Ortopedinen manuaalinen terapia (OMT)

Ortopedinen manuaalinen terapia (OMT)

OMT-terapia hyödyntää spesifejä manuaalisia tekniikoita, kuten mobilisointia, manipulointia ja terapeuttista harjoittelua.

OMT-terapia, ortopedinen manuaalinen terapia, on fysioterapian erikoisala. OMT keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

Asianmukaisella ohjauksella ja omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelin- ongelmien hoitoon sekä ennaltaehkäisyyn.

Ortopedista manuaalista terapiaa kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti uusimman tieteellisen tiedon ja vahvan kliinisen näytön avulla.

Milloin OMT-fysioterapia on hyvä ratkaisu

OMT-terapiaa kannattaa harkita, kun sinulla on

  • mikä tahansa tuki- ja liikuntaelinten ongelma päästä varpaisiin
  • rangan ongelma: niskakipu, selkäkipu, fasettilukko, päänsärky tai iskias
  • nivelten ongelmia: kaikkien nivelten ongelmat, SI-nivelen ongelmat, leukanivelen ongelmat, tenniskyynärpää tai ahdasolka oireyhtymä
  • hermo-oireita: välilevyn pullistuma, hermopinne, krooninen hermokipu, raajojen puutumiset tai säteilykipu
  • kroonisia kiputiloja: eri syistä johtuvat pitkittyneet kivut
  • leikkauksen jälkeinen kuntoutus

OMT-terapia ja spesifit manuaaliset tekniikat

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Sekä ortopedinen manuaalisen terapian tutkimisessa että itse terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön biopsykososiaaliset tekijät ja ympäristötekijät.

Seikkaperäinen tutkiminen mahdollistaa tehokkaan ja tarkan hoidon, jolloin tuloksia saavutetaan mahdollisimman nopeasti.

OMT:n terapiamuotoina käytetään spesifejä manuaalisia tekniikoita, kuten mobilisointia, manipulointia ja terapeuttista harjoittelua.

Tutustu myös muihin fysioterapiahoitomuotoihimme.