Parasta on olla ihmisten lähellä

Olen Päivi Kekarainen, puheterapeutti Oulussa ja Raahessa. Olen perehtynyt erityisesti lasten äänteellisiin ja puhemotorisiin pulmiin. Kuntoutan pääasiassa lapsia, ja työkokemusta minulle on kertynyt mm. kehitys- ja kuulovammaisten lasten sekä puhemotorisia vaikeuksia omaavien asiakkaiden terapiatyöstä.

Muotoilusta ihmisiä lähelle

Ajauduin opiskelemaan logopediaa Oulun yliopistoon kolmen Rovaniemellä vietetyn vuoden jälkeen. Teollisen muotoilun opinnot Lapin yliopistossa saivat jäädä, sillä alan kaupallisuus ja omien ideoiden myyminen sekä työt Etelä-Suomessa eivät Pohjois-Pohjanmaan tyttöä enää houkutelleet. Kaipasin ihmisläheisempään työhön, ja Oulun yliopiston nettisivuja selatessa silmiini osui logopedian koulutusohjelma.

Jo opiskeluaikana kävi ilmi, kuinka monipuolinen ala ja sen tarjoamat työskentelymahdollisuudet ovat. Luovuuttakin pääsisi varmasti hyödyntämään. Valmistuttuani vuonna 2009 olenkin päässyt työskentelemään niin kunta- kuin yksityisellä puolella sekä monenlaisissa puheterapeutin työtehtävissä.

Kokkolan kautta Ouluun

Työurani Tutoriksessa on alkanut jo vuonna 2011 määräaikaisella vanhempainvapaan sijaisuudella. Jo tuolloin vaikutuin osaavien kollegoiden ja terapeuttien tiimistä, joka on sittemmin kasvanut reilusti. Oman vanhempainvapaani jälkeen kyselin työtilannetta tutussa työpaikassa ja vuodesta 2014 lähtien olenkin kuulunut vakiporukkaan. Vanhempainvapaan jälkeen aloitin työt Kokkolassa Tutoriksen Keski-Pohjanmaan tiimissä. Tein reissutyötä Oulusta käsin, mutta osa-aikaisen työajan sekä innostavan työporukan ja asiakaskunnan ansiosta en kokenut reissaamista kuormittavana.

Kun alkuvuonna 2015 tarjoutui mahdollisuus siirtyä Tutoriksen Pohjois-Pohjanmaan tiimiin Ouluun, ei siirtymistä tarvinnut kuitenkaan kovin kauaa miettiä, sillä oli mukava saada työalue lähemmäksi kotia. Sekä Kokkolan että Oulun tiimeissä työkavereinani on ollut huippuammattilaisia ja ennen kaikkea huipputyyppejä, jotka ovat tämän työn suola ja tärkeä voimavara. Kollegoiden tukea ja tietämystä on aina saatavilla ja tiimissämme vallitsee avoin ja innostava ilmapiiri.

Aikaa perheelle ja kevyempi paluu töihin

Puheterapeutin työ on ajoittain hektistä, jolloin työ- ja perhe-elämän luonteva yhteensovittaminen on tärkeää. Tutoriksessa jokainen voi itse suunnitella oman kalenterinsa ja aikataulunsa joustavasti, jolloin on helpompi huomioida myös perhe-elämän muuttuvat tarpeet.

Erityisen tärkeäksi olen kokenut tämän vanhempainvapailta paluuni jälkeen, jolloin olen voinut aloittaa työt pienemmällä työaikaprosentilla, mikä on mahdollistanut kevyemmän työ- ja hoitopolun aloituksen sekä minulle että lapsilleni.

Aikaa kouluttautumiselle ja kuuntelemiselle

Tutoriksessa olen vuosien aikana saanut kouluttautua sekä omien mieltymysteni että asiakaskunnasta nousevien tarpeiden mukaan. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa ovat painottuneet muun muassa lasten äänteellisten ja puhemotoristen pulmien kuntoutus. Peruskuntoutustyön lisäksi olen päässyt kokeilemaan erilaisia työtehtäviä aina logopedian opiskelijoiden ohjauksesta lasten sopeutumisvalmennuskurssien asiantuntijatehtäviin.

Terapiatyössä olen aina pitänyt tärkeänä asiakkaan tarpeiden huomioimisen lisäksi myös läheisten ja yhteisön kohtaamisen ja kuuntelemisen ja pyrkinyt antamaan sille aikaa tiiviin kuntoutustyön lomassa. Myös opiskelijoiden ohjaaminen ja tukeminen ammatillisen polun alkuun on tuntunut luontevalta ja tärkeältä. Tulevaisuuden haaveissa onkin työnohjaajaksi kouluttautuminen, jossa voisin hyödyntää ohjauksellista otetta sekä kuuntelevaa korvaa, sellaisia puolia itsessäni, jotka koen vahvuuksikseni.

Päivi Kekarainen
Puheterapeutti
Tutoris Erikoiskuntoutus
Pohjois-Pohjanmaa

Talvella 2021