Tutoris Uudenmaan Erikoiskuntoutus

PALAA EDELLISELLE SIVULLE

Hae terapiaan tai soita p. 040 630 3032

Olemme Kelan palveluntuottaja.

Tutoris Oy

Uudenmaan Erikoiskuntoutus
Tenholantie 10
00280 HELSINKI
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tutoris.fi
yhdessa@tutoris.fi

 

Uudenmaan alueella toimimme seuraavilla paikkakunnilla

Espoo, Fiskari, Helsinki, Hyvinkää, Karjaa, Karjalohja, Kerava, Kirkkonummi, Lahti, Lohja, Loviisa, Nurmijärvi, Porvoo, Raasepori, Riihimäki, Sipoo, Vantaa ja Vihti

 • Maija Talvi

  Aluepäällikkö, puheterapeutti
  044 712 1904

  LISÄTIETOJA

  Maija Talvi

  Aluepäällikkö, puheterapeutti
  044 712 1904


  Asiakastiedustelut Uusimaa.

   

  Aluepäällikön roolissa vastaan mm. alueen asiakas- ja sopimusasioista, osallistun kilpailutuksiin ja toimin tiimiläisten lähiesimiehenä.

  Puheterapeuttina työskentelen Espoon, Helsingin ja Vantaan sekä lähikuntien alueella. Kuntoutan aikuisneurologisia asiakkaita sekä lapsia, joilla on erilaisia puheen, kielen kehityksen ja vuorovaikutuksen pulmia. Olen hankkinut täydennyskoulutusta mm. afasiakuntoutukseen, puhemotoriikkaan ja syömispulmiin (OPT 1 ja 2 + Feeding, PROMPT), leikkiin ja luontointerventioiden hyödyntämiseen liittyen. Olen suorittanut etäkuntoutussertifikaatin ja teen mielelläni myös etäkuntoutusta.

 • Minna Andersson

  Puheterapeutti
  044 755 3572

  LISÄTIETOJA

  Minna Andersson

  Puheterapeutti
  044 755 3572


  Toimin puheterapeuttina Länsi-Uudenmaan alueella. Kuntoutan pääasiassa lapsia, joilla on erilaisia puheen ja kielenkehityksen häiriöitä. Osaamiseeni kuuluvat myös arvioinnit. Osaamistani olen päivittänyt vuosien varrella säännöllisesti erilaisissa täydennyskoulutuksissa.

 • Liisa Husu

  Puheterapeutti
  040 640 4024

  LISÄTIETOJA

  Liisa Husu

  Puheterapeutti
  040 640 4024


  Työskentelen puheterapeuttina Uudenmaan alueella. Kuntoutan pääasiassa lapsia ja nuoria, joilla on erilaisia kielen, puheen tai kommunikoinnin vaikeuksia. Lisäksi kuntoutan myös aikuisneurologisia asiakkaita. Kokemusta minulla on erityisesti afasian, dysartrian sekä aivovammojen jälkitilojen kuntoutuksesta. Olen suorittanut etäkuntoutussertifikaatin.

 • Sanna Järvelin

  Toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
  040 560 9283

  LISÄTIETOJA

  Sanna Järvelin

  Toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
  040 560 9283


  Työskentelen toimintaterapeuttina Helsingissä, Espoossa ja Länsi-Uudenmaan alueella. Asiakaskuntani koostuu somaattisia sairauksia sairastavista lapsista ja nuorista sekä psyykkistä problematiikkaa omaavista lapsista, nuorista ja aikuiskuntoutujista. Myös aivotapahtumien jälkeinen yläraajakuntoutus on osaamisaluettani. Työotteessani pyrin huomioimaan asiakkaan kokonaisvaltaisesti. Tätä tukee osaltaan psykoterapian valmentavat opinnot sekä ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulututus.

