Kotikuntoutus

Kotikuntoutus-palvelu arjen tueksi

Kotikuntoutus -palvelu on tarkoitettu kaiken ikäisille ihmisille, joiden arjessa selviytymisen kyky on heikko tai heikentynyt. Heikentyminen voi näyttäytyä niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin toimintakyvyn alenemisena tai itsestä huolehtimisen hankaluutena.

Kotikuntoutuksella pyritään ihmisen toimintakyvyn paranemiseen, ohjaukseen ja tukemiseen. Kotikuntoutuksen tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen, turvallinen ja sujuva arki asiakkaalle ja hänen läheisilleen asiakkaan omassa elinympäristössä. Kaikilla kotikuntoutuskäynneillä tehdään tiivistä yhteistyötä kuntoutettavan omaisten ja läheisten kanssa.

Milloin kotikuntoutusta?

Ikääntyminen ja erilaiset sairaudet voivat tuoda haasteita arjessa pärjäämiseen, jolloin kuntouttavalle ohjaukselle ja tuelle arkiympäristössä voi olla tarvetta.

Erityislapsiperheissä taas voidaan tarvita julkisten palveluiden lisäksi ja rinnalle enemmän tukea kotiin esimerkiksi kotona toteutettavien toimintaterapia- ja fysioterapiapalveluiden muodossa.

Kotikuntoutukseen kannattaa hakeutua, kun herää huoli omasta tai läheisen pärjäämisestä kotona:

 • arjessa pärjääminen on heikentynyt ikääntymisen, sairastumisen tai operaatioiden jälkeen
 • kotona tehtävät askareet ovat vaikeutuneet
 • ulkona liikkuminen on vähentynyt tai lakannut kokonaan
 • omasta hygieniasta huolehtimisessa on ilmennyt vaikeuksia
 • liikkumisessa on epävarmuutta ja pelkoa kaatumisesta
 • Erityislapsen kanssa ei pärjätä arjessa
 • Arjen tilanteista ei selvitä haastavasti käyttäytyvän lapsen tai nuoren kanssa

Kotikuntoutus toteutetaan asiakkaan arkiympäristössä

Mehiläinen Tutoriksen terapeutit toteuttavat kaiken ikäisille asiakkaille fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluita kotikuntoutuksena asiakkaan arkiympäristössä kotona, vapaa-ajan kodissa tai hoivakodissa, jossa hän asuu.

Kotikuntoutukseen voi sisältyä muun muassa:

 • Arvioinnit liikkumiskyvystä
 • Arvioinnit apuvälineiden tarpeesta
 • Liikkumis- ja toimintakyvyn harjoittelua, kuten tuolilta ylösnousua, rapuissa liikkumista, ulkoilun tukemista
 • Omasta hygieniasta huolehtimista
 • Perusarjenaskareista selviytymistä
 • Apua ja tukea erityislapsen kanssa pärjäämiseen, vanhemmuuteen, arjen sujuvuuteen, haastavissa tilanteissa toimimiseen lapsen tai nuoren kanssa

Teemme kotikuntoutusta myös itsemaksaville ilman lääkärin lähetettä.

Kotikuntoutuspalveluista kotitalousvähennystä

Vuoden 2024 alusta lähtien kotona tai vapaa-ajan asunnolla tuotetusta fysio- tai toimintaterapiasta on mahdollista saada kotitalousvähennystä. Oikeus kotitalousvähennykseen koskee kaiken ikäisiä kansalaisia.

Kotitalousvähennyksen saa vain rekisteröidyn kuntoutusyrityksen ja laillistetun terapeutin tuottamasta palvelusta. Kotitalousvähennykseen oikeuttavan fysioterapia- tai toimintaterapiapalvelun tulee olla terapeutin koulutuksen mukaista.

Kun tilaat kotiin, vapaa-ajan asunnolle tai palvelutaloon terapeutin kotikäynnin, saat työn osuudesta 60 % vähennyksen. Kotitalousvähennys haetaan itse OmaVero-palvelun kautta. (100 € omavastuu ja maksimi on 3500e henkilöltä vuodessa.
Huom! Lapset voivat ostaa terapeutin kotikäyntejä omille vanhemmilleen ja hakea kotitalousvähennyksen omaan verotukseensa. Palvelu tulee tässäkin tapauksessa toteuttaa vanhemman omassa kodissa tai vapaa-ajan asunnossa.

Lue lisää: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/vahennykset/kotitalousvahennys/

Kotitalousvähennyslaskuri:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/vahennykset/kotitalousvahennys/kotitalousvahennyslaskuri/

Onko sinulla tai läheiselläsi arjesta selviytymisen haasteita?

Tarvitsetko kuntouttavaa ohjausta ja tukea omassa arkiympäristössä pukeutumisen, liikkumiseen tai jonkin muun arjen toiminnan sujumiseksi?

Sovi ammattilaisen kotikäynnistä: https://www.tutoris.fi/varaa-aika/

Hinnasto Rovaniemi
Hinnasto Kemi
Hinnasto Oulu
Hinnasto Tampere
Hinnasto Raisio
Hinnasto Naantali