Tutoris Uudenmaan Erikoiskuntoutus

PALAA EDELLISELLE SIVULLE

Hae terapiaan tai soita p. 040 630 3032

Olemme Kelan palveluntuottaja.

Tutoris Oy

Uudenmaan Erikoiskuntoutus
Tenholantie 10
00280 HELSINKI
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tutoris.fi
yhdessa@tutoris.fi

 

Uudenmaan alueella toimimme seuraavilla paikkakunnilla

Espoo, Fiskari, Helsinki, Hyvinkää, Karjaa, Karjalohja, Kerava, Kirkkonummi, Kotka, Lahti, Lohja, Loviisa, Nurmijärvi, Porvoo, Raasepori, Riihimäki, Sipoo, Vantaa ja Vihti

PUHETERAPEUTIT

 • Henna Kivikari

  Puheterapeutti, tiiminvetäjä
  050 598 2179

  LISÄTIETOJA

  Henna Kivikari

  Puheterapeutti, tiiminvetäjä
  050 598 2179


  Toimin puheterapeuttina ja tiiminvetäjänä Uudenmaan alueella. Vastaan Uudenmaan alueen asiakastiedusteluista ja yhteistyötahokontakteista.

  Puheterapeuttina arvioin ja kuntoutan aikuisneurologisia asiakkaita, joilla on kielellisiä, puhemotorisia tai syömisen ja nielemisen ongelmia. Otan mielelläni vastaan myös ääniasiakkaita. Lisäksi kuntoutan lapsia, joilla on kielenkehityksen tai puhemotoriikan pulmia. Terapian toteutus onnistuu myös etäyhteyksin. Minulla on DPNS-sertifikaatti aikuisten nielemisen arviointiin ja kuntoutukseen ja OPT (Oral Placement Therapy) tasojen 1-3 osaaminen lasten ja aikuisten puhemotoriikan ja syömisen kuntoutukseen ja arviointiin. Muita koulutuksia löytyy mm. afasian ja apraksian aihealueilta.

 • Minna Andersson

  Puheterapeutti
  044 755 3572

  LISÄTIETOJA

  Minna Andersson

  Puheterapeutti
  044 755 3572


  Toimin puheterapeuttina Länsi-Uudenmaan alueella. Kuntoutan pääasiassa lapsia, joilla on erilaisia puheen ja kielenkehityksen häiriöitä. Osaamiseeni kuuluvat myös arvioinnit. Osaamistani olen päivittänyt vuosien varrella säännöllisesti erilaisissa täydennyskoulutuksissa.

 • Liisa Husu

  Puheterapeutti
  040 640 4024

  LISÄTIETOJA

  Liisa Husu

  Puheterapeutti
  040 640 4024


  Työskentelen puheterapeuttina Uudenmaan alueella. Kuntoutan pääasiassa lapsia ja nuoria, joilla on erilaisia kielen, puheen tai kommunikoinnin vaikeuksia. Lisäksi kuntoutan myös aikuisneurologisia asiakkaita. Kokemusta minulla on erityisesti afasian, dysartrian sekä aivovammojen jälkitilojen kuntoutuksesta. Olen suorittanut etäkuntoutussertifikaatin.

 • Emmi-Lotta Laine

  Puheterapeutti
  040 143 2200

  LISÄTIETOJA

  Emmi-Lotta Laine

  Puheterapeutti
  040 143 2200


  Työskentelen puheterapeuttina Helsingin ja Vantaan alueella. Kuntoutan lapsia, joiden diagnoosina on esimerkiksi kielellinen erityisvaikeus, autismin kirjon häiriö tai kehitysvamma. Olen lisäkouluttautunut oraalimotoriikan ja syömispulmien kuntoutukseen (OPT 1 ja 2, OPT Feeding) sekä äänteellisten pulmien kuntoutukseen. Olen suorittanut etäkuntoutussertifikaatin ja teen erittäin mielelläni myös etäkuntoutusta.

 • Paulina Nummelin

  Talterapeut/puheterapeutti
  044 712 1907

  LISÄTIETOJA

  Paulina Nummelin

  Talterapeut/puheterapeutti
  044 712 1907


  Työskentelen puheterapeuttina Espoossa, Kirkkonummella ja Helsingissä. Kuntoutan sekä suomen- että ruotsinkielisiä asiakkaita, pääosin lapsia, joilla on todettu eritasoisia kielenkehityksen erityisvaikeuksia. Olen kouluttautunut mm. OPT- ja PROMPT- menetelmien käyttöön.

