Tutoris Pohjois-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus

PALAA EDELLISELLE SIVULLE

Tutoris Oy

Pohjois-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus
Fysioterapia, asiakaspalvelu p. 020 742 4400
Puheterapia ja toimintaterapia, asiakaspalvelu
p. 040 630 3032

Käyntiosoitteemme:
Kajaaninkatu 15, 90100 OULU
Kiviharjunlenkki 4, 90220 OULU

yhdessa@tutoris.fi, etunimi.sukunimi@tutoris.fi
Voit tehdä ilmoituksen kuntoutustarpeesta lomakkeellamme.

ASIAKASTIEDUSTELUT
puhe- ja toimintaterapia: Hilkka Kekkonen p. 044 561 6028
fysioterapia: Terhi Ikonen p. 044 755 3595

Pohjois-Pohjanmaan alueella toimimme seuraavilla paikkakunnilla

Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Kalajoki, Kempele, Kiiminki, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Ylivieska

Puheterapeutit

 • Hilkka Kekkonen

  Aluepäällikkö, puheterapeutti
  044 561 6028
  Asiakastiedustelut
  (puhe- ja toimintaterapia)

  Pohjois-Pohjanmaa ja Reissutiimi

  LISÄTIETOJA

  Hilkka Kekkonen

  Aluepäällikkö, puheterapeutti
  044 561 6028
  Asiakastiedustelut
  (puhe- ja toimintaterapia)

  Pohjois-Pohjanmaa ja Reissutiimi


  Toimin aluepäällikkönä Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi työskentelen puheterapeuttina Oulun ja Meri-Lapin alueella. Kuntoutan sekä arvioin aikuisneurologisia asiakkaita. Kokemusta minulla on erityisesti afasian, dysartrian ja nielemisen kuntouttamisesta. Olen kouluttautunut DPNS-, LSVT- ja McNeill-terapeutiksi.

 • Marianne Ahonen

  Puheterapeutti
  040 689 1400

  LISÄTIETOJA

  Marianne Ahonen

  Puheterapeutti
  040 689 1400


  Toimin puheterapeuttina Oulussa ja Kemissä sekä etäkuntoutuksen parissa ympäri Suomea. Työkokemukseni painottuu alle kouluikäisten lasten puheen, kielen ja vuorovaikutuksen arviointiin ja kuntoutukseen sekä kouluikäisten lukemisen ja kirjoittamisen kuntoutukseen. Olen suorittanut erillisinä opintoina psykologian perusopinnot ja lisäkoulutusta olen saanut muun muassa pienten vauvojen syömisongelmien hoitoon liittyen.

 • Laura Svärd

  Puheterapeutti
  050 594 7142

  LISÄTIETOJA

  Laura Svärd

  Puheterapeutti
  050 594 7142


  Työkokemusta minulla on puhemotoristen häiriöiden, kielellisen erityisvaikeuden, äänihäiriöiden sekä aikuisneurologisten asiakkaiden kuntoutuksesta ja arvioinnista.

 • Tiinamari Halonen

  Puheterapeutti
  040 560 4641

  LISÄTIETOJA

  Tiinamari Halonen

  Puheterapeutti
  040 560 4641


  Työskentelen puheterapeuttina Oulussa, Pohjois-Pohjanmaan pohjoisilla alueilla ja Meri-Lapin alueella. Minulla on kokemusta erilaisten puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kuntouttamisesta lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Olen toiminut puheterapeuttina valtio-, kunta- ja yksityisellä sektorilla hyvin erilaisten asiakasryhmien parissa. Erityisosaamiseni painottuu puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen (AAC) harjoitteluun ja tukemiseen arjessa (esim. kuvat kommunikoinnissa, toimintataulut, erilaiset kuvakommunikointikansiot, puhelaitteet). Kokemusta minulla on myös erilaisten oraalimotoriikan ongelmien ja motoristen puhehäiriöiden kuntouttamisesta. Tähän liittyen lisäkoulutuksena olen suorittanut Oral Placement Therapy OPT level 1 & 2 sekä Apraxia (OPT) -koulutuksen.

 • Mari Hekkala

  Puheterapeutti
  040 560 6973

  LISÄTIETOJA

  Mari Hekkala

  Puheterapeutti
  040 560 6973


  Työskentelen puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaalla Jokilaaksojen alueella. Kuntoutan pääasiassa lapsia, ja osaamista kertynyt erityisesti kehitysvammaisten lasten sekä puhemotoristen häiriöiden ja kielellisen erityisvaikeuden kuntouttamisen osalta. Myös puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät ovat työssäni vahvasti läsnä. Olen kouluttautunut muun muassa lapsilähtöisen leikin käyttöön puheterapiassa.