 • Emmi-Lotta Laine

  Puheterapeutti
  040 143 2200

  LISÄTIETOJA

  Emmi-Lotta Laine

  Puheterapeutti
  040 143 2200


  Työskentelen puheterapeuttina Helsingin ja Vantaan alueella. Kuntoutan lapsia, joiden diagnoosina on esimerkiksi kielellinen erityisvaikeus, autismin kirjon häiriö tai kehitysvamma. Olen lisäkouluttautunut oraalimotoriikan ja syömispulmien kuntoutukseen (OPT 1 ja 2, OPT Feeding) sekä äänteellisten pulmien kuntoutukseen. Olen suorittanut etäkuntoutussertifikaatin ja teen erittäin mielelläni myös etäkuntoutusta.

 • Paulina Nummelin

  Talterapeut/puheterapeutti
  044 712 1907

  LISÄTIETOJA

  Paulina Nummelin

  Talterapeut/puheterapeutti
  044 712 1907


  Työskentelen puheterapeuttina Espoossa, Kirkkonummella ja Helsingissä. Kuntoutan sekä suomen- että ruotsinkielisiä asiakkaita, pääosin lapsia, joilla on todettu eritasoisia kielenkehityksen erityisvaikeuksia. Olen kouluttautunut mm. OPT- ja PROMPT- menetelmien käyttöön.

  Jag arbetar som talterapeut i Kyrkslätt, Esbo och Helsingfors. Jag arbetar främst med barn med specifika språkliga svårigheter. Jag har vidareutbildat mig bland annat i OPT och PROMPT. Jag är tvåspråkig och ger talterapi på både svenska och finska.

 • Saara Peteri

  Puheterapeutti
  040 631 5299

  LISÄTIETOJA

  Saara Peteri

  Puheterapeutti
  040 631 5299


  Työskentelen puheterapeuttina Uudenmaan alueella. Kuntoutan ja arvioin pääasiassa aikuisneurologisia asiakkaita. Kokemusta minulla on erityisesti afasian, dysartrian sekä aivovammojen jälkitilojen kuntoutuksesta. Lisäksi kuntoutan lapsia ja nuoria, joilla on erilaisia kielen, puheen tai kommunikoinnin häiriöitä ja vaikeuksia.

 • Elina Soinio

  Toimintaterapeutti
  040 481 9660

  LISÄTIETOJA

  Elina Soinio

  Toimintaterapeutti
  040 481 9660


  Työskentelen toimintaterapeuttina Uudenmaan alueella. Osaamisalueeni painottuu lasten vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Tähän liittyen olen käynyt ammattitaitoa syventäviä lisäkoulutuksia, kuten VENNY®-, M-Fun- sekä Lasten tunnetaitojen ohjaus terapiatyössä -koulutukset. Lasten kanssa työskennellessäni pidän tärkeänä, että terapia toteutuu lapselle mielekkäällä tavalla, onnistumisen kokemukset mahdollistaen. Työssäni pyrin toimimaan lapsi- ja perhelähtöisesti ja olen myös suorittanut Neuvokas perhe -ohjaajakoulutuksen.

 • Hanna Yli-Kerttula

  Puheterapeutti
  040 179 3150

  LISÄTIETOJA

  Hanna Yli-Kerttula

  Puheterapeutti
  040 179 3150


  Toimin puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla. Kuntoutan lapsia, joilla on erilaisia puheen ja kielen kehityksen tai vuorovaikutuksen pulmia. Olen hankkinut lisäkoulutusta oraalimotoriikan arviointiin ja kuntoutukseen (OPT tasot 1 ja 2+feeding sekä Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech, PROMT introduction) sekä autisminkirjon häiriöiden kuntoutukseen. Lisäksi olen suorittanut etäkuntoutussertifikaatin.

   

Uudenmaan erikoiskuntoutus, Lahden toimipiste

Ahjokatu 4 A, 4krs.
15800 Lahti

 • Katri Ignatius

  Toimintaterapeutti
  040 685 8660