Lasten fysioterapia

Fysioterapilla parempi toiminta- ja liikkumiskyky

Lasten fysioterapia on kuntoutusta, minkä toteutus lähtee aina lapsen mieltymyksistä ja kiinnostuksen kohteista. Lasten fysioterapian tavoitteena on parantaa ja ylläpitää lapsen toiminta- ja liikkumiskykyä auttaen lasta kokemaan mahdollisimman monipuolisia ja normaaleja liikemalleja. 

Lasten fysioterapia tukee lapsen osallistumista leikkiin, koulunkäyntiin, harrastuksiin ja sosiaaliseen elämään sairaudesta tai kivusta huolimatta. Kuntoutus on lapsen ja perheen tarpeista lähtevää. Tavoitteet sille luodaan yhdessä perheen kanssa.

Lasten fysioterapia toteutetaan toimitiloissamme sekä koti-, koulu- ja päiväkotikäynteinä.

Lasten fysioterapian tavoitteet

Lasten fysioterapian tavoitteena on

  • auttaa lasta saamaan monipuolisia ja normaaleja liikekokemuksia
  • mahdollistaa lapsen omatoiminen, itsenäinen liikkuminen ja päivittäinen toiminta
  • tarvittaessa olla apuna apuvälineiden valinnassa
  • opastaa ja tukea perhettä sekä lähipiiriä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Laaja osaamisalue – kipukuntoutuksesta reuman hoitoon

Osaamisalueemme lasten fysioterapiassa ovat

Lastenklinikka moniammatilliseen kuntoutukseen

Oulussa Pohjois-Pohjanmaan Erikoiskuntoutuksen tiloissa Reinilässä ja Rehapoliksessa sekä Tampereella Pirkanmaan Erikoiskuntoutuksen tiloissa sijaitsevat lasten kuntoutussalit, joissa harjoitetaan moniammatillista kuntoutusta. Välineistö on hankittu lasten monipuolisen kuntoutuksen tarpeita ajatellen.

Lasten kuntoutusta toteuttavat fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja puheterapeutit. Lapsi voi tavata samalla kertaa esimerkiksi kaksi eri erikoisalan ammattilaista. Tuemme ajatusta kuntoutuspolusta, jossa kuntoutuja tekee matkaa ja asiantuntijat tulevat hänen luoksensa.