 • Heidi Hoisko

  Puheterapeutti
  044 712 1925

  LISÄTIETOJA

  Heidi Hoisko

  Puheterapeutti
  044 712 1925


  Työskentelen puheterapeuttina Simon alueella sekä kunnan että Kelan asiakkaiden parissa. Eniten työkokemusta on kertynyt lasten kielen ja puheen kehityksen arvioinnista ja kuntouttamisesta, mutta työskentelen mielelläni kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa.

   

 • Hanna-Leena Hokkinen

  Puheterapeutti
  040 809 5660

  LISÄTIETOJA

  Hanna-Leena Hokkinen

  Puheterapeutti
  040 809 5660


  “Työskentelen puheterapeuttina Tervolan ja Tornion alueilla. Asiakkaina minulla on pääasiassa lapsia, ja kuntoutustyön lisäksi teen myös arviointia. Olen saanut täydennyskoulutusta lasten äänteellisestä kuntoutuksesta, puheen ymmärtämisen kuntoutuksesta, AAC-menetelmistä (tukiviittomat, kuvat), leikkitaitojen kehityksestä sekä OPT-menetelmästä (OPT 1).”

 • Leena Jumisko

  Puheterapeutti
  044 561 6039

  LISÄTIETOJA

  Leena Jumisko

  Puheterapeutti
  044 561 6039


  Työskentelen puheterapeuttina Kalajoen ja Ranuan seuduilla. Asiakkaina minulla on sekä lapsia että aikuisia ja työnkuvaani kuuluu kuntoutus ja arviointi. Täydennyskoulutusta minulla on OPT-menetelmästä (OPT 1), AAC-menetelmien käytöstä sekä äänteellisten pulmien ja puheen ymmärtämisen taitojen kuntoutuksesta.

 • Anu Järvenpää

  Puheterapeutti
  040 128 1100

  LISÄTIETOJA

  Anu Järvenpää

  Puheterapeutti
  040 128 1100


  Työskentelen puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan alueella Oulussa, Raaheessa, Pattijoella, Ruukissa, Paavolassa ja Oulaisissa. Kuntoutan pääasiassa lapsia, ja erityisosaamista minulla on kertynyt neurologisten lasten kuntoutuksesta (mm. cp-vamma) sekä lasten oraalimotoristen ja puhemotoristen häiriöiden ja kielellisen erityisvaikeuden kuntoutuksesta. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttäminen on läsnä päivittäin kuntoutustyössäni. Minulla on myös osaamista syömisen kuntoutuksesta. Olen erikoistunut NDT, Bobath -terapeutiksi vuonna 2012 ja käynyt NDT-yhdistyksen järjestämissä syventävissä koulutuksissa kuten speech practicum. Olen käynyt lisäkoulutuksena Oral Placement Therapy OPT level 1 & 2 sekä Apraxia (OPT) -koulutuksen sekä PROMPT-koulutuksen (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets).

 • Päivi Kantomaa

  Kliininen erikoispuheterapeutti, e-Tutoris päällikkö
  040 567 0120

  LISÄTIETOJA

  Päivi Kantomaa

  Kliininen erikoispuheterapeutti, e-Tutoris päällikkö
  040 567 0120


  Työskentelen puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan eteläisillä alueilla ja pidän myös etäkuntoutusta tietokoneen välityksellä ympäri Suomen. Vastaan myös Tutoriksen sähköisistä palveluista. Olen kliinisesti erikoistunut puheen sujuvuuden häiriöihin (änkytys ja sokellus).  Työkokemusta minulla on kertynyt eritoten änkytyksen, puhemotoristen häiriöiden sekä lukivaikeuksien kuntoutuksesta. Ennen puheterapeuttina toimimista työskentelin laaja-alaisena erityisopettajana alakoululla. Änkytyksen kuntoutuksen lisäksi olen lisäkouluttautunut mm. seuraavasti: OPT-menetelmä tasot 1, 2 sekä apraxia (tekniikka suun, kasvojenalueen ja syömisen terapiaan), PROMPT-menetelmä, lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, sujuva lukutaito sekä etäkuntoutuksen koulutuksia.

 • Eveliina Kemppainen

  Puheterapeutti
  040 560 4719

  LISÄTIETOJA

  Eveliina Kemppainen

  Puheterapeutti
  040 560 4719


  Työskentelen etäkuntoutuksen parissa sekä Pohjois-Pohjanmaan alueella lähiasiakkaiden kanssa. Asiakasryhmäni koostuu eri-ikäisistä lapsista, joista suurin osa on alle kouluikäisiä.

 • Sanna Keskitalo

  Puheterapeutti
  040 147 4300

  LISÄTIETOJA

  Sanna Keskitalo

  Puheterapeutti
  040 147 4300


  Työskentelen puheterapeuttina Keski-Pohjanmaalla (Perho, Kaustinen, Veteli). Asiakaskuntani koostuu pääasiassa lapsista. Olen saanut lisäkoulutusta tukiviittomista, OPT-menetelmästä (OPT 1) ja lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta.

