Ajankohtaista

Hyvä paha dopamiini

27.9.2023

Hyvä paha Dopamiini

Dopamiini on kenties yksi viime aikojen puhutuimmista välittäjäaineista. Eikä syyttä. Dopamiini kytkeytyy kaikkeen arjessamme. Liikkeeseen, mielialoihin, muistiin, unenlaatuun, oppimiseen, keskittymiseen ja kehon lämpötilan hallintaan.

Mielihyvähormoni

Välittäjäaineen toinen nimi kuvannee kuitenkin sitä paremmin. Dopamiinia nimitetään usein “mielihyvähormoniksi.” Vaikka on painotettava, että kyseessä on välittäjäaine eikä suoranaista mielihyvää tuottava hormoni, on dopamiini kuitenkin merkittävä osa serotoniinin, endorfiinin ja oksitosiinin iloista keittoa, kun koemme saavutuksen tunteita tai mielihyvää. Dopamiini auttaa meitä myös motivoitumaan. Kun koet halua saada jotain aikaiseksi arjessa tai työssäsi, välittäjäaine auttaa viemään ne loppuun. Ja kun saat hyvän olon tunteen tekemäsi työn jälkeen, kyseessä on eräänlainen dopamiiniruiske palkintona loppuun saatetusta toiminnasta.

Sprintit ja maratonit

Lienee perusteltua sanoa, että me kaikki tarvitsemme dopamiinia arjessamme. Sen rooli on ollut merkittävä varsinkin manuaalisen työn aikakautena sotien jälkeen, jolloin jälleenrakennus vaati pitkäaikaisia ponnistuksia lukuisilta ihmisiltä. 2000-luku on digitaalinen, ja kilpailu huomiostamme on jatkuvaa. Päivän tärkeimmät uutiset puristetaan muutamiin minuutteihin medioissa. Nuorille pääasialliset tiedotusväylät ovat nopeatempoisessa sosiaalisessa mediassa. Myös työn luonne on muuttunut. Projektit suoritetaan usein nopeasti, ja yhtäaikaisesti muiden töiden kanssa.

On kuitenkin edelleen asioita, jotka eivät tapahdu hetkessä.  Opiskelu, uran luominen, lasten kasvattaminen sekä ihmissuhteiden rakentaminen ja ylläpitäminen ovat esimerkkejä pitkäaikaisesta työskentelystä. Samoin taloudenpito ja säästäminen ovat esimerkkejä elinkaaren läpi kulkevista projekteista. Omassa työssäni asiakassuhteet mitataan joskus vuosissa, ja kuntoutusprosessi saattaa asiakkaillamme jatkua läpi elämän.

Samaan aikaan kuin elämän tietyt osa-alueet nopeutuvat ja tulevat helpommin saataville, osa vaatii edelleen pitkäjänteistä työskentelyä. Täysipainoisen elämän rakentaminen vaatii päivittäistä työtä vuosien ajan.

Hyvä paha dopamiini

Miten dopamiini vaikuttaa edellä mainittuihin asioihin? Monellakin tavalla. Dopamiinin on tutkittu olevan yksi merkittävimmistä toiminnan motivoijista. Sen mekanismit tuottavat palkinnon loppuun saavutetusta työstä. Sen on todettu linkittyvän myös addiktioihin. Omassa asiakaskunnassani neuropsykiatrisesti oirehtivilla dopamiinin mekanismeja häiritsee usein geenivirhe, joka hankaloittaa toiminnan aloittamista, jatkamista ja loppuun viemistä.

Aivomme ovat upea ja mystinen koneisto. Ne oppivat aistiemme kautta uusia asioita, ja mukautuvat ympäristöön sen muuttuessa. Tämä on elinehto ihmiskunnalle, ja sen ansiosta lajimme dominoi maapalloa. Ajoittain ympäristö muuttuu aivoillemme liian nopeasti. Maailmassa, jossa useimmat asiat ovat helposti “käden ulottuvilla”, on helppo unohtaa, että jotkut asiat vaativat vielä työtä ja pitkäjänteisyyttä. Tässä vaiheessa aivomme mielihyväkemikaalit saattavat sotia meitä vastaan.

Maailmassa, jossa useimmat asiat ovat helposti “käden ulottuvilla”, on helppo unohtaa, että jotkut asiat vaativat vielä työtä ja pitkäjänteisyyttä.

