Tutoris työpaikkana

Innostuksesta kehittää kuntoutus- ja hoiva-alaa

Tervetuloa mukaan työskentelemään täysin kotimaiseen kuntoutus- ja hoivapalveluita tarjoavaan Tutorikseen.

Meillä Tutoriksessa työskentelee noin 300 puheterapeuttia, toimintaterapeuttia, fysioterapeuttia ja hierojaa sekä hoiva-alan ammattilaista. Yrityksemme on syntynyt innostuksesta kehittää kuntoutus- ja hoiva-alalle uusia hyviä käytäntöjä ja tehokkaita toimintatapoja. Tutoris työpaikkana tarjoaa loistavan mahdollisuuden olla mukana kehittämässä kuntoutusalalle uusia käytäntöjä ja kehittää omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan.

Olemme moniammatillisen vaativan erikoiskuntoutuksen huippuammattilaisten yhteisö. Asiantuntijoidemme keskinäinen yhteistyö on korvaamatonta ja asiakkaamme kuntoutus selkeästi kokonaisvaltaisempaa.

Lue lisää: Tutoriksen arvot

Laaja asiakaskunta eri-ikäisiä kuntoutujia

Tarjoamme korkeatasoisia, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja hoiva-alan palveluita sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille ja muille tahoille kuten esimerkiksi Kelalle, keskussairaaloille, kunnille, vakuutusyhtiöille, yhdistyksille ja yrityksille. Meille voi tulla myös itsemaksavana asiakkaana.

Kuntoutuspuolella asiakkaina meillä on kaikenikäisiä ihmisiä eri puolilta maata.

Hoivapuolella hoitokotimme keskittyvät tarjoamaan turvallista ympärivuorokautista hoivaa ikäihmisille ja muistisairaille.

Yhteisöllistä kuntoutusta ja etäkuntoutusta

Lähtökohtana on, että kuntoutus on osa elämää, ei vain erillinen tehtävä tai toimintatuokio. Toteutamme kuntoutusta yhteisöllisesti eli mahdollisimman pitkälti asiakkaidemme arkiympäristössä, esimerkiksi koulussa, päiväkodissa, töissä tai kotona. Näin myös kuntoutujan lähipiiri voi osallistua kuntoutukseen.

Teemme paljon kuntoutusta myös etäkuntoutuksena välimatkoista välittämättä. Meillä jokainen terapeutti suorittaa etäkuntoutussertifikaatin.

Paras mahdollinen tapa elää, olla ja työskennellä

Kaikkien tutorien, koko henkilöstön, työhyvinvointi on meille erityisen tärkeää ja panostamme siihen paljon.

Tärkein tavoitteemme on, että Tutoris on maailman paras työpaikka kaikille tutoreille. Tähän tähtää myös Unelmatiimi-hankkeemme, jonka avulla tiimit saavat itse luoda itselleen parasta mahdollista tapaa elää, olla ja työskennellä. Tutoris työnantaja mahdollistaa jokaisen työntekijän huolehtimisen omasta hyvinvoinnistaan. Hanke on saanut nimensä yhden terapeuttimme toteamuksesta: ”Elän unelmaani tehdessäni töitä Tutoriksessa.”

Yrityksemme on valittu Suomen parhaaksi ja Euroopan 15. parhaaksi yritykseksi. Meille on myönnetty myös Väestöliiton Perheystävällinen tunnus ensimmäisenä suomalaisena kuntoutusalan yrityksenä sekä Great Place To Work Instituten palkinto.

Meillä tutorien keskuudessa työtyytyväisyys on vuonna 2021 4,6/5.

Tärkeimmät työsuhde-edut

Tarjoamme kaikille puheterapeuteille, toimintaterapeuteille ja fysioterapeuteille

 • Moniammatillisen yhteistyön: valtakunnallisen kuntoutusalan osaajista koostuvan verkoston tuen
 • Liukuvan työnajan ja itsenäisen työn ja joustavat työskentelymahdollisuudet, jolloin työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on jouhevaa
 • Nykyaikaiset työvälineet
 • OmaValmentaja-palvelut
 • VerkkoOsaamo-oppimisympäristön
 • Hyvät kouluttautumismahdolliset
 • Kilpailukykyisen palkan
 • Palkitsevan bonusjärjestelmän
 • Hyvinvointivalmennuksen
 • Yksityisen terveydenhuollon
 • ePassiFlex:n
 • Osallistumismaksut urheilutapahtumiin

Hoivapalveluiden ammattilaisille tarjoamme muun muassa seuraavat:

 • Yksityisen työterveyshuollon
 • Hyvinvointivalmennuksen
 • Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen
 • VerkkoOsaamo-oppimisympäristön
 • ePassiFlex:n
 • Osallistumismaksut urheilutapahtumiin

Lisäksi hoivapalveluiden ammattilaisille meillä on oma bonus- ja palkitsemisjärjestelmä.

VerkkoOsaamo – asiantuntijuuden kehittäminen

Oman osaamisen jatkuva päivittäminen on erittäin tärkeää kuntoutusalan ammattilaisen työhyvinvoinnin ylläpitämisen kannalta.

VerkkoOsaamo on Tutoriksen oma koulutus- ja kehittämisohjelma, joka toimii verkko-oppimisympäristönä. Sen avulla ammattilaisemme voivat kehittää asiantuntijuuttaan ja osaamistaan ajasta ja paikasta riippumatta koko työuransa ajan.

Jokainen työntekijämme on automaattisesti oikeutettu hyödyntämään VerkkoOsaamoa.

 • Opiskelijalle VerkkoOsaamo tarjoaa väylän opinnoista kohti terapeutin kiehtovaa työelämää.
 • Vastavalmistunutta VerkkoOsaamo tukee siirryttäessä opiskelijaelämästä työelämään.
 • Uudet työntekijät saavat lisäksi kattavan ja tasalaatuisen perehdytyksen yritykseemme ja sen käytäntöihin.
 • Kokeneelle konkarille VerkkoOsaamo on monipuolinen ja joustava keino itsensä jatkuvaan kehittämiseen ja oman alan ajankohtaisten asioiden seuraamiseen.