 • Heli Kiviahde

  Puheterapeutti
  040 659 3200

  LISÄTIETOJA

  Heli Kiviahde

  Puheterapeutti
  040 659 3200


  Työskentelen puheterapeuttina Haapaveden, Ylivieskan ja Oulaisten alueella. Lisäksi teen etäkuntoutusta eri puolille Suomea. Työkokemusta minulla on mm. lasten äänteellisten pulmien, erityisen kielihäiriön, lukivaikeuden ja aikuisneurologisten häiriöiden kuntoutuksesta. Olen lisäkouluttautunut lasten äänteellisten pulmien kuntoutukseen sekä AAC-menetelmien käyttöön.

 • Suvi Kärjä

  Puheterapeutti
  040 159 2700

  LISÄTIETOJA

  Suvi Kärjä

  Puheterapeutti
  040 159 2700


  Työskentelen puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaalla (Oulu, Ylivieska, Kalajoki, Pyhäjoki, Siikalatva). Asiakaskuntani koostuu pääasiassa lapsista ja nuorista, mutta myös aikuisasiakkaita olen kuntouttanut (esim. apraksia, nielemisvaikeudet, afasia ja äänihäiriöt). Lisäksi lasten arvioinnista ja etäkuntoutuksesta löytyy kokemusta.

  Olen saanut lisäkoulutusta kuvakommunikoinnista, leikin käytöstä puheterapian välineenä, OPT-menetelmästä (OPT 1) ja apuvälineiden käytöstä puheen kuntoutuksessa sekä lasten/nuorten puheen ymmärtämisen ja äänteellisten pulmien kuntoutuksesta. Käytän lasten kanssa monipuolisesti tukiviittomia ja koenkin puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen hallinnan yhdeksi vahvuudekseni.

 • Outi Leviäkangas

  Puheterapeutti
  040 578 8160

  LISÄTIETOJA

  Outi Leviäkangas

  Puheterapeutti
  040 578 8160


  Työskentelen puheterapeuttina Koillismaan alueella. Erityisosaamisena on työkokemus autismista ja haastavasta käyttäymisestä. Lisäkoulutuksen myötä olen saavuttanut myös PRT-ohjaajan ja ART-ohjaajan pätevyyden sekä käynyt dyspraksian ongelmien kuntouttamisen koulutuksen.

 • Henna Liukkonen

  Puheterapeutti
  040 650 3563

  LISÄTIETOJA

  Henna Liukkonen

  Puheterapeutti
  040 650 3563


  Työskentelen tällä hetkellä Kemin alueella. Asiakkainani on alle kouluikäisiä ja kouluikäisiä lapsia, joilla on pääasiassa äänteellisen kehityksen pulmia ja kielellisiä vaikeuksia. Aiempaa työkokemusta minulla on myös nuorista ja aikuisasiakkaista, etäkuntoutuksesta sekä monenlaisista häiriöryhmistä. Kuvien ja viittomien käyttö on työssäni päivittäistä. Täydennyskoulutusta olen saanut mm. äänteellisten pulmien ja puhemotoriikan kuntoutukseen (OPT1) sekä kuvien käyttöön kommunikoinnissa.

 • Essi Marjeta

  Puheterapeutti
  040 154 9050

  LISÄTIETOJA

  Essi Marjeta

  Puheterapeutti
  040 154 9050


  Työskentelen puheterapeuttina Keski-Pohjanmaalla (Kaustinen, Veteli, Halsua) sekä Oulussa. Lisäksi teen Oulusta etäkuntoutusta eri puolille Suomea. Minulla on työkokemusta lasten puheen ja kielen kehityksen häiriöistä sekä aikuisten äänihäiriöiden kuntoutuksesta. Olen saanut lisäkoulutusta kuvakommunikoinnista ja kommunikointikansioiden käytöstä, lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta sekä puheen ymmärtämisen kuntoutuksesta. Olen suorittanut myös Oral Placement Therapy OPT 1-koulutuksen.

 • Sirpa Mattila-Tanttu

  Puheterapeutti
  040 675 7300

  LISÄTIETOJA

  Sirpa Mattila-Tanttu

  Puheterapeutti
  040 675 7300


  Työskentelen Raahen alueella. Työkokemusta ja lisäkoulutusta on kertynyt kaikenikäisten vuorovaikutuksen, puheen ja kielen häiriöiden sekä lukivaikeuden, äänen ja nielemisen arvioinnista ja kuntoutuksesta.

