Tutoris Pohjois-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus

PALAA EDELLISELLE SIVULLE

Tutoris Oy

Pohjois-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus

Reinilä
Kajaaninkatu 15, 90100 OULU
Rehapolis
Kiviharjunlenkki 4, 90220 OULU

yhdessa@tutoris.fi

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tutoris.fi

Voit tehdä ilmoituksen kuntoutustarpeesta lomakkeellamme.

Pohjois-Pohjanmaan alueella toimimme seuraavilla paikkakunnilla

Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Kalajoki, Kempele, Kiiminki, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Ylivieska

 • Hilkka Kekkonen

  Aluepäällikkö, puheterapeutti (Tutoris)
  044 561 6028

  LISÄTIETOJA

  Hilkka Kekkonen

  Aluepäällikkö, puheterapeutti (Tutoris)
  044 561 6028


  Asiakastiedustelut (puhe- ja toimintaterapia) Pohjois-Pohjanmaa ja Reissutiimi.

  Toimin aluepäällikkönä Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi työskentelen puheterapeuttina Oulun ja Meri-Lapin alueella. Kuntoutan sekä arvioin aikuisneurologisia asiakkaita. Kokemusta minulla on erityisesti afasian, dysartrian ja nielemisen kuntouttamisesta. Olen kouluttautunut DPNS-, LSVT- ja McNeill-terapeutiksi.

 • Terhi Ikonen

  Aluepäällikkö, fysioterapeutti (TutorisFysio)
  044 755 3595

  LISÄTIETOJA

  Terhi Ikonen

  Aluepäällikkö, fysioterapeutti (TutorisFysio)
  044 755 3595


  Toimin TutorisFysion aluepäällikkönä ja olen pitkän linjan fysioterapeutti. Vahvoja erikoisosaamisalueitani ovat aikuisten ja lasten neurologinen fysioterapia (Bobath ja NDT ), lymfaterapia (LYKO), reuma, akupunktio, allasterapia ja erilaisten ryhmien ohjaaminen. Olen hoitanut myös koliikkivauvoja lähes kahdenkymmenen voden ajan vyöhyketerapialla. Asiakaskuntani on laaja, jonka vuoksi olenkin koko työurani ajan kouluttautunut monipuolisesti, jotta pystyisin palvelemaan asiakkaitani parhaalla mahdollisella tavalla.

Puheterapeutit

 • Marianne Ahonen

  Puheterapeutti
  040 689 1400

  LISÄTIETOJA

  Marianne Ahonen

  Puheterapeutti
  040 689 1400


  Toimin puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa. Työkokemukseni painottuu alle kouluikäisten lasten puheen, kielen ja vuorovaikutuksen arviointiin ja kuntoutukseen. Olen suorittanut erillisinä opintoina psykologian perusopinnot ja lisäkoulutusta olen saanut muun muassa pienten vauvojen syömisongelmien hoitoon liittyen.

 • Tiinamari Halonen

  Puheterapeutti
  040 560 4641

  LISÄTIETOJA

  Tiinamari Halonen

  Puheterapeutti
  040 560 4641


  Työskentelen puheterapeuttina Oulussa, Pohjois-Pohjanmaan pohjoisilla alueilla ja Meri-Lapin alueella. Minulla on kokemusta erilaisten puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kuntouttamisesta lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Olen toiminut puheterapeuttina valtio-, kunta- ja yksityisellä sektorilla hyvin erilaisten asiakasryhmien parissa. Erityisosaamiseni painottuu puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen (AAC) harjoitteluun ja tukemiseen arjessa (esim. kuvat kommunikoinnissa, toimintataulut, erilaiset kuvakommunikointikansiot, puhelaitteet). Kokemusta minulla on myös erilaisten oraalimotoriikan ongelmien ja motoristen puhehäiriöiden kuntouttamisesta. Tähän liittyen lisäkoulutuksena olen suorittanut Oral Placement Therapy OPT level 1 & 2 sekä Apraxia (OPT) -koulutuksen.

 • Mari Hekkala

  Puheterapeutti
  040 560 6973

  LISÄTIETOJA

  Mari Hekkala

  Puheterapeutti
  040 560 6973


  Työskentelen puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaalla Jokilaaksojen alueella. Kuntoutan pääasiassa lapsia, ja osaamista kertynyt erityisesti kehitysvammaisten lasten sekä puhemotoristen häiriöiden ja kielellisen erityisvaikeuden kuntouttamisen osalta. Myös puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät ovat työssäni vahvasti läsnä. Olen kouluttautunut muun muassa lapsilähtöisen leikin käyttöön puheterapiassa.

