• Etusivu
  • Blogi
  • NUOTTI – Nuorille suuntaa ja toivonkipinöitä

Ajankohtaista

NUOTTI – Nuorille suuntaa ja toivonkipinöitä

9.6.2022

NUOTTI-valmennus on kuntoutusmuoto 16-29-vuotiaille nuorille, jotka etsivät suuntaa ja toivonkipinöitä elämäänsä. Tutoriksen NUOTTI-valmentaja Laura Kiiliäinen kertoo nuorten valmennuksesta ja valmennettavien arjesta.

Nuorten pahasta olosta on puhuttu kauan. Avuntarve on kasvava ja yhteiskunnassamme ollaan huolestuneita nuorista ikäluokista. Kela tunnisti saman tarpeen 2018, jolloin kehitettiin NUOTTI-valmennuksen konsepti. Valmennus vakiintui ammatillisen kuntoutuksen palveluksi vuonna 2019 lainmuutoksen myötä, joka mahdollistaa nuorille valmennuspalveluita elämän nivelkohtiin ja arjen haasteisiin matalalla kynnyksellä ilman lääkärinlausuntoa. Kela myönsi 7000 valmennusta yksistään vuonna 2021.

Tutoriksen NUOTTI-valmentaja Laura Kiiliäinen Pirkanmaalta kertoo valmennuksen jalkautuvan nuoren arkeen, nuoren ehdoilla.
– Valmennus rakentaa arkea. Yleisiä teemoja ovat identiteetti, voimavarat ja nuoren omat vahvuudet. Merkittävä osa työtä on myös verkostojen rakentaminen. Nuori ei aina tiedä mitä palveluita hänelle olisi saatavilla. Valmennuksessa pohditaan yhdessä ammattilaisten kanssa, olisiko valmennettavalla tarvetta muunkinlaiselle tuelle, Laura kertoo.

Valmennuksen tavoitteet ovat yksinkertaisia. Tärkeintä on, että nuori itse kiinnostuu omasta elämäntilanteestaan.
– Usein rakennetaan konkreettista arkea. Unirytmiä, ravintoa, harrastuksia. Opetellaan tunnistamaan mihin omat voimavarat riittävät, Laura kuvailee valmennusta.

Uusia suuntia nuorelle

Nuottivalmennuksen prosessi on suoraviivainen. Nuori on Kelaan yhteydessä itse. Kontaktin voi tehdä myös läheinen tai vaikkapa opinto-ohjaaja. Kelan työntekijä suorittaa haastattelun, ja jos kriteerit täyttyvät, nuori voi valita itse palveluntuottajan.
– Kaikki valmennus kumpuaa nuoren tarpeista. Voi olla, että opiskelut eivät etene, tai on syntynyt esimerkiksi päihdeongelma. Pelkkä kouluun haku tai koulussa pysyminen voi olla vaikeaa. Vaikeuksien alla voi olla myös muita oireita, joita koetetaan tunnistaa valmennuksen aikana. Esimerkiksi taustalla voi olla nepsy-oireyhtymää.

Nuottivalmennus kestää yleisimmin viisi kuukautta. Tähän kuuluu 20 valmennusistuntoa. Valmennukselle saa jatkoa, jos nuori tarvitsee vielä jakson jälkeen tukea. Nuottivalmennuksen aikana valmennettava on oikeutettu myös kuntoutusrahaan. Nuoret ovat kokeneet valmennuksen hyvänä.
– Monet valmennettavat kertovat, ettei heitä ole koskaan autettu tällä tavalla, Laura kertoo. He ovat kiitollisia tuesta, ja usein valmennukset ovat auttaneet nuorta eteenpäin elämässä. Usein valmennettavat löytävät valmentajasta eräänlaisen peilin. Olen käyttänyt itseäni paljon esimerkkinä siitä, että jokaisella on joskus vaikeaa, eikä aina tarvitse pärjätä. Tämä on usein nuorelle helpottava tieto.

Mikä musta tulee isona?

Nuorilla on jokaisella omanlaisensa pulmat, mutta silti Lauran mielestä niistä on helppo poimia joitakin yleisempiä teemoja.
– Joskus valmennettavilla on illuusio siitä, että aina pitää pärjätä ja suorittaa. Oravanpyörässä juokseminen pelottaa eikä sitä koeta omaksi maailmaksi. Se, että saa elää omannäköistä elämää, on usein päätavoite.

Nuottivalmennuksen tavoitteet ovat Kelan standardimallisia GAS-tavoitteita. Valmennettava päättää itse tai valmentajan avulla mitä ne ovat.
– Ne voivat olla fyysisen toimintakyvyn rakentamista, stressin hallintaa, kodin siivousta tai vaikka asunnon etsintää, Laura avaa tavoitteita ja jatkaa: Näköalattomuus on aika tyypillistä. Informaatiota on tarjolla hirvittävästi, mutta sitä ei pystytä suodattamaan. Myös omat uskomukset tai pelot estävät toimimasta.

Tätä tukee myös Tilastokeskuksen teettämä tutkimus, jonka mukaan epidemian aikana sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt, ja täyttää nyt jo 9,5 tuntia päivittäisistä toimistamme. Kommunikointi sosiaalisessa mediassa ei korvaa fyysistä kanssakäymistä.
– Nuoret ovat yksin. Oikean elämän kontaktit ja yhteenkuuluvuuden tunne on hävinnyt. Riittämättömyyden tunne korostuu, kun katsotaan vain sisäänpäin, Laura harmittelee.

Nuoret tarvitsevat kipinän siitä, että he ovat hyviä sellaisinaan. NUOTTI-valmennus kertoo heille ettei kaikessa tarvitse olla hyvä ja apua saa sitä pyytäessä.

Kirjoittaja: toimintaterapeutti Heikki Takala

Lue lisää NUOTTI-valmennuksesta Tutoriksella.