Ammatinharjoittajan tie Tutorikselle

Olen Iri Vornanen Oulusta ja toiminut Tutoriksen puheterapeuttina lähes kahden vuoden ajan.

Polku vei ammatinharjoittajaksi

Aloitin puheterapeutin työn jo v. 1994 saadessani sijaisuuden Haapajärven terveyskeskuksesta. Tämä oli merkittävä välivaiheeni teoreettisten logopedian opintojen loppuvaiheessa – sain kokemusta eri ikäisten asiakkaitten kohtaamisesta ja työkokemus antoi kimmokkeen suorittaa opintoni loppuun. Puheterapeutin työ sai jatkoa Päivärinteen kuntoutussairaalassa Muhoksella v. 1997 aikuisneurologisten asiakkaitten parissa. Samoihin aikoihin Muhoksen kelan virkailija otti minuun yhteyttä tiedustellakseen, olisiko minulla mahdollisuus toimia alueella laajemminkin puheterapiapalvelujen tuottajana. Näin päädyin yksityiseksi ammatinharjoittaja-puheterapeutiksi v. 1997.

Laaja ja vahva perusta eri häiriöryhmien kuntouttamiseen

Vuosien varrella hankin lisäkoulutusta kuntouttamieni häiriöryhmien mukaisesti. Pääsin työskentelemään kokeneitten NDT Bobath -fysioterapeuttien työparina ja työkokemuksen myötä tiedonjano kasvoi lisäkoulutukseni suuntauessa NDT Bobath -viitekehyksen suuntaan. Koulutus on antanut minulle laajan ja vahvan perustan erilaisten lastenneurologisten häiriöiden kuntoutukseen. Suun alueen sensomotoristen toimintahäiriöiden (mm. syömishäiriöt, kuolaaminen) kuntoutus oli oleellinen osa työnkuvaani samoin kuin vaihtoehtoisten puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien hallinta ja hyödyntäminen (AAC).

Kaipasin muutosta yksinäiseen työhöni

Yksityisenä ammatinharjoittajana toimiessani pyrin verkostoitumaan sekä saman alan toimijoiden että yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuosien varrella rinnallani ovat kulkeneet ja tutuiksi tulleet useat fysio- ja toimintaterapeutit yhteisten asiakkaitten hyväksi työskennellen. Ajoittain kaipasin muutosta yksinäiseen työhöni ja suunnittelin laajentavani toimintaani entistä yhteisöllisempään ja moniammatilliseen suuntaan. Toisaalta yrittäjyyden mukanaan tuomat haasteet alkoivat 21 vuoden jälkeen puuduttaa ja veivät aikaa niin konkreettiselta puheterapeutin työltä kuin vapaa-ajaltakin. Siksi luonnollinen ratkaisu oli yrittäjyydestä luopuminen.

Tutoriksessa esimies ymmärtää työn luonteen

Tutoris nousi esiin vahvana vaihtoehtona valitessani jopa kolmesta minulle yllättäen tarjoutuvasta työpaikasta Oulun alueella. Minulla oli ennestään useampia yhteisiä asiakkaita Tutoriksen fysioterapeutin Outi Erhon kanssa ja meillä oli jo toimiva vakiintunut tapa tehdä töitä yhdessä. Ehkä siirtyminen Tutorikselle olisi se kaikkein luonnollisin jatkumo – kenties voisimme vielä kehittää yhteistyötämme paremmin saman talon sisällä? Luotin keskusteluyhteyden toimivan myös puheterapeutti-esimiehen kanssa: Saman ammatin edustajana uskoin hänen ymmärtävän puheterapiakuntoutusprosessien sisällön, ammattietiikan ja liikkuvan työni mukanaan tuomia haasteita muun alan esimiehiä paremmin.

Ensimmäisenä työpäivänäni Tutoriksen Reinilän yksikössä kohtasin useita ennestään tuttuja hymyileviä kasvoja. Useimmat nuoret naiskollegat olivat olleet opiskelijoina Oulun yliopiston logopedian yksikössä minun toimiessani siellä opetustehtävissä n. 10 vuotta aiemmin. Myös omia opiskeluaikaisia kurssikavereitani löytyi valtakunnallisella tasolla Tutoriksen palveluksesta. Sain siis aloittaa uudessa työpaikassa työskentelyn yllättävän tutussa seurassa. Ja se tuntui siltä kuin olisin tullut kotiin!

Vapaus tehdä töitä yrittäjämäisesti

Nyt lähes kahden Tutoris-vuoden työkokemuksen jälkeen koen, että olen voinut säilyttää itsemääräämisoikeuden oman kalenterini suunnittelussa ja konkreettisen työn tekemisessä. Minulle oli puheterapeuttina tärkeää, että sain säilyttää jo voimassa olleet asiakassuhteeni. Olen päässyt myös kokeilemaan työskentelyä Pohjois-Karjalan alueella arviointikäyntien puitteissa, tämä oli itselleni uusi ja antoisa kokemus. Nautin palkansaajan roolistani erityisesti kuukauden viimeinen päivä, kun voin asiakastyön ja kirjausten jälkeen sulkea tietokoneen ja miettiä, mitä tekisin illalla vapaa-ajallani. Minun ei enää tarvitse huolehtia laskutuksesta, eikä tarjouskierroksista. Yrittäjäaikoinani kiersin lomamatkoillakin kaikki paikalliset lelukaupat uutta terapiamateriaalia etsien ja nykyisin kierrän lelukaupat – kaukaa.

Aidosti yhteisöllistä

Työnkuva muuttui Tutoriksella yhteisöllisemmäksi työkavereiden myötä. Nautin nykyisin suunnattomasti myös kiireisistä aamuista toimistolla, kun joku työkavereista käy huikkaamassa ohi kulkiessaan hyvät huomenet. Kahvi – tai lounasseura tuntuu viikoittaiselta ylellisyydeltä! Meneillään olevan koronapandemian myötä olen osannut iloita Tutoriksen perehtyneisyydestä etäkuntoutukseen ja mahdollisuudesta hyödyntää sitä omassa kuntoutustyössäni. Toisaalta huoli teknisten apuvälineitten toimivuudesta tai tietoturva-asioista ei ole enää yksin minun vastuullani vaan jaettuna Tutoriksen sisällä.

Vertaistukea ja vinkkejä

Lähitiimissämme työasioiden jakaminen on ollut avointa ja meillä on hyvä työilmapiiri. Olen itse saanut ja toivottavasti myös osannut jakaa vertaistukea ja vinkkejä puheterapian kuntoutusasioissa toisille. Työkaverit ovat tulleet minulle todella tärkeiksi, enkä haluaisi luopua tiimini yhdestäkään jäsenestä! Tutoriksen tapojen ja kuntoutuskäytänteiden tullessa entistä tutummaksi rohkenen kenties jatkossa esittää parannusehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.

Minusta on kiva työskennellä täällä – yhdessä Sinun kanssasi!

Iri Vornanen
Puheterapeutti
Tutoris Erikoiskuntoutus
Pohjois-Pohjanmaa

Joulukuussa 2020