  Jag arbetar som talterapeut i Kyrkslätt, Esbo och Helsingfors. Jag arbetar främst med barn med specifika språkliga svårigheter. Jag har vidareutbildat mig bland annat i OPT och PROMPT. Jag är tvåspråkig och ger talterapi på både svenska och finska.

 • Saara Peteri

  Puheterapeutti
  040 631 5299

  LISÄTIETOJA

  Saara Peteri

  Puheterapeutti
  040 631 5299


  Työskentelen puheterapeuttina Uudenmaan alueella. Kuntoutan ja arvioin pääasiassa aikuisneurologisia asiakkaita. Kokemusta minulla on erityisesti afasian, dysartrian sekä aivovammojen jälkitilojen kuntoutuksesta. Lisäksi kuntoutan lapsia ja nuoria, joilla on erilaisia kielen, puheen tai kommunikoinnin häiriöitä ja vaikeuksia.

 • Ulla Saarelainen

  Puheterapeutti
  050 432 2304

  LISÄTIETOJA

  Ulla Saarelainen

  Puheterapeutti
  050 432 2304


  Toimin puheterapeuttina muun muassa Helsingin, Vantaan ja Espoon alueilla. Kuntoutan pääasiassa lapsia, joilla on erilaisia puheen, kielen kehityksen tai vuorovaikutuksen haasteita. Olen täydentänyt osaamistani koulutuksissa muun muassa puhemotoriikkaan ja syömisen pulmiin (OPT1 + OPT2 + Feeding), ääneen (LSVT®), änkytykseen ja lasten tunnekehitykseen liittyen. Lisäksi teen etäkuntoutusta, mihin liittyen olen suorittanut etäkuntoutussertifikaatin.

 • Hanna Yli-Kerttula

  Puheterapeutti
  040 179 3150

  LISÄTIETOJA

  Hanna Yli-Kerttula

  Puheterapeutti
  040 179 3150


  Toimin puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla. Kuntoutan lapsia, joilla on erilaisia puheen ja kielen kehityksen tai vuorovaikutuksen pulmia. Olen hankkinut lisäkoulutusta oraalimotoriikan arviointiin ja kuntoutukseen (OPT tasot 1 ja 2+feeding sekä Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech, PROMT introduction) sekä autisminkirjon häiriöiden kuntoutukseen. Lisäksi olen suorittanut etäkuntoutussertifikaatin.

   

 • Tuuli Moisanen

  Puheterapeutti
  050 472 8660

  LISÄTIETOJA

  Tuuli Moisanen

  Puheterapeutti
  050 472 8660


  Työskentelen puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla. Kuntoutan lapsia ja nuoria, joilla on eriasteisia puheen, kielen ja kommunikoinnin vaikeuksia. Minulla on kokemusta lasten kielellisten taitojen arvioinnista ja moniammatillisessa työryhmässä toimimisesta. Olen työskennellyt myös lasten syömiseen liittyvien pulmien parissa. Teen myös mielelläni etäkuntoutusta.

 • Heli Soini

  Puheterapeutti
  040 672 9662

  LISÄTIETOJA

  Heli Soini

  Puheterapeutti
  040 672 9662


  Työskentelen puheterapeuttina Helsingissä, mutta paljon etäkuntoutusta tekevänä asiakkuuteni ulottuvat eri puolille Suomea. Kuntoutan sekä lapsia että aikuisia. Lapsiasiakkaitteni kuntoutustarpeena on yleensä puheen selkeys, artikulaatio tai kielelliset pulmat. Aikuisasiakkaillani panottuvat neurologisperäiset syyt. Lisäksi minulla on tietämystä äänihäiriöistä. Lisäkoulutusta olen hakenut muun muassa äänen pulmista ja äänteellisestä kuntoutuksesta.

 • Elina Laakso-Otto

  Puheterapeutti
  050 343 7758

  LISÄTIETOJA

  Elina Laakso-Otto

  Puheterapeutti
  050 343 7758


  Toimin puheterapeuttina Uudenmaan alueella. Kuntoutan lapsiasiakkaita, joilla on puheen- ja kielenkehityksen tai kommunikoinnin häiriöitä. Työhöni kuuluu myös arviointia. Kokemusta minulla on erityisesti autismin kirjon, monimuotoisten kehityshäiriöiden sekä erilaisten puheen- ja kielenkehityksen häiriöiden arvioinnista ja kuntoutuksesta. Olen suorittanut Ruotsissa kurssinvetäjäkoulutuksen nimeltä AKKtiv (puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot ja aikainen interventio), mistä minulla on paljon hyötyä asiakkaiden, heidän perheidensä ja lähiympäristöjensä kanssa työskennellessäni.

