MDT-terapia

Päätavoitteena poistaa kipu

McKenzie-menetelmä eli MDT-terapia opettaa kuntoutuja hoitamaan itse itsensä, minimoimaan minimoimaan kuntoutujan arjessa piilevät vaaratekijät ja kuormittavat asennot sekä selviämään mahdollisesta uusiutuvat selkäkivusta saatujen oppien ja harjoitusten avulla.

McKenzie-menetelmän eli MDT-terapiahoidon päätavoitteina on poistaa kipu, palauttaa rangan toiminta sekä ehkäistä vaivan uusiutuminen ja progressiivinen paheneminen.

Liikkeelle tutkimuksesta ja hoito-ohjelmasta

Mekaaninen diagnostisointi ja hoito (MDT-terapia), alkaa kuntoutujan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella.

Tutkimus. Tutkimuksessa pääpaino on oireiden analysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin.

Hoito-ohjelma. Kuntoutujalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma fysioterapeutin tekemän tutkimusten pohjalta. Terapeutti ohjaa kuntoutujalle hänen tilanteeseensa sopivia harjoituksia ja rangan oikeita kuormitusasentoja. Lisäksi fysioterapeutti käy läpi asentoja, joita kuntoutujan tulisi tilapäisesti välttää.

Tutkimus- ja hoitomenetelmä on saanut nimensä kehittäjänsä Robin McKenzien mukaan. McKenzien kuvaama sentralisaatio-ilmiö on kliinisesti havainnoitavissa oleva ilmiö: tiettyjen liikkeiden tai asentojen vaikutuksesta oireiden voimakkuus ja sijainti vähenee raajan periferisissä osissa ja voimistuu sentraalisesti paikallistuen selkärangan alueelle.

Periaatteena oppia hoitamaan itse itsensä

MDT-terapiassa hoito koostuu

  • spesifeistä harjoituksista
  • asennon hallinnan opetuksesta
  • liikkeistä
  • ennaltaehkäisystä
  • ensiapuohjeiden opetuksesta uusien kipuepisodien pahenemisen ehkäisemiseksi

Periaatteena on opettaa kuntoutuja hoitamaan itse itsensä, minimoimaan uuden episodin vaaratekijät ja selviämään uusiutuvasta selkäkipuepisodistaan mahdollisimman vähillä vastaanottokäynneillä. Harjoitukset alkavat aina kuntoutujan itse suorittamilla asennoilla ja liikkeillä. Vasta, jos on tarpeellista, edetään vähitellen terapeutin suorittamiin teknikoihin.

Itsehoitoharjoituksista muodostuu kuntoutujalle yksilöllinen, mahdollisen seuraavan episodin ensiapu ennaltaehkäisemään oireiden pahenemista.

McKenzie-menetelmän muut hyödyt

McKenzie-menetelmän avulla voidaan nopeasti ja luotettavasti määritellä asiakkaat, jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta eri aikajänteellä, ja ne asiakkaat, jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa tai muuta lääketieteellistä hoitoa tai terapiaa.

Varaa aika verkkoajanvarauksesta.