Etäkuntoutus

Kuntoutusta välimatkoista välittämättä

Etäkuntoutus on nykyaikainen, vaivaton ja kustannustehokas tapa järjestää yksilöllisiä puheterapia-, toimintaterapia- ja fysioterapiapalveluja sekä kotikuntoutusta kaikenikäisille – joustavasti, oikea-aikaisesti ja välimatkoista välittämättä.

Etäkuntoutus tarkoittaa, että kuntoutuja kohtaa kuntoutusalan ammattilaisemme – puheterapeutin, toimintaterapeutin tai fysioterapeutin – tietokoneen välityksellä.

Kaikki terapeuttimme ovat suorittaneet etäkuntoutussertifikaatin, joka on sisäinen etäkuntoutuskoulutuksemme. Olemme etäkuntoutuksen kotimainen edelläkävijä: olemme hyödyntäneet etäkuntoutusta kuntoutuksen toteutustapana vuodesta 2012 lähtien.

Etäkuntoutuksen monet edut

Etäkuntoutus mahdollistaa yksilölliset kuntoutuspalvelut kaikkialle Suomeen ja jopa ulkomaille. Se on kuntoutuksen toteutustapana vaivaton ja erittäin kustannustehokas pitkien etäisyyksien lisäksi myös silloin, kun kuntoutujan kotipaikkakunnalla on pulaa kuntoutuksen asiantuntijoista. Paikasta riippumattomaan etäkuntoutukseen voidaan myös järjestää terapeutti, jolla on paras mahdollinen osaaminen juuri kuntoutujan tarpeisiin.

Tutkimusten mukaan etäkuntoutuksen on todettu olevan yhtä vaikuttavaa kuin kasvokkain tapahtuva kuntoutus.

Etäkuntoutuksen edut

 • mahdollistaa kuntoutuspalvelut lähes kaikkialle Suomessa ja ulkomailla
 • kuntouttajina etäkuntoutussertifikaatin suorittaneet terapeutit
 • kuntoutuspalvelut asiakkaalle oikea-aikaisesti, nopeasti ja yksilöllisesti
 • helppokäyttöisyys tietokoneen kautta
 • palvelu reaaliaikaisesti kuntoutujan omaan arkiympäristöön, ei ylimääräistä matkustamista
 • tehokasta, laadukasta ja helposti toteuttavaa kuntoutusta
 • monipuoliset ja motivoivat kuntoutus- ja harjoittelumahdollisuudet
 • kuntoutujan lähiyhteisöllä entistä paremmat mahdollisuudet osallistua kuntoutukseen, jolloin kuntoutujaa arjessa tukevat käytännöt on helpompi omaksua ja ottaa käyttöön

Mitä etäkuntoutus vaatii

Etäkuntoutusta varten kuntoutuja tarvitsee

• tietokoneen tai tabletin, jossa on kamera ja mikrofoni
• tarvittaessa hiiren ja zoomaavan lisäkameran
• sähköpostiosoitteen
• toimivan nettiyhteyden
• kuntoutujan lähiyhteisöstä eAvustaja tai eAvustajat

Etäkuntoutuksessa kuntoutuja ja terapeutti ovat yhteydessä toisiinsa helppokäyttöisen videoneuvotteluohjelman avulla. Ohjelman yhteys on aina suojattu: kukaan ulkopuolinen ei pääse osalliseksi tekemiseen.

Miten etäkuntoutus etenee

 1. Terapia toteutetaan jokaisen kuntoutujan omassa elinympäristössä, esimerkiksi kotona, päiväkodissa tai koulussa.
 2. Kuntoutuja saa sähköpostitse terapeutilta linkin videoneuvotteluohjelmaan.
 3. Kun sekä kuntoutuja että terapeutti ovat käynnistäneet ohjelman, he näkevät toisensa tietokoneen ruudulta.
 4. Interaktiivisen ohjelman kautta kuntoutuja ja terapeutti voivat keskustella luontevasti ja tehdä yhdessä harjoitteita. He voivat myös jakaa keskenään lähes kaiken materiaalin kynätehtävistä tietokonepeleihin.

Etäkuntoutuksen alussa terapeutti perehdyttää kuntouttajan ja hänen aAvustajansa etäkuntoutukseen ja ohjelman käyttämiseen. Kuntoutujan lähi-ihmiset, oma yhteisö, ovat aktiivisesti mukana etäkuntoutuksessa.

Tutustu myös hybridikuntoutukseen.

Ohjausta kuntoutujan lähi-ihmiselle

Jokaiselle kuntoutuskäynnille osallistuu kuntoutujan tukena ja apuna eAvustaja. eAvustajana voi toimia kuka tahansa kuntoutujan läheinen ihminen, lapsella esimerkiksi jompikumpi vanhempi tai vaikkapa erityislastentarhanopettaja. Myös eAvustaja saa terapeutilta ohjausta ja vinkkejä kuntoutujan kanssa toimimiseen.

Helppoa kaikenikäisille – myös pienille lapsille

Etäkuntoutus on helppoa. Se toimii jo alle kouluikäisillä lapsilla, jotka pystyvät osallistumaan terapiaan aktiivisesti ruudun omalla puolellaan. He oppivat nopeasti tietokoneen ja hiiren käytön, mikä on omiaan lisäämään motivaatiota etäterapiaa kohtaan.

Hybridikuntoutuksessa yhdistetään lähi- ja etäkuntoutuksen parhaat puolet

Hybriditerapiassa yhdistyy kasvokkain tapahtuva terapia ja etäterapia. Hybriditerapiassa työskennellään kuntoutujan tai kuntoutujan ja perheen kanssa reaaliajassa joko etä- tai lähiterapian keinoin. Hybriditerapiassa yhdistetään lähi- ja etäterapian parhaat puolet ja se tuo joustoja niin aikataulujen sopimiseen, terapiakertojen järjestämiseen kuin lähiyhteisön osallistumiseenkin. Lähi- ja etäkäynneistä voidaan sopia joustavasti asiakkaan ja/tai hänen perheensä yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden.

Hybridikuntoutuksen monet edut

 • terapiakertojen määrää voidaan tihentää
 • etäterapiatapaamiset järjestetään reaaliaikaisesti kuntoutujan omaan arkiympäristöön, ei ylimääräistä matkustamista
 • tuo joustavuutta aikataulujen sopimiseen
 • kuntoutujan lähiyhteisöllä entistä paremmat mahdollisuudet osallistua kuntoutukseen, jolloin kuntoutujaa arjessa tukevat käytännöt on helpompi omaksua ja ottaa käyttöön
 • kuntoutuspalvelut asiakkaalle voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti, nopeasti ja yksilöllisesti
 • kuntouttajina etäkuntoutussertifikaatin suorittaneet terapeutit
 • helppokäyttöisyys tietokoneen kautta
 • lähiterapian harjoitteet yhdistettynä teknologian mahdollistamiin monipuolisiin harjoitusmahdollisuuksiin
 • tehokasta, laadukasta ja helposti toteuttavaa hybridikuntoutusta, jossa yhdistyy sekä lähi- että etäterapian edut