NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on toimintaterapeutin henkilökohtaista valmennusta 16 – 29 vuotiaalle, jonka toimintakyky on heikentynyt. Tutoris tuottaa NUOTTI-valmennuspalvelua Kelan Pohjoisen vakuutuspiirin sekä keskisen vakuutuspiirin alueella.

Kysy NUOTTI-valmennuksesta: yhdessa@tutoris.fi

 

MITÄ NUOTTI-VALMENNUS ON?

NUOTTI-valmennus on toimintaterapeutin toteuttamaa henkilökohtaista valmennusta 16 -29 vuotiaille nuorille, joiden toimintakyky heikentynyt. Tutoris tuottaa NUOTTI-valmennuspalvelua Kelan pohjoisen vakuutuspiirin sekä keskisen vakuutuspiirin alueella.

Valmennuksen tarkoitus on, että nuoren käsitys omista vahvuuksista ja voimavaroista vahvistuu ja hän kartuttaa elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitoja. Tavoitteena onkin, että nuori kiinnostuu elämäntilanteestaan, tulevaisuuden suunnittelusta ja opiskelu/työelämään suuntautumisesta valmennuksen aikana.

KENELLE?

  • Nuori voi hakea valmennukseen ilman todettua sairautta, eikä hän tarvitse lääketieteellistä selvitystä terveydentilastaan
  • Nuorelle, joka on asiakkaana esim. ohjaamossa, etsivässä nuorisotyössä tai sosiaalitoimessa
  • Nuorelle, joka ei kykene tai ole motivoitunut suunnittelemaan elämäänsä eteenpäin
  • Nuorelle, joka on toistuvasti keskeyttänyt opintonsa

MITEN NUOTTI-VALMENNUKSEEN PÄÄSEE?

  • Nuori tai nuoren läheinen tai yhteistyötaho (esim. etsivä nuorisotyö) voi ottaa yhteyttä Kelaan katsoessaan, että nuori voisi hyötyä valmennuksesta: kela.fi/nuottivalmennus
  • Kela tekee päätöksen palvelun aloittamisesta

NUOTTI-VALMENNUKSEN ETENEMINEN

  • Valmennus toteutetaan Tutoriksen kehittämän yhteisöllisen Startti-Matka-Pysäkki -toimintamallin mukaisesti 5 kk: den sisällä päätöksen saapumisesta nuoren toimintaympäristössä.
  • Jakson aikana hyödynnetään myös etäkontakteja, jos se on nuoren kannalta järkevää.
  • Valmennuksen aikana hyödynnetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä sekä pidetään tiiviisti yhteyttä nuoren verkostoihin sopien valmennuksen alkaessa selkeät menetelmät ja työtavat valmennuksen ajalle nuoren kanssa työskentelevien tahojen kanssa.

STARTTI-MATKA-PYSÄKKI  -TOIMINTAMALLISTA

Tutoris on kehittänyt kuntoutukseen yhteisöllisen kuntoutuksen toimintamallin Startti-Matka-Pysäkki®. Keskeistä palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa on yhteistyö asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä sekä palvelun tilaajan kanssa.
Startti-Matka-Pysäkki® on saanut erinomaista palautetta sekä asiakkailta että heidän lähiyhteisöiltään. Tilaaja-asiakkaat ovat kiittäneet toimintatapaa mm. asiakasmäärien tehokkaasta organisoinnista, jaksottamisesta, joustavuudesta ja pidemmän aikavälin kustannussäästöistä.

Startti

Aloituskokoontumiseen osallistuvat kuntoutuja ja hänen lähiyhteisönsä. Startissa voi olla mukana myös esimerkiksi kuntoutuspalvelun tilaajan edustaja. Kuntoutukselle asetetaan yhteistyössä konkreettiset pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet. Samalla laaditaan kirjallinen suunnitelma siitä, kuinka tavoitteisiin päästään.

Matka

Kuntoutus toteutetaan kuntoutujan omissa arkiympäristössä, esimerkiksi kotona, päiväkodissa, koulussa tai töissä. Kuntoutuja tai hänen lähiyhteisönsä voivat olla koko kuntoutuksen ajan yhteydessä terapeuttiimme, jos he haluavat keskustella kuntoutukseen liittyvistä asioista.

Pysäkki

Palvelun päätöskokoontumisessa ovat mukana samat henkilöt kuin Startissa. Pysäkillä arvioidaan yhdessä Startissa laaditun suunnitelman toteutumista ja tehdään jatkosuunnitelma, vaikka kuntoutus siltä erää päättyisikin.

Kuntoutusjaksoa seuraa aina tauko. Sen aikana asiakas ja hänen lähiyhteisönsä voivat omaksua saatua tietoa ja kokeilla sen hyödyntämistä arjessa.