Ajankohtaista

Tutoriksessa henkilötietosi ovat turvassa | TIEDOTE ASIAKKAILLE

29.10.2020

Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistunut laaja tietomurto aiheuttaa perustellusti huolta myös kuntoutusalalla sekä asiakkaiden että alalla työskentelevien keskuudessa.

Tutoriksella henkilötietojen käsittely on suunniteltu ja toteutettu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti, huomioiden myös kansallinen lainsäädäntö. EU:n tietosuoja-asetus on luonut vahvan tieturvastandardin organisaatioille ja Tutoriksessa kaikki tietoturva perustuu vahvasti tälle standardille.

Suhtaudumme kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn vakavasti ja tietojen suojaamiseksi olemme tehneet jatkuvasti toimenpiteitä. Seuraamme ja valvomme henkilötietojen käsittelyä ja tietoturvauhkia nyt vallitsevan tilanteen vuoksi tehostetusti.

Meillä on varmistettu eri järjestelmiin kirjautuminen tietoturvallisten menetelmien avulla ja kirjautumiset voidaan jälkikäteen todentaa lokitiedostoista. Kaikkia Tutoriksen tietojärjestelmien käyttäjiä on myös ohjeistettu henkilötietojen turvalliseen käsittelyyn ja ohjeistuksia päivitetään aina tarvittaessa. Huolehdimme toimitiloissamme ja asiakastapaamisissa henkilötietojen turvallisesta käsittelystä. Lisäksi kehitämme jatkuvasti tietoturvaa ja turvallisia toimintatapoja yhteistyössä järjestelmätoimittajiemme ja palveluntuottajiemme kanssa.

Pasi Lantto                                                                     Laura Juvala
Tietohallintopäällikkö                                                Toimitusjohtaja
Tutoris Oy                                                                      Tutoris Oy
pasi.lantto@tutoris.fi                                                 laura.juvala@tutoris.fi