NUOTTI-valmennus

Henkilökohtaista valmennusta 16–29-vuotiaille nuorille, joiden toimintakyky heikentynyt

NUOTTI-valmennus on toimintaterapeutin toteuttamaa henkilökohtaista valmennusta 16–29-vuotiaille nuorille, joiden toimintakyky on heikentynyt. 

Valmennuksen tarkoitus on, että nuoren käsitys omista vahvuuksista ja voimavaroista vahvistuu ja hän kartuttaa elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitoja. Tavoitteena onkin, että nuori kiinnostuu elämäntilanteestaan, tulevaisuuden suunnittelusta ja opiskelu/työelämään suuntautumisesta valmennuksen aikana.

NUOTTI-valmennus antaa uutta intoa tulevaisuuden suunnitteluun

Nuori voi hakea valmennukseen ilman todettua sairautta, eikä hän tarvitse lääketieteellistä selvitystä terveydentilastaan.

NUOTTI-valmennusta tarjotaan

  • nuorelle, joka on asiakkaana esim. ohjaamossa, etsivässä nuorisotyössä tai sosiaalitoimessa
  • nuorelle, joka ei kykene tai ole motivoitunut suunnittelemaan elämäänsä eteenpäin
  • nuorelle, joka on toistuvasti keskeyttänyt opintonsa

Nuori tai nuoren läheinen tai yhteistyötaho (esim. etsivä nuorisotyö) voi ottaa yhteyttä Kelaan katsoessaan, että nuori voisi hyötyä valmennuksesta.

Kela tekee päätöksen palvelun aloittamisesta. Lue lisää Kelan NUOTTI-valmennuksesta.

Valmennusta Startti-Matka-Pysäkki®-toimintamallilla

Toteutamme valmennuksen Tutoriksen kehittämän yhteisöllisen Startti-Matka-Pysäkki®-toimintamallin mukaisesti viiden kuukauden sisällä päätöksen saapumisesta nuoren toimintaympäristössä.

Valmennuksen aikana hyödynnämme erilaisia toiminnallisia menetelmiä sekä pidämme tiiviisti yhteyttä nuoren verkostoihin sopien valmennuksen alkaessa selkeät menetelmät ja työtavat valmennuksen ajalle nuoren kanssa työskentelevien tahojen kanssa.

Kysy lisää NUOTTI-valmentajiltamme:

Mehiläinen Tutoris Tampere:

Heikki Takala
Toimintaterapeutti
heikki.takala1@mehilainen.fi
p. 050 433 8102
(31.12.2023 asti)

Mehiläinen Tutoris Oulu:

Elina Paavola
Toimintaterapeutti
elina.paavola1@mehilainen.fi
040 171 9100