NUOTTI-valmennus

Kelan kustantamaa ammatillista valmennusta
16–29-vuotiaille nuorille

NUOTTI-valmennus on toimintaterapeutin toteuttamaa henkilökohtaista, ammatillista valmennusta 16–29-vuotiaille nuorille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Valmennus on Kelan ylläpitämää ja siten maksutonta nuorelle.

Valmennuksen tarkoitus on, että nuoren käsitys omista vahvuuksista ja voimavaroista vahvistuu ja hän kartuttaa elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitoja. Tavoitteena onkin, että nuori kiinnostuu elämäntilanteestaan, tulevaisuuden suunnittelusta ja opiskelu/työelämään suuntautumisesta valmennuksen aikana.

NUOTTI-valmennus antaa uutta intoa tulevaisuuden suunnitteluun

Nuori voi hakea valmennukseen ilman todettua sairautta, eikä hän tarvitse lääketieteellistä selvitystä terveydentilastaan.

NUOTTI-valmennusta tarjotaan

  • nuorelle, joka on asiakkaana esim. ohjaamossa, etsivässä nuorisotyössä tai sosiaalitoimessa
  • nuorelle, joka ei kykene tai ole motivoitunut suunnittelemaan elämäänsä eteenpäin
  • nuorelle, joka on toistuvasti keskeyttänyt opintonsa

Nuori tai nuoren läheinen tai yhteistyötaho (esim. etsivä nuorisotyö) voi ottaa yhteyttä Kelaan katsoessaan, että nuori voisi hyötyä valmennuksesta.

Kela tekee päätöksen palvelun aloittamisesta. Lue lisää Kelan NUOTTI-valmennuksesta.

Valmennusta Startti-Matka-Pysäkki®-toimintamallilla

Toteutamme valmennuksen Tutoriksen kehittämän yhteisöllisen Startti-Matka-Pysäkki®-toimintamallin mukaisesti viiden kuukauden sisällä päätöksen saapumisesta nuoren toimintaympäristössä.

Valmennuksen aikana hyödynnämme erilaisia toiminnallisia menetelmiä sekä pidämme tiiviisti yhteyttä nuoren verkostoihin sopien valmennuksen alkaessa selkeät menetelmät ja työtavat valmennuksen ajalle nuoren kanssa työskentelevien tahojen kanssa.