Tuki- ja liikuntaelinfysioterapia

Askel askeleelta kohti pysyvämpää hoitotulosta

Tuki- ja liikuntaelinten (tule) ongelmat ovat erittäin yleisiä. Suurin osa ihmisistä kärsii jossain vaiheessa elämäänsä kivusta, joka on hoidettavissa tuki- ja liikuntaelinfysioterapiassa.

Tuki- ja liikuntaelinfysioterapia perustuu tarkkaan fysioterapeuttiseen tutkimiseen, jonka pohjalta kuntoutus suunnitellaan. Fysioterapeutin ohjeiden mukainen itsenäinen harjoittelu auttaa parantamaan ja ylläpitämään tuloksia.

Tuki- ja liikuntaelinfysioterapian tavoitteina on työ- ja toimintakyvyn parantuminen sekä arjen sujuminen kivuttomasti.

 

Tuki- ja liikuntaelinfysioterapian hyödyt

Tuki- ja liikuntaelinfysioterapia etenee askel askeleelta kohti pysyvämpää hoitotulosta. Alussa tules-kuntoutuja voi käydä fysioterapiassa tiivisti. Kertoja harvennetaan vähitellen. Joskus riittää muutama käynti ammattitaitoisella fysioterapeutilla. Takapakkejakin voi tulla, mutta on tärkeää, että kuntoutuja ymmärtää pitkäjänteisyyden merkityksen harjoittelussa.

Tavoitteena on, ettei tules-kuntoutuja pidemmällä aikavälillä tarvitse fysioterapeutin apua vaan pystyy omatoimisesti ylläpitämään saavutettuja tuloksia omien elämäntapojen, ergonomiavalintojen ja liikuntatottumuksien avulla.

Onnistunut tuki- ja liikuntaelinfysioterapia

Onnistunut tules-kuntoutus perustuu koko kehon toiminnallisen kokonaisuuden ymmärtämiseen. Pelkän vaivan hoitaminen ei johda pysyviin tuloksiin, vaan täytyy myös ymmärtää, mikä on aiheuttanut kivun tai toimintakyvyn rajoitteen.

Fysioterapeutin tärkein työkalu on vahva ammattitaito. Pidämme sitä yllä säännöllisesti muun muassa täydennys- ja lisäkoulutuksien avulla.

Tutustu myös muihin fysioterapiapalveluihimme.