 • Heidi Hoisko

  Puheterapeutti
  044 712 1925

  LISÄTIETOJA

  Heidi Hoisko

  Puheterapeutti
  044 712 1925


  Työskentelen puheterapeuttina Simon alueella sekä kunnan että Kelan asiakkaiden parissa. Eniten työkokemusta on kertynyt lasten kielen ja puheen kehityksen arvioinnista ja kuntouttamisesta, mutta työskentelen mielelläni kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa.

   

 • Hanna-Leena Hokkinen

  Puheterapeutti
  040 809 5660

  LISÄTIETOJA

  Hanna-Leena Hokkinen

  Puheterapeutti
  040 809 5660


  Työskentelen puheterapeuttina Tervolan sekä Rovaniemen alueilla, ja asiakkaina minulla on pääasiassa lapsia. Kuntoutustyön lisäksi työnkuvaani kuuluu myös arviointia. Olen saanut täydennyskoulutusta lasten äänteellisestä kuntoutuksesta, tukiviittomien käytöstä sekä OPT-menetelmästä (OPT 1).

 • Leena Jumisko

  Puheterapeutti
  044 561 6039

  LISÄTIETOJA

  Leena Jumisko

  Puheterapeutti
  044 561 6039


  Työskentelen puheterapeuttina Kalajoen ja Ranuan seuduilla. Asiakkaina minulla on sekä lapsia että aikuisia ja työnkuvaani kuuluu kuntoutus ja arviointi. Täydennyskoulutusta minulla on OPT-menetelmästä (OPT 1), AAC-menetelmien käytöstä sekä äänteellisten pulmien ja puheen ymmärtämisen taitojen kuntoutuksesta.

 • Anu Järvenpää

  Puheterapeutti
  040 128 1100

  LISÄTIETOJA

  Anu Järvenpää

  Puheterapeutti
  040 128 1100


  Työskentelen puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan alueella Oulussa, Raaheessa, Pattijoella, Ruukissa, Paavolassa ja Oulaisissa. Kuntoutan pääasiassa lapsia, ja erityisosaamista minulla on kertynyt neurologisten lasten kuntoutuksesta (mm. cp-vamma) sekä lasten oraalimotoristen ja puhemotoristen häiriöiden ja kielellisen erityisvaikeuden kuntoutuksesta. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttäminen on läsnä päivittäin kuntoutustyössäni. Minulla on myös osaamista syömisen kuntoutuksesta. Olen erikoistunut NDT, Bobath -terapeutiksi vuonna 2012 ja käynyt NDT-yhdistyksen järjestämissä syventävissä koulutuksissa kuten speech practicum. Olen käynyt lisäkoulutuksena Oral Placement Therapy OPT level 1 & 2 sekä Apraxia (OPT) -koulutuksen sekä PROMPT-koulutuksen (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets).

 • Päivi Kantomaa

  Kliininen erikoispuheterapeutti, puheen sujuvuuden häiriöt
  040 567 0120

  LISÄTIETOJA

  Päivi Kantomaa

  Kliininen erikoispuheterapeutti, puheen sujuvuuden häiriöt
  040 567 0120


  Työskentelen puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan eteläisillä alueilla ja pidän myös etäkuntoutusta tietokoneen välityksellä ympäri Suomen. Olen kliinisesti erikoistunut puheen sujuvuuden häiriöihin (änkytys ja sokellus).  Työkokemusta minulla on kertynyt eritoten änkytyksen, puhemotoristen häiriöiden sekä lukivaikeuksien kuntoutuksesta. Ennen puheterapeuttina toimimista työskentelin laaja-alaisena erityisopettajana alakoululla. Änkytyksen kuntoutuksen lisäksi olen lisäkouluttautunut mm. seuraavasti: OPT-menetelmä tasot 1, 2 sekä apraxia (tekniikka suun, kasvojenalueen ja syömisen terapiaan), PROMPT-menetelmä, lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, sujuva lukutaito sekä etäkuntoutuksen koulutuksia.

