Painokevennetty kävely

Vaikuttava ja tehokas menetelmä neurologisessa kuntoutuksessa

Painokevennetty kävely on paljon tutkittu ja tehokas tapa kävelyn harjoitteluun. Neurologisessa kuntoutuksessa yksi tärkeimpiä tavoitteita on kävelyn uudelleen oppiminen.

Painokevennetyssä kävelykuntoutuksessa kehonpainoa voidaan keventää ja asentoa tukea valjaiden avulla. Tämä mahdollistaa varhaisen kävelyharjoittelun aloituksen ja runsaat toistomäärät suhteessa harjoitteluaikaan, mikä edistää kävelytaidon uudelleen oppimista. Painokevennetty kävely sopii neurologisille asiakkaille, sekä tuki- ja liikuntaelinongelmaisille kuntoutujille.

Turvallisesti valjaiden avulla

Tukivaljaat mahdollistavat kävelyn osavaiheiden harjoittelun myös heti kuntoutuksen alkuvaiheessa sairastumisen tai loukkaantumisen jälkeen. Valjaiden avulla pystyy harjoittamaan kävelyä turvallisesti ja tehokkaasti ilman, että fysioterapeutti tukee pystyasentoa.  Kävelyharjoittelu voidaan aloittaa kevennyksen avulla usein jo ennen kuin kuntoutuja hallitsee pystyasennossa liikkumisen.

Painokevennetyssä kävelyssä yhdistyvät ylävartalon hallinta, askellus ja painonsiirto. Kuntoutuksessa harjoitetaan kuntoutujan motoriikkaa ja tasapainoa sekä voimistetaan kävelyyn tarvittavia lihaksia. Menetelmä mahdollistaa kävelyn harjoittelussa suuremman toistojen määrän yhdellä harjoituskerralla verrattuna perinteiseen kävelyn harjoitteluun ilman painokevennystä.

Painokevennetty kävely 

 • Edistää kävelyn osavaiheita tasapainoisesti
 • Edistää tasapainon hallintaa
 • Kehittää kävelykestävyyttä
 • Parantaa motoriikkaa ja askelrytmiä
 • Nopeuttaa kävelyn eri vaiheiden normalisoitumista
 • Auttaa itsenäisen kävelykyvyn saavuttamisessa
 • Ennaltaehkäisee liikkumattomuudesta johtuvia haittoja

Painokevennetty kävelykuntoutus soveltuu esimerkiksi

 • Aivohalvauksen jälkeiseen kuntoutukseen
 • Lonkka-, polvi- ja nilkkaleikatuille tai -kipuisille asiakkaille
 • MS-tautia ja Parkinsonin tautia sairastaville
 • Tuki- ja liikuntaelinongelmaisille
 • Osittaisen selkäydinvamman kuntoutukseen
 • Kävelyn ja tasapainon häiriöiden ja nivelrikkoasiakkaiden kuntoutukseen
 • Kaatumispelkoasiakkaille

Painokevennetty kävely sopii kaiken ikäisille sekä lapsi-asiakkaille että ikääntyneille.

Käytössä kävelymatto h/p/cosmos

Käytössämme on h/p/cosmos -kävelymatto yhdistettynä Robowalk Expanderiin eli elastiseen kaapelijärjestelmään. Harjoittelussa järjestelmä joko tukee ja avustaa liikettä tai antaa lisävastusta harjoitteluun. Järjestelmää säädetään vertikaalisesti ja horisontaalisesti, jolloin vastusjousijärjestelmä toimii asiakkaan kannalta optimaalisesti. Kevennyksen määrää, askelpituutta ja -nopeutta voidaan vaihdella potilaan vamman ja kävelemisen kehittymisen mukaan.

Esimerkkejä kävelymaton käyttömahdollisuuksista

 • Kävelykuntoutus
 • Tuettu liikeharjoittelu
 • Mobilisoivat harjoitteet
 • Liikeharjoittelu; ortopedinen ja neurologinen kuntoutus
 • Koordinaatio ja toiminnallinen harjoittelu
 • Voima- ja kestävyysharjoittelu

Painokevennettyä kävelykuntoutusta tarjoamme Tampereella.