 • Hanna Niskanen

  Puheterapeutti
  040 517 4100

  LISÄTIETOJA

  Hanna Niskanen

  Puheterapeutti
  040 517 4100


  Työskentelen puheterapeuttina Kalajoen ja Kokkolan alueilla. Asiakaskuntaani kuuluu pääasiassa lapsia sekä nuoria, mutta minulla on myös kokemusta aikuisasiakkaiden kuntoutuksesta. Kuntoutustyön lisäksi teen myös arviointia. Täydennyskoulutusta olen saanut OPT-menetelmään (OPT1) ja lasten äänteelliseen sekä puhemotoriseen kuntoutukseen.

 • Seija Parpala

  Puheterapeutti
  044 561 6056

  LISÄTIETOJA

  Seija Parpala

  Puheterapeutti
  044 561 6056


  Työskentelen puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan alueella (Kalajoki, Alavieska, Pattijoki, Lumijoki ja Oulu) ja lisäksi teen etäkuntoutusta eripuolille Suomea Oulusta käsin. Työkokemusta ja koulutusta minulla on eniten lasten äänteellisestä kuntoutuksesta, erityisestä kielihäiriöstä, viivästyneestä puheen ja kielen kehityksestä sekä aikuisneurologisten asiakkaiden osalta afasian ja dysartrian kuntoutuksesta. Olen kiinnostunut myös AAC-menetelmien käytöstä ja käytän työssäni aktiivisesti tukiviittomia.

 • Marjo Huovinen

  Puheterapeutti
  040 667 3980

  LISÄTIETOJA

  Marjo Huovinen

  Puheterapeutti
  040 667 3980


  Teen monipuolista puheterapeuttista kuntoutusta Pohjois-Pohjanmaan alueella. Lisäksi työskentelen etäpuheterapeuttina. Erityisesti sydäntäni lähellä on ääniterapia, sillä minulla on rytmimusiikin laulunopettajan koulutus ja pitkä työkokemus musiikin parissa. Hyödynnänkin musiikin piirteitä kaikessa kuntoutustyössäni silloin, kun se on kuntoutuksen kannalta perusteltua.

 • Oona Piiponniemi

  Puheterapeutti
  040 143 7033

  LISÄTIETOJA

  Oona Piiponniemi

  Puheterapeutti
  040 143 7033


  Työskentelen puheterapeuttina Keski-Pohjanmaan alueella Kaustisella, Vetelissä ja Perhossa. Minulla on kokemusta sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelystä. Täydennyskoulutusta olen saanut OPT-menetelmään, puheen apraksiaan ja dyspraksiaan  sekä lasten äänteelliseen kuntoutukseen liittyen.

 • Janita Saastamoinen

  Puheterapeutti
  040 630 9825

  LISÄTIETOJA

  Janita Saastamoinen

  Puheterapeutti
  040 630 9825


  Työskentelen puheterapeuttina Kalajoen ja Oulaisten alueilla. Asiakkaina minulla on pääasiassa lapsia, mutta minulla on kokemusta myös aikuisasiakkaiden kuntoutuksesta. Kuntoutustyön lisäksi teen arviointeja. Täydennyskoulutusta minulla on tukiviittomien käytöstä kommunikoinnin tukena.

 • Irina Sergejeff

  Puheterapeutti
  040 532 7440

  LISÄTIETOJA

  Irina Sergejeff

  Puheterapeutti
  040 532 7440


  Toimin puheterapeuttina Koillismaan alueella. Työskentelen tällä hetkellä pääasiallisesti lasten parissa. Työkokemukseni painottuu dyspraksian ja kielellisen erityisvaikeuden sekä kuulovammaisten lasten kuntoutukseen. Lisäkoulutusta olen saanut OPT-menetelmästä (Oral Placement Therapy, OPT level 1 & 2), tukiviittomista, kuvakommunikaatiosta, lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta sekä puheen ymmärtämisen kuntoutuksesta.

 • Virva Tauriainen

  Puheterapeutti
  040 161 3050

  LISÄTIETOJA

  Virva Tauriainen

  Puheterapeutti
  040 161 3050


  Työskentelen puheterapeuttina Ylivieskassa, Nivalassa ja Sievissä. Asiakaskuntani koostuu lapsista, joilla on erilaisia kielen kehityksen pulmia tai kehitysvammaisuutta. Useat asiakkaani käyttävät puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (AAC). Täydennyskoulutusta olen saanut OPT-menetelmään (OPT 1), äänteellisten pulmien kuntoutukseen, lasten kerrontataitojen tukemiseen sekä autismin kirjon häiriöihin.

 • Laura Tuhkanen

  Puheterapeutti
  040 591 8400

  LISÄTIETOJA

  Laura Tuhkanen

  Puheterapeutti
  040 591 8400


  Asiakkaani ovat pääasiassa aikuisia Oulusta ja Meri-Lapin alueelta. Minulla on monipuolinen työkokemus aikuisneurologisesta kuntoutuksesta – myös nielemishäiriöistä. Olen lisäkouluttautunut mm. DPNS- ja FEES nielemiskuntoutusmetelmiin sekä puheen motoristen häiriöiden ja afasian kuntoutukseen.

