Yläraajakuntoutus

Yläraajakuntoutus – yksilöllistä kokonaisvaltaista kuntoutusta

Yläraajakuntoutus on monipuolista kuntoutusta, jossa huomioidaan kuntoutujan vaiva ja tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma.

Yläraajakuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja työkykyisyyden edistäminen. Yläraajakuntoutus on suunnitelmallista ja usein pitkäjänteistä toimintaa. Meille on tärkeää, että kuntoutus on asiakaslähtöistä: kuntoutuja on aidosti osallisena terapiassa.

Yläraajavamman jälkeisellä kuntoutuksella muun muassa

  • ehkäistään raajan jäykkyyttä
  • vähennetään ja poistetaan kiputiloja
  • estetään lihassurkastuminen

Useimmiten yläraajavammasta toipuminen edellyttää kuntoutusta. Mitä nopeammin hakeudut kuntoutukseen, sen nopeammin vaivasi paranee ja voit jatkaa kivutonta elämää.

Vammoille ja kulumisille altis yläraaja

Yläraaja on altis rasitusvammoille, kulumille ja luunmurtumille. Yläraajan voimakas kuormittaminen voi aiheuttaa rasituskipua yleisimmin olkapään, kyynärnivelen ja ranteen alueelle. Tällöin kyseessä on usein jänteiden ja lihasten ylikuormitus- ja tulehdustila.

Olkapää. Olkanivel on ihmisen liikkuvin nivel, jota tukee monimutkainen jänne- ja nivelkapselirakenne. Olkapään yleisimpiä kuntoutettavia vammoja ovat esim. kaatumisen seurauksena tapahtunut nivelen sijoiltaanmeno ja siitä johtuva niin sanottu kiertäjäkalvosinvamma. Myös toistuvasta yksipuolisesta kuormituksesta johtuvat kiertäjäkalvosimen lihasten ja jänteiden kiputilat ovat yleisiä kohteita fysioterapeuttisille hoidoille.

Kyynärpää. Kyynärnivel on kuin sarana, josta tulee ojennus- ja koukistusliike. Kyynärnivel on tukeva nivel. Esimerkiksi sen sijoiltaanmenot ovat suhteellisen harvinaisia.

Kyynärpään alueen kivut ovat useimmiten seurausta toistuvasta yksipuoleisesta kuormituksesta. Yleisimmät fysioterapialla hoidettavat vaivat ovat tennis- ja golfkyynärpää. Tällöin kipu tuntuu lihasten kiinnityskohdassa kyynärpään sisä- tai ulkosivun nivelnastassa. Nostot ja puristusote ovat kivuliaita.

Ranne ja sormet. Ranteessa ja sormissa esiintyy usein ulkoisen iskun, esimerkiksi lentopallon, aiheuttamia vammoja. Lisäksi kipuja aiheuttaa jännetupen tulehdukset ja rannekanavanoireyhtymä. Tällöin sormissa voi tuntua puutumisen tunnetta, koska hermo on pinteessä. Myös ranteen ja sormien vaivoissa fysioterapiasta on hyötyä kivunhoidossa ja toimintakyvyssä.

Yläraajan fysioterapia osana yläraajakuntoutusta

Yläraajan fysioterapia alkaa meillä aina haastattelulla ja tutkimuksella. Niiden perusteella teemme hoitosuunnitelman ja toteutamme terapian. Hyödynnämme aina parhaaksi tutkittua teknologiaa ja menetelmiä.

Monipuolisia terapiamenetelmiämme yläraajakuntoutuksessa ovat mm.

Lisäksi hyödynnämme yläraajan ja koko kehon toimintakyvyn parantamiseksi kuntosalivarustusta.