Teknisavusteinen fysioterapia

Tehokkuutta ja toistoja kuntoutukseen teknisavusteisella harjoittelulla

Teknisavusteisessa fysioterapiassa hyödynnetään uusinta teknologiaa ja sen sovelluksia. Virtuaalimaailmassa harjoittelun on todettu useissa tutkimuksissa stimuloivan aivoja motivoivaan harjoitteluun ja näin ollen edistävän kuntoutusta.

Teknologian ansiosta kuntoutuksesta saadaan tehokkaampaa, virikkeellisempää ja turvallisempaa, sillä se mahdollistaa yksilöllisemmän, säännöllisemmän ja tietoisemman harjoittelun.

Toistoja, uudenlaisia virikkeitä ja mitattavuutta

Teknisavusteisessa harjoittelussa kuntoutus aloitetaan asiakkaan henkilökohtaisten lähtökohtien ja tavoitteiden määrittelystä. Teknisavusteisen harjoittelun teho perustuu  kuntoutuksessa käytettävien laitteiden ja sovelluksien automatisoituun ohjaukseen ja niiden antamaan kattavaan palautteeseen kuntoutujan suorituksesta. Laitteen avulla harjoiteltava liike on mahdollista tehdä, vaikka omat voimat ja käden koordinaatio eivät yksin siihen riittäisikään. Laite avustaa harjoiteltavaa liikettä ja sen avulla saadaan lisää toistoja.

Johdonmukainen palaute

 • Runsaasti mittaustuloksia ja palautetta, jotka fysioterapia-alan ammattilainen tulkitsee
 • Tulkinnassa huomioidaan asiakkaan yksilölliset lähtökohdat ja tavoitteet
 • Kuntoutuksen suunnittelu teknisavusteisen harjoittelun mittaustulosten ja asiakkaan tuntemuksien pohjalta
 • Harjoittelun suuntaa ja tehoa voidaan muuttaa nopeasti suorituksen aikanakin

Tekniikan ja laitteiden tarkoituksena on tehdä harjoittelusta mielekkäämpää, turvallisempaa ja vaikuttavampaa. Tärkeintä teknisavusteisessa kuntoutuksessa on, että asiakas kokee harjoittelun miellyttävänä ja saa hyötyä harjoittelusta. Asiakkailtamme saatu palaute vahvistaa sen, että teknisavusteinen fysioterapia klinikoillamme on mukavaa, motivoivaa ja tehokas tapa treenata.

Teknisavusteista kuntoutusta tarjoamme Oulussa ja Tampereella.

Harjoittelua yksin tai ryhmässä

Teknisavusteista kuntoutusta voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäharjoitteluna ja monimuototerapiana fysioterapeutin tai toimintaterapeutin/-terapeuttien ohjauksessa.

Ryhmästä yhteisöllisyyden kokemuksia

 • Vertaistuki ja jaetut kokemukset motivoivat
 • Ei liian suuria ryhmäkokoja
 • Ohjaaja antaa kasvot toiminnalle

Kenelle teknisavusteinen fysioterapia sopii

Teknisavusteinen fysioterapia sopii erittäin hyvin neurologisten oirekuvien kuntoutukseen, pois lukien vaikeasti vammautuneiden potilaiden kuntoutus. Tyypillisimpiä neurologisia oirekuvia ovat

 • aivoverenkiertohäiriöiden
 • aivovamman
 • selkäydinvamman jälkeinen halvaantuminen

Yhtä hyvin lähtökohta voi olla

 • hermojen aineenvaihduntaan liittyvä ongelma
 • MS-taudin oire
 • Parkinsonin taudin oire.
 • Lihastauteihin, CP-vammaan tai kehitysvammaan liittyvä neurologinen oire

Teknisavusteista fysioterapiaa käytetään myös kipupotilaiden, erilaisten traumojen jälkitiloista kärsivien ja tavanomaisten tuki- ja liikuntaelinongelmien kanssa painivien avuksi.