 • Annukka Tuovinen

  Puheterapeutti
  044 561 6027

  LISÄTIETOJA

  Annukka Tuovinen

  Puheterapeutti
  044 561 6027


  Työskentelen puheterapeuttina Pyhäjärven, Kiuruveden ja Iisalmen alueilla. Asiakkaani ovat pääasiassa päiväkoti- ja kouluikäisiä lapsia. Olen saanut lisäkoulutusta lasten äänteelliseen kuntoutukseen sekä puheen ymmärtämisen kuntouttamiseen liittyen.

 • Oona Siira

  Puheterapeutti
  050 345 2052

  LISÄTIETOJA

  Oona Siira

  Puheterapeutti
  050 345 2052


  Työskentelen puheterapeuttina Kokkolan seudulla sekä etäasiakkaiden kanssa. Asiakkaani ovat pääasiassa lapsia. Olen käynyt lisäkoulutuksia liittyen kuvien käyttöön ja äänteellisten pulmien kuntoutukseen. Käytän myös tukiviittomia.

 • Iri Vornanen

  Puheterapeutti
  050 432 2987

  LISÄTIETOJA

  Iri Vornanen

  Puheterapeutti
  050 432 2987


  Olen toiminut pitkään puheterapeuttina yksityissektorilla ja kuntouttanut pääasiassa lastenneurologisia asiakkaita yhteistyössä vanhempien ja muun lähiympäristön kanssa. Olen erikoistunut CP-lasten kuntoutukseen ja kouluttautunut NDT Bobath -terapeutiksi v. 2003. Hankkimani lisäkoulutus on suuntautunut asiakastarpeisiin, mm. suualueen sensomotoristen toimintahäiriöiden  (esim. sylkivuodon, syömiseen liittyvien vaikeuksien) hoitoon (koulutuksina esim. Speech Praktikum 2009, OPT -koulutuksia) Käytän työssäni tiiviisti erilaisia asiakkaan puheen kehitystä tukevia tai puheilmaisun korvaavia menetelmiä, kuten kuvat, viittomat, kommunikaation apuvälineet tai Bliss-symbolikommunikaatio. Tietokonepohjaisista kommunikaatiomenetelmistä tutuiksi ovat tulleet mm. GoTalk-, Taike-, Roihu- ja Lasten sähkösanoma. Pyrin toteuttamaan työskentelytavoissani moniammatillista asiakasperhelähtöistä lähestymistapaa.

 • Elina Ylikörkkö

  Puheterapeutti
  044 561 6020

  LISÄTIETOJA

  Elina Ylikörkkö

  Puheterapeutti
  044 561 6020


  Työskentelen puheterapeuttina Keski-Pohjanmaalla (Kaustinen, Veteli) sekä Puolangalla. Työnkuvaani kuuluu pääasiassa lasten ja nuorten kuntoutus ja arviointi. Lisäkoulutusta olen saanut lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta, OPT-menetelmästä (OPT1) ja tukiviittomista.

 • Elina Suihkonen

  Puheterapeutti
  050 472 9181

  LISÄTIETOJA

  Elina Suihkonen

  Puheterapeutti
  050 472 9181


  Työskentelen puheterapeuttina Haapaveden, Ylivieskan ja Nivalan alueella. Lisäksi toimin etäpuheterapeuttina eri puolille Suomea. Asiakkaani ovat pääasiassa lapsia, mutta minulla on myös kokemusta aikuisasiakkaiden kuntoutuksesta.

 • Maria Hammare

  Puheterapeutti
  050 472 9464

 • Oona Kiirikki

  Puheterapeutti
  050 304 2289

 • Jenni Kuha

  Puheterapeutti
  050 569 9509

  LISÄTIETOJA

  Jenni Kuha

  Puheterapeutti
  050 569 9509


  Työskentelen puheterapeuttina Kemi -Vihanti – akselilla sekä teen etäkuntoutusta. Asiakaskuntani koostuu pääasiassa lapsista, mutta olen kuntouttanut myös aikuisasiakkaita. Kokemusta löytyy myös arvioinnista. Olen saanut lisäkoulutusta OPT- ja PROMPT- menetelmistä sekä lasten äänteellisten ja motoristen pulmien arvioinnista ja kuntoutuksesta.

Toimintaterapeutit

Asiakastiedustelut
Pohjois-Pohjanmaa ja Reissutiimi

Hilkka Kekkonen,
aluepäällikkö, puheterapeutti
044 561 6028

 • Sari Hakio

  Toimintaterapeutti
  040 173 9400 

  LISÄTIETOJA

  Sari Hakio

  Toimintaterapeutti
  040 173 9400 


  Työskentelen toimintaterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella  lasten, nuorten,  aikuisten sekä ikääntyneiden parissa.

