Kipukuntoutus

Päämääränä mahdollisimman tavallinen arki

Kipukuntoutus soveltuu sinulle, jos sinulla on eri syistä johtuvia akuutteja ja kroonistuneita kipuja tai kiputiloja, joiden syytä ei ole löydetty.

Kipukierre kannattaa katkaista ajoissa ja hakeutua hoitoon mahdollisimman pian: pitkittynyt kipu heikentää työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalisia suhteita.

Kipukuntoutuksen tavoitteet voivat olla kivunaiheuttajan poistuminen tai kivun helpottuminen niin, että kuntoutuja pystyisi elämään mahdollisimman tavallista arkea ilman, että kipu hallitsee elämää. Kipukuntoutuksessa saa myös työkaluja oman kivun hallintaan.

Kipukuntoutus liikkeelle alkututkimuksesta

Kipukuntoutus on usein pitkä prosessi. Se vaatii kuntoutujalta kärsivällisyyttä ja aktiivista asennetta kuntoutumiseen. Hyödynnämme kipukuntoutuksessa eri asiantuntijoiden osaamista. Kuntoutusta toteuttavat siihen perehtyneet kipufysioterapeutit, psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuneet fysioterapeutit ja toimintaterapeutit. Psyykkisellä osuudella on myös suuri merkitys kuntoutumisen kannalta.

Haastattelu ja alkututkimus. Kipukuntoutuksessa on olennaista tunnistaa ja määritellä kivun aiheuttaja sekä kivun mekanismit.

Terapiamenetelmät. Ammattilaisemme kartoittavat keinot, joilla voidaan vaikuttaa oireisiin erilaisten terapiamenetelmien avulla.

Kipukuntoutus – menetelmiä kivunhallintaan

Kipukuntoutuksessa käytettäviä menetelmiä ovat muun muassa

  • kivunhallinnan oppimisen menetelmät
  • asteittainen motorinen harjoittaminen (GMI), jonka osana esim. peiliterapia
  • manuaaliset tekniikat
  • toiminnallinen harjoittelu
  • psykofyysinen fysioterapia
  • fysikaaliset laitehoidot
  • ihotunnon koulutus
  • kinesioteippaus
  • akupunktio

Tutustu monipuoliseen fysioterapiatarjontaamme.