 • Päivi Kekarainen

  Puheterapeutti
  040 183 3400

  LISÄTIETOJA

  Päivi Kekarainen

  Puheterapeutti
  040 183 3400


  Työskentelen puheterapeuttina Oulussa, Haapavedellä, Ylivieskassa ja Oulaisissa. Tällä hetkellä kuntoutan pääasiassa lapsia, ja työkokemusta minulle on kertynyt mm. kehitys- ja kuulovammaisten lasten sekä puhemotorisia vaikeuksia omaavien asiakkaiden terapiatyöstä. Kuntoutustyössä käytän jatkuvasti erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja (AAC) tukiviittomista kuviin ja kuvakansioihin. Olen perehtynyt lasten äänteellisiin ja puhemotorisiin pulmiin, johon olen saanut lisäkoulutusta (mm. OPT, PROMPT).

 • Eveliina Kemppainen

  Puheterapeutti
  040 560 4719

  LISÄTIETOJA

  Eveliina Kemppainen

  Puheterapeutti
  040 560 4719


  Työskentelen etäkuntoutuksen parissa sekä Pohjois-Pohjanmaan alueella lähiasiakkaiden kanssa. Asiakasryhmäni koostuu eri-ikäisistä lapsista, joista suurin osa on alle kouluikäisiä.

 • Sanna Keskitalo

  Puheterapeutti
  040 147 4300

  LISÄTIETOJA

  Sanna Keskitalo

  Puheterapeutti
  040 147 4300


  Työskentelen puheterapeuttina Keski-Pohjanmaalla (Perho, Kaustinen, Veteli). Asiakaskuntani koostuu pääasiassa lapsista. Olen saanut lisäkoulutusta tukiviittomista, OPT-menetelmästä (OPT 1) ja lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta.

 • Heli Kiviahde

  Puheterapeutti
  040 659 3200

  LISÄTIETOJA

  Heli Kiviahde

  Puheterapeutti
  040 659 3200


  Työskentelen puheterapeuttina Haapaveden, Ylivieskan ja Oulaisten alueella. Lisäksi teen etäkuntoutusta eri puolille Suomea. Työkokemusta minulla on mm. lasten äänteellisten pulmien, erityisen kielihäiriön, lukivaikeuden ja aikuisneurologisten häiriöiden kuntoutuksesta. Olen lisäkouluttautunut lasten äänteellisten pulmien kuntoutukseen sekä AAC-menetelmien käyttöön.

 • Suvi Kärjä

  Puheterapeutti
  040 159 2700

  LISÄTIETOJA

  Suvi Kärjä

  Puheterapeutti
  040 159 2700


  Työskentelen puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan eteläisissä osissa sekä Keski-Pohjanmaalla (Kokkola ja lähikunnat). Lisäksi teen etäkuntoutusta. Asiakaskuntani koostuu pääasiassa lapsista, mutta myös aikuisasiakkaista löytyy jonkin verran kokemusta (esim. afasia ja äänihäiriöt). Olen saanut lisäkoulutusta kuvakommunikoinnista, OPT-menetelmästä (OPT 1) ja apuvälineiden käytöstä puheen kuntoutuksessa sekä lasten ja nuorten puheen ymmärtämisen ja äänteellisten pulmien kuntoutuksesta.

 • Outi Leviäkangas

  Puheterapeutti
  040 578 8160

  LISÄTIETOJA

  Outi Leviäkangas

  Puheterapeutti
  040 578 8160


  Työskentelen puheterapeuttina Koillismaan alueella. Erityisosaamisena on työkokemus autismista ja haastavasta käyttäymisestä. Lisäkoulutuksen myötä olen saavuttanut myös PRT-ohjaajan ja ART-ohjaajan pätevyyden sekä käynyt dyspraksian ongelmien kuntouttamisen koulutuksen.

 • Henna Liukkonen

  Puheterapeutti
  040 650 3563

  LISÄTIETOJA

  Henna Liukkonen

  Puheterapeutti
  040 650 3563


  Työskentelen tällä hetkellä Kemin alueella. Asiakkainani on alle kouluikäisiä ja kouluikäisiä lapsia, joilla on pääasiassa äänteellisen kehityksen pulmia ja kielellisiä vaikeuksia. Aiempaa työkokemusta minulla on myös nuorista ja aikuisasiakkaista, etäkuntoutuksesta sekä monenlaisista häiriöryhmistä. Kuvien ja viittomien käyttö on työssäni päivittäistä. Täydennyskoulutusta olen saanut mm. äänteellisten pulmien ja puhemotoriikan kuntoutukseen (OPT1) sekä kuvien käyttöön kommunikoinnissa.