 • Nina Hakunti

  Toimintaterapeutti
  040 147 9550

  LISÄTIETOJA

  Nina Hakunti

  Toimintaterapeutti
  040 147 9550


  Työskentelen toimintaterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella. Työskentelen pääosin lasten parissa. Erityisosaamista minulla on viittomakommunikaatioon liittyen. Osaan myös sujuvasti viittomakieltä.

 • Iita Häikiö

  Toimintaterapeutti
  050 476 0438

  LISÄTIETOJA

  Iita Häikiö

  Toimintaterapeutti
  050 476 0438


  Työskentelen toimintaterapeuttina Oulussa ja lähialueilla. Asiakkaani ovat pääosin aikuisneurologisia kuntoutujia. Työskentelen myös neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien päiväkoti- ja kouluikäisten lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Työkokemukseni on kertynyt sekä avopuolen toimintaterapeuttina että intensiivisen laitoskuntoutuksen puolella.

 • Kristiina Karihtala

  Toimintaterapeutti
  040 689 0400

  LISÄTIETOJA

  Kristiina Karihtala

  Toimintaterapeutti
  040 689 0400


  Työskentelen toimintaterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan alueella lasten, nuorten sekä aikuisten parissa. Työkokemusta minulla on karttunut monipuolisesti lasten toimintaterapiasta.

 • Katja Kuusento

  Toimintaterapeutti
  050 414 3148

  LISÄTIETOJA

  Katja Kuusento

  Toimintaterapeutti
  050 414 3148


  Työskentelen Oulu-Raahe alueella. Olen valmistunut toimintaterapeutiksi 2007. Työskentelen eri ikäisten ihmisten parissa painottuen lasten toimintaterapiaan. Erityisosaamisen alueeni on psykiatristen ja neuropsykiatristen kuntoutujien terapiassa.

 • Tiia Niskanen

  Toimintaterapeutti
  050 340 0598

  LISÄTIETOJA

  Tiia Niskanen

  Toimintaterapeutti
  050 340 0598


  Työskentelen toimintaterapeuttina Kemin ja Tornion alueella, lasten, nuorten ja aikuisasiakkaiden parissa.

   

 • Kirsi Mäkipörhölä

  Toimintaterapeutti
  050 4649 653

  LISÄTIETOJA

  Kirsi Mäkipörhölä

  Toimintaterapeutti
  050 4649 653


  Työskentelen toimintaterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan alueella lapsi- ja aikuisasiakkaiden parissa. Kiinnostuksen kohteitani ovat erityisesti neurologinen ja psykiatrinen kuntoutus sekä kotikuntoutus.

 • Elina Paavola

  Toimintaterapeutti
  040 171 9100

  LISÄTIETOJA

  Elina Paavola

  Toimintaterapeutti
  040 171 9100


  Työskentelen toimintaterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueella lapsi- nuori- ja aikuisasiakkaiden kanssa, painottuen neurologisiin, neuropsykiatrisiin ja psykiatrisiin kuntoutujiin.

 • Johanna Rissanen

  Toimintaterapeutti
  044 561 6025

  LISÄTIETOJA

  Johanna Rissanen

  Toimintaterapeutti
  044 561 6025


  Työskentelen toimintaterapeuttina Oulun, Oulunkaaren ja Pohjois-Pohjanmaan eteläisillä alueilla lasten, nuorten ja aikuisten kuntoutumisen tukena. Olen kouluttautunut myös ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi.

 • Katariina Vikman

  Toimintaterapeutti
  040 359 3220

  LISÄTIETOJA

  Katariina Vikman

  Toimintaterapeutti
  040 359 3220


  Työskentelen toimintaterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan alueella Oulu-Kuusamo -välisellä akselilla. Teen töitä lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden kanssa. Asiakkaani painottuvat erityisesti neuropsykiatrisiin, kehitysvammaisiin ja neurologisiin kuntoutujiin.

 • Enni Paaso

  Toimintaterapeutti
  050 520 2503

  LISÄTIETOJA

  Enni Paaso

  Toimintaterapeutti
  050 520 2503


  Työskentelen Oulun seudulla toimintaterapeuttina lasten, nuorten, aikuisten ja iäkkäiden asiakkaiden kanssa. Toimintaterapeutiksi olevan valmistunut 2012. Työkokemusta minulle on kertynyt erityisesti neuropsykiatristen ja neurologisten asiakkaiden parissa.

   

Fysioterapeutit

 • Terhi Ikonen

  Aluepäällikkö, fysioterapeutti
  044 755 3595

  LISÄTIETOJA

  Terhi Ikonen

  Aluepäällikkö, fysioterapeutti
  044 755 3595


  Toimin TutorisFysion aluepäällikkönä ja olen pitkän linjan fysioterapeutti. Vahvoja erikoisosaamisalueitani ovat aikuisten ja lasten neurologinen fysioterapia (Bobath ja NDT ), lymfaterapia (LYKO), reuma, akupunktio, allasterapia ja erilaisten ryhmien ohjaaminen. Olen hoitanut myös koliikkivauvoja lähes kahdenkymmenen voden ajan vyöhyketerapialla. Asiakaskuntani on laaja, jonka vuoksi olenkin koko työurani ajan kouluttautunut monipuolisesti, jotta pystyisin palvelemaan asiakkaitani parhaalla mahdollisella tavalla. Opiskelen parhaillaan seksuaalineuvojaksi.