  I min roll som talterapeut i Nylands region arbetar jag i första hand med barn med svårigheter inom tal, språk och kommunikation.  Jag har mest erfarenhet av att bedöma och rehabilitera barn med svårigheter inom autismspektrumet, störningar inom psykisk utveckling samt svårigheter inom tal och språkutveckling. Jag har nyligen genomgott kursledarutbildningen DART AKKtiv (AKK och tidig intervention) i Sverige, vilket jag har stor nytta av i mitt arbete med klienterna, deras familjer och närmiljö.

 • Meri Asplund

  Puheterapeutti
  050 517 5367

  LISÄTIETOJA

  Meri Asplund

  Puheterapeutti
  050 517 5367


  Toimin puheterapeuttina Uudenmaan alueella. Kuntoutan pääasiassa lapsia ja nuoria, joilla on eriasteisia puheen ja kielenkehityksen häiriöitä. Olen lisäkouluttautunut oraalimotoriikan arviointiin ja kuntouttamiseen (OPT 1-2, Feeding, Sensory Motor Approach to Apraxia of speech) sekä äänteellisten pulmien kuntouttamiseen. Teen mielelläni myös etäkuntoutusta ja olen suorittanut etäkuntoutussertifikaatin.

 • Maiju Oksanen

  Puheterapeutti
  046 922 4715

  LISÄTIETOJA

  Maiju Oksanen

  Puheterapeutti
  046 922 4715


  Toimin puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla ja Kotkassa. Kuntoutan lapsia ja nuoria, joilla on erilaisia ja eriasteisia kielenkehityksen, puheen (tuoton tai ymmärtämisen) tai kommunikoinnin vaikeuksia. Asiakkaitteni kuntoutustarpeina ovat yleensä puheen selkeys, artikulaatio tai kielelliset pulmat. Kuntoutus tapahtuu asiakkaan arkiympäristössä yhteistyössä perheen ja lähiympäristön kanssa. Kartutan ja päivitän osaamistani säännöllisesti erilaisissa täydennyskoulutuksissa. Viimeisimpänä olen saanut täydennyskoulutusta lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta sekä kuvin tuetusta kommunikaatiosta.Olen suorittanut etäkuntoutussertifikaatin, joten puheterapian toteutus onnistuu tarvittaessa myös etäyhteyksin

 • Reetta Vehkalahti

  Puheterapeutti
  046 920 1395

  LISÄTIETOJA

  Reetta Vehkalahti

  Puheterapeutti
  046 920 1395


  Työskentelen puheterapeuttina Uudenmaan alueella. Kuntoutan mielelläni sekä lapsi- että aikuisasiakkaita, joilla on erilaisia puheen, kielen ja kommunikoinnin haasteita. Olen suorittanut etäkuntoutussertifikaatin ja toimin myös etäpuheterapeuttina. Osaamistani päivitän säännöllisesti erilaisissa täydennyskoulutuksissa.

 • Erika Pitkänen

  Puheterapeutti
  050 344 8716

 • Tuuli Leskinen

  Puheterapeuttiopiskelija
  050 472 9522

  LISÄTIETOJA

  Tuuli Leskinen

  Puheterapeuttiopiskelija
  050 472 9522


  Ohjaaja: Minna Andersson

TOIMINTATERAPEUTIT

 • Riikka Luo

  Toimintaterapeutti
  040 481 9660

  LISÄTIETOJA

  Riikka Luo

  Toimintaterapeutti
  040 481 9660


  Toimin toimintaterapeuttina Tutoris Uudenmaan Erikoiskuntoutuksessa. Työskentelen kaikenikäisten asiakkaiden parissa ja minulla on erityisosaamista psykiatrian ja lastensuojelun asiakkaiden kanssa tehdystä työstä. Kuvataiteilijan koulutukseni myötä voin hyödyntää luovia menetelmiä toimintaterapiassa. Olen suorittanut voimauttavan valokuvauksen opinnot sekä saanut lisäkoulutusta väkivaltaa kokeneiden asiakkaiden kohtaamiseksi.

 • Heidi Kaukinen

  Toimintaterapeutti
  050 477 3828

  LISÄTIETOJA

  Heidi Kaukinen

  Toimintaterapeutti
  050 477 3828


  Toimin Kanta-Hämeen sekä pohjoisen Uudenmaan alueella lasten ja nuorten toimintaterapeuttina. Toimintaterapiaa toteutan asiakkaan arjen eri ympäristöissä. Minulla on kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä, sekä psyykkisesti oireilevien nuorten arjen toimintojen tukemisesta. Minulla on useita ammatillisia lisäkoulutuksia, joiden kautta olen tukenut ja kehittänyt osaamistani erilaisten asiakaskuntien kanssa.