Nettiterapia

Apua pulmallisen äänteen omaksumiseen

Nettiterapia pitää sisällään mielenkiintoiset pelit, jotka motivoivat lasta äänteiden harjoitteluun tuttujen ihmisten kanssa omassa ympäristössä, esimerkiksi kotona tai koulussa.

Äännevirhe on yleinen suomalaislapsilla: joka neljännellä 6–8-vuotiaalla on äännevirheitä, tyypillisimpinä R- ja S-äänteiden virheet.

Nettiterapiapelimme ovat puheterapeuttiemme kehittämiä ratkaisuja lasten äännevirheiden kuntouttamiseen uudella, lasta motivoivalla tavalla. Pelilisensseihin kuuluu myös puheterapeutin etäohjaus. Lapsi tai lapsiryhmä ja aikuinen voivat yhdessä tehdä äänneharjoituksia lapsen omassa tutussa ympäristössä puheterapeutin reaaliaikaisessa etäohjauksessa tai itsenäisesti.

Nettiterapiapelilisensseihin kuuluvat

 • mukaansatempaavat, lasta innostavat tietokonepelit seikkailumaailmoineen
 • terapeuttien laatima kattava kotiharjoittelumateriaali
 • itsenäiseen harjoitteluun tai puheterapeutin reaaliaikaisella etäohjauksella

Edut kunnille

 • Lisäresursseja lasten äännevirheiden kuntoutukseen
 • Kunnan palveluvalikoimaan laajennusta
 • Lasten puheterapiajonojen lyheneminen ja oikea-aikainen kuntoutus
 • Vaivaton ja kustannustehokas ratkaisu lasten äänneongelmiin
 • Palvelu voidaan toteuttaa ympäri Suomea ja jopa ulkomailla; ei vaadi matkustamista

Nettiterapiapelit ovat käytössä jo useassa kunnassa

Kokemuksia käytännössä – sadan lapsen testaama

Tarjosimme vuonna 2018, Suomen 100-vuotisjuhlavuonna, sadalle suomalaiselle 6–8-vuotiaalle lapselle mahdollisuuden oppia puuttuva R- tai S-äänne uudella tavalla nettiterapiapelien avulla.

Yli puolet hankkeen loppukyselyyn vastanneista oli oppinut puuttuvan äänteen jakson aikana niin, että harjoittelivat enää opitun äänteen vakiintumista puheeseen.

Palaute lapsilta ja heidän perheiltään oli erittäin hyvää. Myös ammattilaiset ottivat pelin hyvin vastaan. Hankkeen myötä kentälle saatiin uusia, lasta motivoivia harjoituksia.

Anna meille palautetta nettiterapiapeleistä ja -paketeista.

Lisenssivaihtoehdot

Ammattilaislisenssi

Nettiterapiapelit Sirun Sihinäkoulu ja Ärjyn Ärräkoulu

 • Puheterapeutin suunnittelema, kattava harjoitusmateriaali tulostettavana versiona
 • Pelaamismahdollisuus 24 h/vrk
 • Pelioikeuden kesto 12 kuukautta

Pelioikeus terapeutin ohjauksessa

Seikkailu Sirun kanssa S-saarella tai Ärjyn kanssa R-avaruudessa, jossa kymmenen terapeuttien suunnittelemaa minipeliä harjoitteluun

 • Terapeutin suunnittelema kattava kotiharjoittelumateriaali
 • Etäsertifioidun terapeutin alku- ja lopputapaaminen tietokoneen välityksellä
 • Pelaamismahdollisuus 24 h/vrk
 • Pelioikeuden kesto 3 kuukautta

Pelioikeus itsenäiseen harjoitteluun

Seikkailu Sirun kanssa S-Saarella tai Ärjyn kanssa R-avaruudessa, jossa kymmenen terapeuttien suunnittelemaa minipeliä harjoitteluun

 • Terapeutin suunnittelema kattava kotiharjoittelumateriaali
 • Pelaamismahdollisuus 24 h/vrk
 • Pelioikeuden kesto 2 viikkoa tai 3 kuukautta

Tutustu tarkemmin pelipaketteihin ja tilaa verkkokaupastamme.