Meistä yrityksenä

Kuntoutus- ja hoivapalveluiden kotimainen edelläkävijä

Tutoris on syntynyt innostuksesta kehittää kuntoutusalalle sen tarvitsemia uusia hyviä käytäntöjä ja tehokkaita toimintatapoja.

Tutoris on korkealaatuisia kuntoutuspalveluita tuottava kotimainen yritys. Tarjoamme puheterapian, toimintaterapian ja fysioterapian palveluita kaikenikäisille ympäri Suomen.

Tuotamme korkealaatuisia, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille ja alan ammattilaisille, kuten esimerkiksi Kelalle, kunnille, keskussairaaloille, vakuutusyhtiöille, yhdistyksille ja yrityksille. Meille voit tulla myös itse maksavana asiakkaana.

Tutoriksen toiminnan kulmakivet

Yhteisöllinen kuntoutus. Olennainen osa kuntoutustamme on yhteisöllisyys: kuntoutujan lisäksi kuntoutukseen osallistuu myös hänen lähipiirinsä tavoitteiden asettamisesta lähtien. Kuntoutus myös toteutetaan mahdollisimman pitkälti kuntoutujan omassa arkiympäristössä, esimerkiksi päiväkodissa, koulussa ja kotona.

Startti-Matka-Pysäkki®. Hyödynnämme kaikessa työssä kehittämäämme yhteisöllisen kuntoutuksen toimintamallia Startti-Matka-Pysäkki®.

Etäkuntoutus. Teemme kuntoutustyötä paljon myös etäkuntoutuksena. Kaikki ammattilaisemme ovat suorittaneet etäkuntoutussertifikaatin. Etäkuntoutus mahdollistaa yksilölliset palvelut ympäri Suomen oikea-aikaisesti ja välimatkoista välittämättä. Tutkimusten mukaan etäkuntoutuksen on todettu olevan yhtä vaikuttavaa kuin kasvokkain tapahtuva kuntoutus.

Lue lisää: Tutoriksen arvot

Moniammatillisen työyhteisön voima

Meitä tutoreita on kaikkiaan noin 250: puheterapeutteja, fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja.

Olemme moniammatillisen vaativan erikoiskuntoutuksen huippuammattilaisten yhteisö. Asiantuntijoiden keskinäinen yhteistyö on korvaamatonta ja asiakkaamme kuntoutus selkeästi kokonaisvaltaisempaa.

Henkilöstön työhyvinvointi on meille erityisen tärkeää ja panostamme siihen paljon. Yrityksemme on valittu Suomen parhaaksi ja Euroopan 15. parhaaksi yritykseksi. Meille on myönnetty myös Väestöliiton Perheystävällinen tunnus ensimmäisenä suomalaisena kuntoutusalan yrityksenä.

Lue lisää: Tutoris työpaikkana

 

Kuntoutusta vuodesta 2003

Tutoris on perustettu vuonna 2003 innostuksesta ja tarpeesta kehittää kuntoutusalalle hyviä uusia käytäntöjä ja tehokkaita toimintatapoja.

Aloitimme toiminnan nimellä Logopedics Pro Communication. Vuonna 2006, palvelutarjonnan laajentuessa, yrityksen nimi muutettiin Tutoris Oy:ksi.

Tutoris Oy on liittynyt osaksi Mehiläistä 20.5.2022 allekirjoitetulla osakekaupalla. Noin 300 terveydenhuollon ammattilaista siirtyy Mehiläiseen vanhoina työntekijöinä. Toiminta jatkuu Tutoris-nimen alla tutuissa toimipisteissä. Lue koko tiedote.