 • Outi Erho

  Fysioterapeutti
  040 549 3011

  LISÄTIETOJA

  Outi Erho

  Fysioterapeutti
  040 549 3011


  Olen lastenneurologiaan sekä vauvojen terapiaan erikoistunut pitkän linjan fysioterapeutti (NDT/Bobath ja BabyBobath). Asiakaskuntani koostuu lähinnä lapsista ja nuorista. Olen myös kouluttautunut aistiyliherkkien lasten fysioterapiaan ja käytän Sherborne-liikunnan sekä SI-terapian menetelmiä kuntoutuksessa.

 • Petri Jalava

  Fysioterapeutti, OMT
  040 099 4660

  LISÄTIETOJA

  Petri Jalava

  Fysioterapeutti, OMT
  040 099 4660


  Työskentelen Oulun toimipisteissä fysioterapeuttina. Asiakaskuntani koostuu asiakkaista, joilla on tuki- ja liikuntaelinongelmia ja neurologisista asiakkaista. Olen erikoistunut ortopediseen manuaaliseen terapiaan (ft OMT). Osaaminen ja kiinnostuksen kohteet: alaraajaterapia, tuki- ja liikuntaelinfysioterapia sekä selkäydinvammaisten fysioterapia. Lisäkoulutuksia mm. pitkä alaraajakoulutus, faskiamanipulaation perus- ja jatkokurssit, kinesioteippaus ja urheilufysioterapia. Lisäksi olen urheiluhieroja.

 • Elena Joona

  Fysioterapeutti
  0400 664 545

  LISÄTIETOJA

  Elena Joona

  Fysioterapeutti
  0400 664 545


  Työskentelen fysioterapeuttina TutorisFysiossa Oulun alueella.  Asiakaskuntani koostuu tällä hetkellä lähinnä aikuisneurologisista sekä tuki-ja liikuntaelinongelmaisista asiakkaista. Yksityisellä sektorilla koko urani ajan työskennelleenä minulla on kokemusta mm. neurologisten- ja TULE-asiakkaiden kanssa työskentelystä useiden vuosien ajalta. Lisäkoulutusta minulla on lymfaterapiaan (LyKo) sekä akupunktioon ja muutamia muita TULE-asiakkaiden hoitoon liittyviä koulutuksia. Hyödynnän työssäni teknisavusteista kuntoutusta ja olen suorittanut etäsertifikaatin, joten voin toteuttaa kuntoutusta myös etänä.

 • Merja Juotasniemi

  Fysioterapeutti
  050 350 3008

  LISÄTIETOJA

  Merja Juotasniemi

  Fysioterapeutti
  050 350 3008


  Työskentelen fysioterapeuttina TutorisFysiossa Oulun alueella. Olen suuntautunut neurologiaan  (Bobath), osaamista löytyy myös sisätautien (mm. hengitysfysioterapia) ja geriatrisen kuntoutuksen puolelta. Olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa sekä laitos- ja avokuntoutuksessa.

 • Toni Jääskeläinen

  Fysioterapeutti, OMT, CMP
  040 849 3440

  LISÄTIETOJA

  Toni Jääskeläinen

  Fysioterapeutti, OMT, CMP
  040 849 3440


  Työskentelen Oulun toimipisteissä fysioterapeuttina. Asiakaskuntani koostuu tuki- ja liikuntaelinongelmaisista sekä neurologisista asiakkaista. Olen erikoistunut ortopediseen manuaaliseen terapiaan (ft OMT). Lisäksi minulla on Mulligan Practitioner sertifikaatti (CMP). Osaaminen ja kiinnostuksen kohteet: alaraaja- sekä tuki- ja liikuntaelinfysioterapia. Lisäkoulutuksia mm. Askelklinikoiden MiniPofy 1 & 2 alaraajakoulutus, Mulligan tekniikat, ortopedisten leikkausten jälkeiset hoitoprotokollat sekä muut lukuisat TULES-koulutukset.

 • Minna Mattlar

  Fysioterapeutti
  040 036 0992

  LISÄTIETOJA

  Minna Mattlar

  Fysioterapeutti
  040 036 0992


  Työskentelen fysioterapeuttina TutorisFysiossa Oulun alueella ja lähikunnissa. Työurani aikana minulle on ehtinyt kertyä lisäkoulutusta useista fysioterapian erityisaloista. Tällä hetkellä kuntoutan aikuisneurologisia asiakkaita.

