Ajankohtaista

Kuntoutus- ja hoivapalveluita tarjoava Tutoris osaksi Mehiläistä

23.5.2022

TIEDOTE 23.5.2022

Mehiläinen vahvistaa terapiapalveluitaan – kuntoutus- ja hoivapalveluita tarjoava Tutoris osaksi Mehiläistä

Kuntoutus- ja hoivapalveluita tuottava Tutoris Oy on liittynyt osaksi Mehiläistä 20.5.2022 allekirjoitetulla osakekaupalla. Noin 300 terveydenhuollon ammattilaista siirtyy Mehiläiseen vanhoina työntekijöinä. Toiminta jatkuu Tutoris-nimen alla tutuissa toimipisteissä.

Tutoris on korkealaatuisia kuntoutus- ja hoivapalveluita tuottava yritys, jossa työskentelee yli 300 puhe-, toiminta- ja fysioterapeuttia sekä hoiva-alan ammattilaista. Yritys tarjoaa kuntoutuspalveluita ympäri Suomen sekä hoivapalveluita ikäihmisille Helsingissä ja Kuusamossa. Palveluita Tutoris tarjoa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille ja alan ammattilaisille, kuten Kelalle, kunnille, keskussairaaloille, vakuutusyhtiöille, yhdistyksille ja yrityksille, mutta myös yksityisasiakkaille. Tutoriksen liikevaihto edellisellä päättyneellä tilikaudella oli 19,2 miljoonaa euroa.

”Tutoris on kehittänyt moniammatillisia terapiapalveluita sekä ikääntyvien hoivapalveluita laatuun panostaen ja se tunnetaan alan aktiivisena kehittäjänä ja eteenpäin viejänä. Mehiläinen on puolestaan sosiaali- ja terveysalan laatujohtaja, joka on viime vuosina kehittänyt yhä toimivampia palveluketjuja eri asiakasryhmille sekä digitaalisoinut palveluita. On hieno mahdollisuus saada Tutoriksen kattava osaaminen ja verkosto osaksi Mehiläistä. Jaamme yhteisen vision kuntoutus- ja terapiapalveluiden kehittämisestä eteenpäin”, toteaa laajoista ulkoistuksista ja terapiapalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Lasse Männistö Mehiläisestä.

”Tutoris on syntynyt innostuksesta kehittää kuntoutusalalle sen tarvitsemia uusia hyviä käytäntöjä ja tehokkaita toimintatapoja sekä luoda toisenlainen työn tekemisen kulttuuri. Tästä on osoituksena muun muassa sijoittuminen Euroopan 15. parhaaksi työpaikaksi ja kuntoutusalan ensimmäinen tunnustus perheystävällisenä työpaikkana. Tutoris on ollut alusta alkaen edelläkävijä kuntoutuksen kentällä tuoden toimialalle muun muassa yhteisöllisen- ja etäkuntoutuksen. Johtavana ajatuksenani on ollut tehdä asiat joustavammin, tehokkaammin ja luovemmin. Yhdistyminen Mehiläisen kanssa, joka on edelläkävijä palveluiden digitalisoinnissa, antaa tähän entistä paremmat mahdollisuuden. Olen todella onnellinen, että 19-vuotias Tutoris ”teinilapseni” pääsee kasvamaan ja kehittymään aikuiseksi Mehiläisen sateenvarjon alla”, sanoo Tutoriksen toimitusjohtaja Laura Juvala.

Osana tulevaa toiminnan kehitystä Mehiläisen digitaaliset palvelut otetaan käyttöön myös Tutoriksen kuntoutuspalveluissa. Mehiläisen monipuolinen koulutustarjonta tulee Tutoriksen ammattilaisten saataville. Toimintaa kehitetään laaja-alaisesti.

”Mehiläisen julkisten terapiapalveluiden kehittämisen keskeinen ohjenuora on laaja-alainen moniammatillisuus. Terapiapalveluissa panostetaan moniammatillisiin tiimeihin ja tätä kautta pystymme palvelemaan asiakkaiden kaikkia kuntoutus- ja terapiatarpeita yhdestä paikasta”, Männistö päättää.

Kaupan myötä Tutoriksen hoivapalvelut liittyvät osaksi Mehiläisen ikääntyneiden asumispalveluita ja niiden laatujärjestelmiä. Mainiokoteihin liittyvät hoivakodit sijaitsevat Helsingissä ja Kuusamossa.

Tutoris on perustettu vuonna 2003 ja sen 15 aluekeskusta ja 21 toimipistettä sijaitsevat ympäri Suomen. Tutoris ja sen kuntoutuspalvelut tulevat olemaan myös jatkossa oma erillisyhtiönsä Mehiläisen osana. Työtekijät siirtyvät Mehiläiseen vanhoina työntekijöinä ja toiminta jatkuu entiseen tapaan nykyisissä yksiköissä.

Lisätiedot:
Mehiläinen, Lasse Männistö, liiketoimintajohtaja, laajat ulkoistukset ja terapiapalvelut
Tutoris, Laura Juvala, toimitusjohtaja
Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta, tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832