Fysioterapia

Monipuolisesti erikoistunutta fysioterapiaa kaikenikäisille

Toimintaterapia

Toimintakyvyn tukemista, kehittämistä ja ylläpitämistä

Puheterapia

Puheen, kielen ja kommunikaation kuntoutusta

Hoivapalvelut

Turvallista, asukaslähtöistä asumista ja välittämisen kulttuuria