Humanisti fysioterapeuttina

Meillä Mehiläinen Tutoriksessa työskentelee paljon fysioterapian, toimintaterapian ja puheterapian ammattilaisia. Monella tie terapeutiksi on edennyt suoraviivaisesti opinnoista työelämään. Toisilla taustalla voi puolestaan olla monenlaisia eri alojen koulutuspolkuja, työelämää ja perhevapaita.

Teoriasta käytäntöön

Vuosituhannen alkupuolella pääsin opiskelemaan Oulun yliopistoon kulttuuriantropologiaa humanistiseen tiedekuntaan. Kaikesta kiinnostuneena nuorena opiskelijana ehdin opiskella oman pääaineeni lisäksi esimerkiksi sosiologiaa, kasvatustieteitä, museologiaa, yleistä arkeologiaa, taidehistoriaa ja informaatiotutkimusta.

Opintojen loppuvaiheessa suuntauduin terveysantropologiaan, jossa tarkastellaan terveyden teemoja humanistisen tutkimuksen avulla. Gradussani käsittelin toimijuuden teemaa. Tutkimustyö oli hyvin mielenkiintoista, mutta etnografisten kenttätöiden haastatteluiden jälkeen paljolti yksinäistä puurtamista tutkijankammiossa. Valmistuin filosofian maisteriksi ja jäin perhevapaille. Kotiäitinä olon jälkeen humanistisen alan työpaikat olivat kiven alla ja aloin pohtia, voisinko itse edistää ihmisten toimijuutta ilmiön tutkimisen sijaan. Pääsinkin opiskelemaan fysioterapiaa Oulun ammattikorkeakouluun.

Identiteettikriisi uuden edessä

Pitkästä opiskelukokemuksesta oli hyötyä fysioterapiaopinnoissa – itseohjautuvuus, kirjaston käyttö, julkaisujen hakeminen, kieliopinnot ja kirjalliset työt oli jo opittu kantapään kautta. Kirjatentit ja esseiden kirjoitus taas vaihtuivat usein ryhmätöihin, näyttöihin ja monivalintatentteihin. Suurin, vuosia kestänyt työ oli kuitenkin tehtävä pään sisäisesti – kuka minä olen nyt, kun en enää ole humanisti vaan tuleva fysioterapeutti. Vasta valmistumisen ja työelämään pääsyn myötä olen ymmärtänyt, että minun ei tarvitse valita, vaan voin olla molempia.

Rikkautta työelämään

Loppujen lopuksi fysioterapialla ja antropologialla on runsaasti yhtymäkohtiakin. Antroblogi- verkkojulkaisu kirjoittaa:

”Antropologian erityisyys perustuu siihen, että tietoa hankitaan ruohonjuuritasolta, kohdaten ja kuunnellen aitoja ihmisiä. Opimme tutkittavistamme heittäytymällä heidän elämäänsä. Tällä tavalla saavutetaan todella läheinen ymmärrys tutkittavasta asiasta.”

Samalla pieteetillä kohtaamme terapia-asiakkaamme ja ammatillisen osaamisen avulla edistämme heidän toimijuuttaan. Työelämään antropologia ja humanismi voivat tarjota myös monia muita vahvuuksia: esimerkiksi ihmiskuvan monimuotoisuuden ymmärtäminen voi auttaa biopsykososiaalisen viitekehyksen omaksumisessa.

Yliopistossa kertyneet vahvuudet osaamisessa – holistisuus, vuorovaikutustaidot, laaja-alaisten kokonaisuuksien hahmottaminen ja kyky jäsentää maailmaa – ovat olleet avuksi myös terapiatyössä. Niin ikään osallistuva havainnointi ja ymmärrys kulttuuritaustan vaikutuksesta ihmisen kehoon, toimintaan ja arkielämään ovat antropologian ja fysioterapian yhteistä maaperää. Kulttuuriantropologia ja fysioterapeutti ovat molemmat omalla tavallaan tutkijoita, jotka kohdatessaan toiseuden pyrkivät syvällisesti tarkastelemaan sen rakennetta ja toimintaa sekä ymmärtämään vaikutussuhteita ja tavoitteita. Ymmärrys kasvaa matkan varrella – kaikki kuljetut polut eivät olekaan harhapolkuja, vaan yhä työelämää rikastuttavaa osaamista.

Fysioterapeutti Outi Sulasalmi lasten salissa.

Fysioterapeutti Outi Sulasalmi, Mehiläinen Tutoris

Lähteet: Mitä antropologia on? – AntroBlogi