Meistä yrityksenä

Kuntoutuspalveluiden edelläkävijä

Mehiläinen Tutoris on syntynyt innostuksesta kehittää kuntoutusalalle sen tarvitsemia uusia hyviä käytäntöjä ja tehokkaita toimintatapoja.

Mehiläinen Tutoris on korkealaatuisia kuntoutuspalveluita tuottava yritys. Olemme osa Mehiläinen-konsernia. Tarjoamme puheterapian, toimintaterapian ja fysioterapian palveluita kaikenikäisille ympäri Suomen.

Tuotamme korkealaatuisia, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille ja alan ammattilaisille, kuten esimerkiksi Kelalle, kunnille, keskussairaaloille, vakuutusyhtiöille, yhdistyksille ja yrityksille. Meille voit tulla myös itse maksavana asiakkaana.

Toiminnan kulmakivet

Yhteisöllinen kuntoutus. Olennainen osa kuntoutustamme on yhteisöllisyys: kuntoutujan lisäksi kuntoutukseen osallistuu myös hänen lähipiirinsä tavoitteiden asettamisesta lähtien. Kuntoutus myös toteutetaan mahdollisimman pitkälti kuntoutujan omassa arkiympäristössä, esimerkiksi päiväkodissa, koulussa ja kotona.

Startti-Matka-Pysäkki®. Hyödynnämme kaikessa työssä kehittämäämme yhteisöllisen kuntoutuksen toimintamallia Startti-Matka-Pysäkki®.

Etäkuntoutus. Teemme kuntoutustyötä paljon myös etäkuntoutuksena. Kaikki ammattilaisemme ovat suorittaneet etäkuntoutussertifikaatin. Etäkuntoutus mahdollistaa yksilölliset palvelut ympäri Suomen oikea-aikaisesti ja välimatkoista välittämättä. Tutkimusten mukaan etäkuntoutuksen on todettu olevan yhtä vaikuttavaa kuin kasvokkain tapahtuva kuntoutus.

Lue lisää: Mehiläinen Tutoriksen arvot

Moniammatillisen työyhteisön voima

Meitä on kaikkiaan noin 220: puheterapeutteja, fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja sekä hallinnon työntekijöitä.

Olemme moniammatillinen vaativan kuntoutuksen huippuammattilaisten yhteisö. Asiantuntijoiden keskinäinen yhteistyö on korvaamatonta ja asiakkaamme kuntoutus yhteisöllistä ja tehokasta.

Lue: Mehiläinen Tutoris työpaikkana

Kuntoutusta vuodesta 2003

Tutoris on perustettu vuonna 2003 ja liittyi vuonna 2022 osaksi Mehiläistä yrityskaupan myötä (tiedote) ja nimeksi tuli syksyllä 2022 Mehiläinen Tutoris.