväälle 2022 asti.