Yhteisöllinen kuntoutus

Kuntoutus osana elämää

Tavoitteenamme on kuntoutuksen nivominen kuntoutujan arkipäivään niin, että lähiyhteisön toiminta tukee kuntoutumista. Kuntoutus ei ole erillinen tehtävä tai toimintatuokio vaan osa elämää.

Olemme moniammatillisen vaativan erikoiskuntoutuksen huippuammattilaisten yhteisö. Se koostuu puheterapeuteista, toimintaterapeuteista ja fysioterapeuteista. Moniammatillisissa tiimeissämme asiantuntijoiden keskinäinen yhteistyö on korvaamatonta ja asiakkaamme kuntoutus selkeästi kokonaisvaltaista.

Ratkaisuja kuntoutujan arjesta

Moniammatillisten tiimiemme toimintatapa on yhteisöllinen. Yhteisöllisen kuntoutuksen perusajatus on, että ammattilaisemme perehtyy kuntoutujan ympäristöön ja olosuhteisiin sekä hakee sieltä ratkaisuja kuntoutujalle tärkeisiin toimintoihin.

Keskellä arkea. Ammattilaisemme kohtaa kuntoutujan keskellä tämän arkea esim. kotona, koulussa tai päiväkodissa – paikan päällä tai etänä.

Lähi-ihmiset mukana kuntoutuksessa. Kuntoutujan pulmat ja rajoitteet vaikuttavat kaikkiin kuntoutujan lähellä oleviin ihmisiin, esimerkiksi vanhempiin, puolisoon, hoitajiin, ystäviin ja työkavereihin. Siksi ammattilaisemme tukee, ohjaa, motivoi ja rohkaisee kuntoutujan lisäksi myös lähi-ihmisiä. Lähi-ihmiset puolestaan oppivat entistä paremmin ymmärtämään toiminnan rajoitteita ja sitä, miten he voivat toimia päivittäin kuntoutujan kannalta parhaalla tavalla.

Ymmärretyksi ja huomioiduksi. Yhteisöllisen kuntoutuksen tavoitteena on, että kaikilla kuntoutujilla – lapsilla, nuorilla, aikuisilla ja vanhuksilla – on mahdollisuus osallistua oman lähiympäristönsä toimintaan ja tulla siellä ymmärretyksi ja huomioiduksi.

Kolme vaihetta yhteistyössä

Olemme tuoneet kuntoutukseen uudenlaisen yhteisöllisen kuntoutuksen toimintamallin Startti-Matka-Pysäkki®. Keskeistä palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa on yhteistyö kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä sekä palvelun tilaajan kanssa.

Startti-Matka-Pysäkki® on saanut erinomaista palautetta sekä asiakkailtamme että heidän lähiyhteisöiltään. Tilaaja-asiakkaamme ovat kiittäneet toimintatapaa erityisesti mm. asiakasmäärien tehokkaasta organisoinnista, jaksottamisesta, joustavuudesta ja pidemmän aikavälin kustannussäästöistä.

Startti. Aloituskokoontumiseen osallistuvat kuntoutuja ja hänen lähiyhteisönsä. Startissa voi olla mukana myös esimerkiksi kuntoutuspalvelun tilaajan edustaja. Kuntoutukselle asetetaan yhteistyössä konkreettiset pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet. Samalla laaditaan kirjallinen suunnitelma siitä, kuinka tavoitteisiin päästään.

Matka. Kuntoutus toteutetaan kuntoutujan omissa arkiympäristössä, esimerkiksi kotona, päiväkodissa, koulussa tai töissä. Kuntoutuja tai hänen lähiyhteisönsä voivat olla koko kuntoutuksen ajan yhteydessä terapeuttiimme, jos he haluavat keskustella kuntoutukseen liittyvistä asioista.

Pysäkki. Palvelun päätöskokoontumisessa ovat mukana samat henkilöt kuin Startissa. Pysäkillä arvioidaan yhdessä Startissa laaditun suunnitelman toteutumista ja tehdään jatkosuunnitelma, vaikka kuntoutus siltä erää päättyisikin.

Kuntoutusjaksoa seuraa aina tauko. Sen aikana asiakas ja hänen lähiyhteisönsä voivat omaksua saatua tietoa ja kokeilla sen hyödyntämistä arjessa.

Palveluumme kuuluu myös asiakastyytyväisyyskysely, jonka voi antaa myös nimettömänä.