Amputaatiokuntoutus

Tavoitteena itsenäinen liikkuminen

Amputaatiokuntoutus koostuu alaraaja-amputoidulle asiantuntevasta kuntoutuspolusta, jossa huomioimme aina kuntoutujan yksilölliset tavoitteet.

Amputaatiokuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kuntoutujan kanssa. Osa fysioterapiaa ovat kivunhallinnalliset kuntoutusmenetelmät. Oulussa ja Tampereella hyödynnämme harjoittelussa teknisavusteisen kuntoutuksen laitteistoja, joissa mm. painokevennetty kävelyharjoittelu on mahdollista.

Amputaatiokuntoutuksen tavoitteet

Päätavoitteena amputaatiokuntoutujan fysioterapiassa mahdollistaa kuntoutujan liikkuminen itsenäisesti proteesien avulla ja että hänen proteesikävelytekniikkansa on taloudellinen ja turvallinen erilaisissa tilanteissa ja maastoissa.

Kun liikkumis- ja toimintakyky on saavutettu, amputaatiokuntoutuksen avulla sitä myös ylläpidetään.

Kivunhoitoa ja kivun kroonistumisen ehkäisyä

Amputaatiokuntoutus on kivunhoitoa. Sillä pyritään ehkäisemään kivun kroonistuminen, esimerkiksi aavekivut, hermosäryt sekä sekundaariset kivut muualla kehossa.

Osana amputaatioasiakkaan fysioterapiaa käymme läpi erilaisia apuvälineitä sekä ohjaamme tarvittaessa niiden käytössä ja käytöstä poisoppimiseen.

Kuntoutus sisältää kotiharjoitteita.

Amputaatiokuntoutus ja siihen liittyvä harjoittelu

Amputaatiokuntoutuksen harjoittelu koostuu liikeratojen, lihasvoiman sekä tasapainon ja proprioseptiikan harjoittelusta ja niiden parantamisesta. Harjoittelussa edetään progressiivisesti.

Kuntoutus on kävelyn analysointia ja taloudellisemman kävelytekniikan ohjausta. Harjoittelemme arjessa esiin tulevia ongelmallisia tilanteita kuten esimerkiksi kenkien vaihtoa. Ulkoharjoittelussa kuljemme yhdessä haastavia maastoja, esimerkiksi jyrkkiä liuskoja, mäkiä, liukuportaita ja liikennevaloja, ja opettelemme toimimaan niissä.

Harjoitamme tasapainoa ja vartalonhallintaa kaatumisen ennaltaehkäisynä. Yksi vartalonhallintaa lisäävä kuntoutusmuoto voi olla allasterapia. Allasterapian tavoitteena on myös lisätä turvallisesti uskallusta vedessä liikkumiseen.

Amputoidun raajan ihon karaisu ja rasituksen sietokyvyn parantaminen kuuluvat amputaatiokuntoutujan fysioterapiaan.