NDT/Bobath-terapia

Itsenäinen, kivuton ja omiin ratkaisuihin kykenevä lapsi tai nuori

NDT/Bobath-terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty sekä jatkuvasti muuntuva terapialähestymistapa lasten ja nuorten neurologisessa kuntoutuksessa.

Yksi NDT- eli Neurodevelopmental Treatment/Bobath-lähestymistavan perusajatuksista on, että yksilön lihasjänteyteen voidaan vaikuttaa terapian keinoin. Vaikka esimerkiksi CP-vamma on kertavaurion aiheuttama, iän mukana vaurion toimintakykyä rajoittava vaikutus kasvaa ilman riittävän tehokasta terapiaa.Vaurion laajuus ja sen vaikutus kehon eri osiin määrittävät myös terapiaa ja harjoittelua.

Kuntoutujan kasvu ja kehitys muuttavat NDT/Bobath-terapian lähestymistapoja. Vauvan terapia on erilaista kuin päiväkoti-ikäisen tai kouluikäisen.

NDT/Bobath-terapeutin pitää olla syvästi perehtynyt poikkeavan lihasjänteyden muutoksiin vauvaikäisestä nuoreen aikuiseen, jotta hän pystyy analysoimaan, mitä kuntoutujan osallisuuden säilymiseksi voidaan ja osataan tehdä.

Osallistua, toimia ja kehittyä

Tärkeänä tavoitteena NDT/Bobath-terapiassa on kuntoutujan mahdollisuudet osallistua, toimia, oppia ja kehittyä omien kykyjensä mukaisesti.

Koulutetun NDT/Bobath-terapeutin tehtävänä on analysoida, mitä, miten ja miksi lapsi toimii niin kuin toimii. Analysoinnin pohjalta terapeutti muodostaa käsityksen lapsen kyvyistä ja asioista, jotka eivät ole lapselle helppoja.

NDT/Bobath-terapeutti ohjaa lasta käsin, puheella, apuvälinein ja ympäristön avulla siten, että lapselle mahdollistuu vaihtoehtoinen tapa liikkua ja toimia. NDT/Bobath-terapeutilla pitää olla katse ja ajatus jatkuvasti lapsen tulevissa kehitysvaiheissa. Terapian tavoitteena on itsenäinen, kivuton, omiin ratkaisuihin ja tavoitteenasetteluun kykenevä nuori.

 

NDT/Bobath-terapia ja tavoitteiden asettaminen

NDT/Bobath-terapian tavoitteet määritetään yhdessä lapsen ja hänen lähi-ihmistensä kanssa. Näin lapsi ja hänen vanhempansa tulevat kuuluiksi ja otetuiksi huomioon.

Lapsi harjoittelee terapiassa omien tavoitteidensa mukaisesti. Tavoitteet muodostuvat lapselle ja perheelle tärkeistä asioista ja asioista, joista terapeutti on analysoinut olevan hyötyä lapselle.

Lapselle, hänen vanhemmilleen ja lähipiirille kerrotaan, mistä terapiatyöskentely koostuu. Tavoitteena on, että lapsen vanhemmille selviää terapeutin työote sekä se, miten terapiatyöskentely etenee ja miksi katse tulevaisuuteen on oleellinen sen sijaan, että työskenneltäisiin vain nykyhetkessä.

Tiivis yhteistyö lapsen läheisten kanssa

NDT/Bobath-terapia on tiivistä yhteistyötä lapsen ja nuoren läheisten ja lähipiirin ihmisten kanssa. Heitä neuvotaan ohjaamaan ja auttamaan lasta siten, että lapsen motorinen oppiminen vahvistuu ja omien voimavarojen mukainen kehitys helpottuu.

Kun jokapäiväisissä asioissa, kuten syömisessä, peseytymisessä, pukemisessa, kommunikoinnissa ja leikeissä, otetaan huomioon poikkeavat liikemallit ja lihasjänteys, lapsen kokemukset itsestään ja ympäristöstä laajenevat.

Terapiaharjoittelu voi toteutua vastaanotolla tai lapsen omassa ympäristössä kotona, päiväkodissa tai koulussa.

NDT/Bobath-terapia vauvoille

Koulutettu NDT/Bobath-vauvaterapeutti toteuttaa NDT/Bobath-vauvaterapiaa.

NDT/Bobath-vauvaterapian keskeinen ajatus on, että mahdollisimman varhaisen puuttumisen avulla voidaan vaikuttaa siihen, että vauvan poikkeavan lihasjänteyden ja yksipuolisten liikemallien aiheuttamat ja toimintakykyä rajoittavat tekijä vähenisivät. Vauva saisi mahdollisimman paljon erilaisia sensorisia, motorisia, sosiaalisia ja elämyksellisiä kokemuksia omasta itsestään ja ympäristöstä. Näin vauvan liikkumiskyky monipuolistuu, havaintomotoriikka kehittyy ja toimintakyky edistyy.

Tutustu myös lasten fysioterapiaan.