Aivomme käyvät ylikierroksilla. Mainosten ja turhan informaation tulva on typerryttävä. Asiat, jotka vaativat huomiotamme muuttuvat minuutista toiseen, eivätkä läheskään kaikki niistä ole arjellemme millään tavalla merkityksellisiä.

Merkittävä haaste ajassamme on informaatiotulvan luomat itsesäätelyn haasteet. Kaikkeen paitsi välittömästi tapahtuviin ja tunteita herättäviin asioihin on vaikeaa keskittyä. Samalla voidaan kokea epäonnea työ-, rakkaus- ja perhe-elämässä. Pitkän matkan tavoitteet tuntuvat saavuttamattomilta, ja sohvannurkassa on helpompi tuijottaa vain hassuja meemejä sosiaalisesta mediasta.

Aivot tekevät ylitöitä mukautuakseen uuteen normaaliin. Meidän tehtävänämme on säännöstellä, mitä niille syötämme. Joka kerta, kun postaat someen tykkäyksiä saavan julkaisun, saat ruiskeen dopamiinia. Jokainen uusi treffikumppani on pieni piristysruiske päivään. Tekoälyltä saatu vastaus vaikeaan kysymykseen vie työn uusiin sfääreihin nopeasti. Periaatteessa minkä tahansa asian rakentamiseen löytyy netistä ohjeet videon saattelemana. Kaikki tämä ruokkii aivoissamme hermoratoja, jotka tottuvat nopeasti tuotettuun mielihyvän tunteeseen ja haluavat sitä lisää. Tämä ei ole lähtökohtaisesti hyvä tai huono asia. Ajat muuttuvat, me mukaudumme siihen. Mutta tämä on myös valinta, joka jokaisen olisi hyvä tiedostaa.

Pitkäjänteinen työskentely on opittavissa oleva asia, ja edelleen vaatimus monella elämän osa-alueella. Dopamiini opettaa aivomme myös tähän.

Pitkäjänteinen työskentely on opittavissa oleva asia, ja edelleen vaatimus monella elämän osa-alueella. Dopamiini opettaa aivomme myös tähän. Pitkäjänteinen työskentely tuottaa jatkuvaa hyvänolon tunnetta, ja hyvän olon hormoneja, jotka vapautuvat pitkällä aikajänteellä tasaisesti. Ammattikielellä puhuisimme viivästetystä palkinnosta. Jotkut tutkimukset puoltavat pitkäjänteisen työskentelyn ja siinä onnistumisen tuottavan enemmän hyvän olon tunteen hormoneja kuin lyhytaikainen.  Tästä esimerkkinä vastuullinen taloudenpito tai romanttinen suhde.

Puhun usein työssäni valinnoista. Runsauden ja välittömyyden aikakaudella meillä on kaikki työkalut käytössämme. Meidän vastuullamme on valita, milloin käytämme mitäkin niistä ja, mitkä asiat priorisoimme. Vähemmän ymmärretty seikka on valintojemme fysiologiset seuraukset.

Jos koet kännykän käytön helpommaksi kuin sanallisen vuorovaikutuksen, olet luultavasti opettanut asian itsellesi. Jos pidät informaatiosta lyhyinä muutaman minuutin palasina, etkä kykene istumaan alas ja lukemaan kirjaa, olet kenties opettanut tämän itsellesi. Positiivista on se, että kaikesta voi opetella pois. Pitkäjänteistä työskentelyä opetellaan työskentelemällä pitkäjänteisesti, olipa kyseessä mikä tahansa elämän osa-alue. Opettelu pitää vain aloittaa.

Omien resurssien ohjaaminen on itsenäisen yksilön valinta ja kasvattajan vastuu.

Omien resurssien ohjaaminen on itsenäisen yksilön valinta ja kasvattajan vastuu. Jos koet puhelimen addiktoivana tai videoiden tai pikaviestimien sotkevan päivääsi, voit myös tehdä valinnan ja olla antamatta näille asioille aikaasi. Loppujen lopuksi me muokkaamme maailmaa valinnoillamme, eikä toisinpäin.

Hakusanat: blogi, dopamiini, mielihyvähormooni, itsesäätely, addiktio, informaatiotulva

Heikki Takala
Toimintaterapeutti, Nuotti-valmentaja
Mehiläinen Tutoris Tampere