Psykofyysinen fysioterapia

Oivalluksia ja toimintamalleja kehollisen työskentelyn kautta

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa ihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti. Se on lähestymistapa, jossa huomioidaan kehon ja mielen jatkuva yhteys.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Ensiarvoisen tärkeää on terapeutin ja kuntoutujan välinen vuorovaikutus.

Turvallisessa terapiaympäristössä ohjatut harjoitukset ja manuaaliset terapiamenetelmät saavat kuntoutujassa aikaan uusia oivalluksia ja tuntemuksia. Muutos kehollisessa olotilassa mahdollistaa uusien ajatus- ja toimintamallien rakentumisen. Uudet mallit esimerkiksi vahvistavat kuntoutujan voimavaroja tai antavat selviytymiskeinoja arjenhallintaan.

Tavoitteena turvallinen suhde omaan kehoon

Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on turvallisen ja luottamuksellisen suhteen kehittyminen omaan kehoon sekä rentoutumisen ja kivun- ja stressinhallinnan oppiminen. Niiden avulla mahdollistuvat kuormituksen parempi säätelykyky ja vaihtoehtoiset liikkumisen tavat.

Usein tavoitteena ovat myös kehonkuvan ja itsetunnon vahvistuminen sekä itsensä tunnistaminen ja hyväksyminen.

Milloin psykofyysinen fysioterapia on hyvä vaihtoehto

Psykofyysisellä fysioterapialla voidaan vaikuttaa kaikkiin kehollisiin pahanolon tuntemuksiin.

Psykofyysistä fysioterapiaa suositellaan etenkin seuraavissa haasteissa:

  • ahdistuneisuus, jännittyneisyys, paniikkikohtausoireilu
  • stressi, uupumus, masennus
  • pitkittyneet kiputilat
  • syömishäiriöt
  • traumaperäiset oireet
  • perusliikkumisen ja kehon hahmottamisen vaikeudet
  • hengitykseen liittyvä oireilu

Mitä menetelmiä psykofyysinen fysioterapia hyödyntää

Lähes kaiken kehollisen oireilun taustalla on hermoston säätelyongelma. Melkein jokaisen kuntoutujan kohdalla hyödynnetään psykofyysisen fysioterapian menetelmiä hermoston tasapainottamiseen.

  • Hengitysharjoituksissa on suora yhteys autonomiseen hermostoon.
  • Lihasjännityksiä voidaan helpottaa erilaisilla manuaalisilla käsittelyillä ja rentoutusharjoituksilla.
  • Kehotietoisuuden vahvistamiseen on olemassa monenlaisia harjoituksia mielikuvatyöskentelystä vapaaseen liikkeeseen. Liikkeen kautta voidaan purkaa myös esimerkiksi kehoon jääneitä tunnelukkoja.

Traumatyöskentelyssä avainasemassa on aina turvallisuus ja läsnäolo. Näin mieli pystyy käsittelemään traumasta nousevia kehollisia reaktioita.

Tutustu myös muihin fysioterapiapalveluihimme.