Ajankohtaista

Miksi fysioterapiassa leikitään?

10.12.2018

Tehdään linna! Jooko Heidi? Tehdään linna!

Saavun eräänä lokakuisena perjantaina päiväkotiin, jossa 4-vuotias tyttö odottaa fysioterapian alkua. Hän on jo ovella vastassa valmiin suunnitelmansa kanssa. Hän haluaa rakentaa linnan.

Menemme kuntoutujani kanssa päiväkodin leikkihuoneeseen, jossa on paljon isoja palikoita. Niistä rakennamme yhdessä ison linnan. Linnan pihasta löytyy myös lampi ja puutarha. Kassistani etsimme eläimiä, jotka muuttavat linnaan asumaan. Tytön kanssa harjoittelemme yhdessä eläimien nimiä ja värejä samalla kun jokainen eläin löytää linnasta paikkansa. Hän vie eläimiä linnan torniin, kellariin, pihalla olevan sillan alle ja päälle, tikapuille sekä puutarhaan. Krokotiili löytää paikkansa lammesta. 

Fysioterapiassa tuetaan lapsen osallistumista

Fysioterapia-asiakkaallani on erilaisia kehon ja ympäröivän tilan hahmotuksen haasteita, kielellisiä haasteita, aistiyliherkkyyttä sekä karkeamotorista viivästymää. Hänen fysioterapiansa tavoitteina ovat oman kehon hahmotuksen kehittäminen sekä kehon suhteuttaminen ympäristöön liikkeen kautta. Leikit rakennetaan aina tavoitteita tukemaan.

Tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista, kun terapeuttina käytän tiettyjä ohjaamistapoja ja tekniikoita ohjaamaan lasta hänen leikkiessään, liikkuessaan ja toimiessaan eri tilanteissa. Terapiassa leikkiessä lapsen ongelmanratkaisukyky kehittyy ja hän rohkaistuu sitä kautta myös liikkumaan enemmän ja siten toimintakyky lisääntyy. Samalla vuorovaikutustaidot kehittyvät ja erilaisten roolien kautta käsittelemme vaikeitakin asioita leikin lomassa. Jotta tämä mahdollistuu, terapeutilla on oltava koulutusta ja kokemusta erityislasten kanssa työskentelystä.

Terapeutilla on oltava koulutusta ja kokemusta erityislasten kanssa työskentelystä.

Leikki on lapsen työtä

Välillä törmään työssäni leikin kyseenalaistamiseen. Voiko terapia olla vaikuttavaa, jos siellä vain leikitään? Teettekö oikeasti töitä, kun nauratte noin paljon? Lapselle leikki on luontaisin tapa toimia. Jotta fysioterapia olisi mahdollisimman hyödyllistä ja motivoivaa, rakennetaan se leikin sisään. Menen mukaan lapsen leikkiin ja ohjailen sitä tarpeen mukaan niin, että terapian tavoitteet tulevat täytettyä. Terapeutti voi suunnitella leikin välineineen myös valmiiksi ja toteuttaa sen suunnitelman mukaan. Molemmat tavat ovat yhtä hyviä, kunhan lapsi innostuu leikistä.

Lapsi kehittyy aivan eri tavalla, jos hän on motivoitunut terapiatilanteissa sekä kotiharjoitteissa. Monella lapsella on terapiaa säännöllisesti 1-2 kertaa viikossa. Jotta motivaatio säilyisi vuosia, on kuntoutuksen oltava mielekästä. Terapian toteutuminen kotona, päiväkodissa ja koulussa edistää opittujen taitojen siirtymistä arkeen. Kodin tai päiväkodin leluilla leikkiessä leikkiasennot ja oikeat leikkitavat tulevat tutuiksi ja lapsi käyttää niitä luonnostaan myös omissa leikeissään. Myös vanhemmat ja ohjaajat saavat terapioista hyviä vinkkejä ohjata lasta leikeissä.

Terapian toteutuminen kotona, päiväkodissa ja koulussa edistää opittujen taitojen siirtymistä arkeen.

Tutoriksessa hyödynnetään moniammatillisuutta

Vaikeavammaisten lasten terapioissa ihanteellisin tilanne on, kun toteutamme yhteisterapiaa toimintaterapeuttien kanssa. Fysioterapeuttina varmistan lapselle mahdollisimman hyvän ja toiminnallisen leikkiasennon ja toimintaterapeutti ohjaa leikkiä ja tarvittaessa avustaa manuaalisesti hienomotoriikkaa vaativissa tehtävissä. Kahden terapeutin käsillä saadaan helpommin leikki sille tasolle, kun lapsella on edellytyksiä. Leikki edistää kehitystä. Leikitään siis rohkeasti, meillä on lupa siihen!

Leikki edistää kehitystä. Leikitään siis rohkeasti, meillä on lupa siihen!

Meillä Tutoris Erikoiskuntoutuksessa toteutetaan laadukasta lasten kuntoutusta leikkien! Käy tutustumassa kotisivuihimme ja sometileihimme Facebookissa ja Instgramissa. Sieltä näet kivoja kuvia terapiahetkistämme. Olet myös aina tervetullut tutustumaan tiloihimme ympäri Suomen.

Facebook: Tutoris Erikoiskuntoutus
Instagram: tutoriserikoiskuntoutus

NDT/Bobath -lähestymistapa

NDT/Bobath -konsepti, lapsen ja terapeutin yhteinen lähestymistapa kuntoutumiseen

Lasten fysioterapia – Tutoris Erikoiskuntoutus