Kuntoutus- ja hoiva-alan tilauskoulutukset

Osaamisen mielekästä ylläpitämistä ja päivittämistä

Kuntoutus- ja hoiva-alan tilauskoulutukset yhdistävät vankan teoriapohjan ja käytännönläheisyyden.

Kuntoutus- ja hoiva-alan ammattilaisten oman osaamisen jatkuva päivittäminen on mitä tärkein tekijä laadukkaiden kuntoutuspalveluiden tarjoamisessa ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Teknologian kehitys sekä uuden tutkimustiedon hyödyntäminen ja tiedon siirtäminen arjen työhön vaativat kuntoutusalan ammattilaisilta jatkuvaa tietojen päivittämistä. Esimerkiksi viime aikoina huimasti kehittyneet neurofysiologiset tutkimusmenetelmät tarjoavat uutta tutkimustietoa ja teoriapohjaa, joille laadukas ja tuloksellinen kuntoutus perustuu. Koulutuksien kautta uusin tieto tulee luontevasti osaksi arkipäivän työtä.

Kuntoutus- ja hoiva-alan asiantuntijoiltamme voi tilata kattavasti erilaisia koulutuksia, jotka on mahdollista räätälöidä kuhunkin tarpeeseen. Vankka osaamisemme keskittyy puheterapiaan, toimintaterapiaan, fysioterapiaan ja hoivapalveluihin sekä näissä hyödynnettäviin teknologioihin, kuten etäkuntoutukseen, virtuaalikuntoutukseen ja teknisavusteiseen kuntoutukseen.

Lue lisää:
Kehittämistyötä uuden eteen. eTutoris yhdistää perinteisen kuntoutuksen sekä netti- ja virtuaalimaailmat.