 • Tuomas Ollila

  Fysioterapeutti
  040 703 0410

  LISÄTIETOJA

  Tuomas Ollila

  Fysioterapeutti
  040 703 0410


  Työskentelen fysioterapeuttina Oulun alueella. Minulla on kokemusta tuki- ja liikuntaelinongelmaisista sekä aikuisneurologisista asiakkaista, joista asiakaskuntani tällä hetkellä pääosin koostuu. Olen lisäksi syventänyt osaamistani tuki- ja liikuntaelinsairauksista lisäkoulutuksilla (mm. selkärangan manuaalinen tutkiminen ja hoito, C1/C2).

 • Laura Ollila

  Fysioterapeutti
  050 477 3653

  LISÄTIETOJA

  Laura Ollila

  Fysioterapeutti
  050 477 3653


  Toimin fysioterapeuttina Oulun toimipisteessä. Työskentelen eri ikäisten kuntoutujien kanssa ja minulla on kokemusta erityisesti neurologisesta sekä tuki- ja liikuntaelinfysioterapiasta. Lisäkoulutusta minulta löytyy tuki- ja liikuntaelinsairauksista mm. selkärangan manuaalinen tutkiminen ja hoito C1/C2.

 • Kaisa Pernu

  Fysioterapeutti, lantionpohjan -ja äitiysfysioterapeutti
  040 670 63 89

  LISÄTIETOJA

  Kaisa Pernu

  Fysioterapeutti, lantionpohjan -ja äitiysfysioterapeutti
  040 670 63 89


  Toimin fysioterapeuttina Oulun toimipisteessä. Olen työskennellyt eri ikäisten kuntoutujien kanssa, minulla on kokemusta erityisesti mm. neurologisten kuntoutujien sekä raskaana olevien ja synnyttäneiden kanssa työskentelystä. Olen kiinnostunut kehittämään itseäni ja ammattitaitoani mahdollisimman laajasti ja kokonaisvaltaisesti.

  Olen perehtynyt neurologiseen fysioterapiaan sekä kouluttautunut äitiys- ja lantionpohjan fysioterapiaan sekä liikuntaan raskausaikana. Olen kouluttautunut myös raskausajan hierojaksi.

 • Terhi Pesämaa

  Fysioterapeutti
  0400 877 949

  LISÄTIETOJA

  Terhi Pesämaa

  Fysioterapeutti
  0400 877 949


  Työskentelen fysioterapeuttina TutorisFysiossa Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Asun Iissä joten mielelläni teen töitä myös Oulun pohjoispuolella. Työskentelen pääasiassa aikuisneurologisten sekä vauva- ja lapsiasiakkaiden parissa. Olen myös saanut työurani aikana monipuolista kokemusta sekä koulutusta myös erilaisten tuki- ja liikuntaelin vaivojen fysioterapiasta. Olen NDT, Bobath- terapeutti ja lisäksi minulla on erikoistumiskoulutus aikuisneurologiseen fysioterapiaan.

 • Mervi Pieniniemi

  Fysioterapeutti
  050 476 8415

  LISÄTIETOJA

  Mervi Pieniniemi

  Fysioterapeutti
  050 476 8415


  Olen lasten- ja nuorten neurologiseen fysioterapiaan erikoistunut pitkän linjan NDT/Bobath-terapeutti. Asiakaskuntani koostuu lapsista ja nuorista sekä aikuisneurologisista kuntoutujista. Lisäksi olen ryhmäliikuntaohjaaja. Minulla on vankka kansainvälinen kokemus ja koulutustausta erityisesti neurologiasta sekä liikunnan puolelta. Viimeiset 9 vuotta olen työskennellyt Sveitsissä mm. erityiskoululla. Olen kouluttautunut Suomessa ja Sveitsissä Pilates-ohjaajaksi ja käytän työssäni mielelläni Pilates-metodia eri ikäisten asiakkaiden keskivartalon hallinnan, terveen selän ja hyvän ryhdin edistämiseksi.

 • Tia Pökkä

  Fysioterapeutti
  050 432 2340

  LISÄTIETOJA

  Tia Pökkä

  Fysioterapeutti
  050 432 2340


  Toimin fysioterapeuttina Oulun toimipisteessä sekä lähiympäristössä jossa työskentelen eri-ikäisten kuntoutujien kanssa. Hyödynnän työssäni teknisavusteista kuntoutusta. Olen suorittanut syventäviä opintoja etenevistä neurologisista sairauksista, lisäksi minulla on urheiluhierojan tutkinto. Työskentelen myös sujuvasti englanninkielellä. Olen kiinnostunut kehittämään itseäni ja ammattitaitoani mahdollisimman laajasti ja kokonaisvaltaisesti. Tällä hetkellä suoritan faskiamanipulaation peruskurssia.