Ajankohtaista

Tutoris mukana Kelan etäkuntoutuksen tutkimusprojektissa

23.6.2015

Tutkimus- ja kehittämisprojektin tarkoitus on koota tietoa etäkuntoutuksesta ja tunnistaa siihen liittyviä hyviä käytäntöjä Kelan järjestämän kuntoutuksen määrittelemiseksi. Hankkeessa tunnistetaan etäkuntoutuksen mahdollisuuksia ja sovellusalueita, joita voidaan hyödyntää Kelan järjestämän kuntoutuksen suunnittelussa. Lisäksi tutkimuksessa tuotetaan tietoa kuntoutuksessa käytetyistä, erityisesti vaikeavammaisten etäkuntoutuksen ja psykoterapian sovellusalueista, mahdollisuuksista, vaikutuksista ja reunaehdoista.

Tutkimuskysymykset:

Tutkimuksessa pyritään selvittämään kirjallisuuskatsauksen keinoin mille asiakasryhmille ja missä yhteyksissä etäkuntoutusta käytetään Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi etsitään vastauksia siihen missä muodossa etäkuntoutusta toteutetaan, mitä reunaehtoja sen toteutukselle on, niin teknisten vaatimusten kuten asenteiden ja osaamisen osalta. Erityisesti näitä kysymyksiä tarkastellaan vaikeavammaisten asiakkaiden näkökulmasta. Osana tutkimusta on myös etäkuntoutuksen edut, haasteet, vaikutukset ja kustannukset.

Tutkijaryhmä:

Anna-Liisa Salminen, Kela vastuututkija
Tiina Vuononvirta, fysioterapeutti, TT, Oulunkaaren kuntayhtymä
Tuija Heiskanen, toimintaterapeutti, TtM, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Johanna Naamanka, puheterapeutti, Tutoris Oy
Jan-Henry Stenberg, PsL, erikoispsykologi, HUS
Silva Rintanen, tietoasiantuntija, Kela