Selkäydinvamman kuntoutus

Yksilöllistä kokonaisvaltaista kuntoutusta

Selkäydinvamman kuntoutus on kokonaisvaltaista kuntoutusta, jossa huomioimme kuntoutujan tilanteen yksilöllisesti.

Selkäydinvamman kuntoutuksen tavoitteenamme on edistää kuntoutujan mahdollisuuksia osallistua ja selviytyä itselle merkityksellisissä toiminnoissa. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi liikkumista omassa toimintaympäristössä turvallisesti tarvittavien apuvälineiden avulla ja selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, kuten henkilökohtaisen hygienian ylläpidosta ja wc:ssä käymisestä.

Selkäydinvamman kuntoutus on kokonaisvaltaista kuntoutusta. Meillä on mahdollisuus kuntouttaa selkäydinvammaisia monipuolisesti uusimpien teknisavusteisten laitteiden ja neurologiaan suuntautuvien koulutusten pohjalta.

Liikuntavamma hankalin ongelma

Selkäydinvammaisia on Suomessa kaikkiaan noin 3 000. Vaurio selkäytimeen voi syntyä tapaturmissa, joista noin puolet ovat liikenneonnettomuuksia. Selkäydinvamma voi olla usean sairauden seuraus, mutta vamma voi olla myös synnynnäinen. Suomessa saa vuosittain noin 300–500 ihmistä selkäydinvamman.

Yksittäisenä haittana selkäytimen vaurion hankalin ongelma on yleensä liikuntavamma: kolme neljästä selkäydinvamman saaneesta joutuu käyttämään pyörätuolia.

Liikuntavammaa jopa vaikeamman oirekokonaisuuden saattavat kuitenkin aiheuttaa elimistön muut ongelmat, kuten rakon ja suolen toiminnan vaikeudet, painehaavat, syringomyelia ja autonominen dysrefleksia AD. Nämä kaikki otetaan huomioon meillä kuntoutuksessa, ja niistä annetaan kuntoutujalle mahdollisimman paljon tietoa.

Selkäydinvamman fysioterapia osana kuntoutusta

Selkäydinvamman fysioterapiassa harjoittelemme perusliikkumista, kävelyä, pyörätuolikäsittelyä ja käytännön toimintoja kuten pukeutumista ja siirtymisiä eri tilanteissa, esimerkiksi autoon siirtymistä.

Hyödynnämme valmiuksien harjoittamisessa erilaisia ympäristöjä, useita menetelmiä ja myös uutta teknologiaa.

Alkuun harjoitukset keskittyvät kuntoutujan omaan kotiin ja lähiympäristöön. Tämän jälkeen voimme harjoitella monipuolisesti vastaanotolla käyttäen hyväksi esimerkiksi virtuaalimaailman mahdollisuuksia eri peleinä.

Kuntoutukseen voidaan myös sisällyttää käyntejä harrastuksissa, esimerkiksi uimahallissa ja pyörätuolikoripallossa. Myös liikkuminen kaupungilla tarvittavien apuvälineiden kanssa kuuluu selkäydinvammaisen kuntoutukseen.

Monipuolisia terapiamenetelmiämme ovat mm.

  • teknologia-avusteinen tehostettu kuntoutus
  • Bobath, erityisesti neurologiseen kuntoutukseen kehitetty menetelmä
  • OMT, ortopedisen manuaalisen terapian menetelmät
  • liikkumista ja toimintakykyä tukevien apuvälineiden tarpeen arviointia ja opastusta
  • kivun hoito
  • lymfaterapia
  • seksuaalineuvonta

Vammautumisen jälkeiset kuukaudet tärkeitä kuntoutuksessa

Liikuntakyvyn parantaminen ja ylläpitäminen edellyttää kuntoutusta. Selkäydinvamman kuntoutus voi olla rankkaa fyysistä harjoitusta mutta myös monialaista, kaikki elämän alueet huomioon ottavaa toimintaa.

Selkäydinvamman kuntoutus on erityisen olennaista vammautumisen jälkeisinä kuukausina, mutta laitoskuntoutusjaksot ja avoterapiat on välttämättömiä usein myöhemminkin.