 • Eveliina Lääkkö

  Puheterapeutti
  040 173 9550

  LISÄTIETOJA

  Eveliina Lääkkö

  Puheterapeutti
  040 173 9550


  Työskentelen Kalajoen ja Pyhäjoen alueella. Asiakkaani ovat pääasiassa alle kouluikäisiä lapsia. Olen saanut täydentävää koulutusta lasten äänteelliseen kuntoutukseen sekä kuvien käyttöön kommunikoinnin tukena.

 • Essi Marjeta

  Puheterapeutti
  040 154 9050

  LISÄTIETOJA

  Essi Marjeta

  Puheterapeutti
  040 154 9050


  Työskentelen puheterapeuttina Keski-Pohjanmaalla (Kaustinen, Veteli, Halsua) sekä Oulussa. Lisäksi teen Oulusta etäkuntoutusta eri puolille Suomea. Minulla on työkokemusta lasten puheen ja kielen kehityksen häiriöistä sekä aikuisten äänihäiriöiden kuntoutuksesta. Olen saanut lisäkoulutusta kuvakommunikoinnista ja kommunikointikansioiden käytöstä, lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta sekä puheen ymmärtämisen kuntoutuksesta. Olen suorittanut myös Oral Placement Therapy OPT 1-koulutuksen.

 • Sirpa Mattila-Tanttu

  Puheterapeutti
  040 675 7300

  LISÄTIETOJA

  Sirpa Mattila-Tanttu

  Puheterapeutti
  040 675 7300


  Työskentelen Raahen alueella. Työkokemusta ja lisäkoulutusta on kertynyt kaikenikäisten vuorovaikutuksen, puheen ja kielen häiriöiden sekä lukivaikeuden, äänen ja nielemisen arvioinnista ja kuntoutuksesta.

 • Hanna Niskanen

  Puheterapeutti
  040 517 4100

  LISÄTIETOJA

  Hanna Niskanen

  Puheterapeutti
  040 517 4100


  Työskentelen puheterapeuttina Kalajoen ja Kokkolan alueilla. Asiakaskuntaani kuuluu pääasiassa lapsia sekä nuoria, mutta minulla on myös kokemusta aikuisasiakkaiden kuntoutuksesta. Kuntoutustyön lisäksi teen myös arviointia. Täydennyskoulutusta olen saanut OPT-menetelmään (OPT1) ja lasten äänteelliseen sekä puhemotoriseen kuntoutukseen.

 • Meeri Nurmimäki

  Puheterapeutti
  040 630 7481

  LISÄTIETOJA

  Meeri Nurmimäki

  Puheterapeutti
  040 630 7481


  Työskentelen puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Asiakkainani on pääasiassa lapsia ja nuoria, mutta kuntoutan mielelläni myös aikuisasiakkaita. Työkokemusta minulla on eniten lasten äänteellisestä kuntoutuksesta, mutta myös puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät ovat työssäni jatkuvasti läsnä. Lisäkouluttautumista minulla on kommunikaatiokansioiden käytöstä ja koostamisesta sekä Voimauttavasta vuorovaikutuksesta.

 • Seija Parpala

  Puheterapeutti
  044 561 6056

  LISÄTIETOJA

  Seija Parpala

  Puheterapeutti
  044 561 6056


  Työskentelen puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan alueella (Kalajoki, Alavieska, Pattijoki, Lumijoki ja Oulu) ja lisäksi teen etäkuntoutusta eripuolille Suomea Oulusta käsin. Työkokemusta ja koulutusta minulla on eniten lasten äänteellisestä kuntoutuksesta, erityisestä kielihäiriöstä, viivästyneestä puheen ja kielen kehityksestä sekä aikuisneurologisten asiakkaiden osalta afasian ja dysartrian kuntoutuksesta. Olen kiinnostunut myös AAC-menetelmien käytöstä ja käytän työssäni aktiivisesti tukiviittomia.

 • Mari Pentinpuro

  Puheterapeutti
  044 561 6053

  LISÄTIETOJA

  Mari Pentinpuro

  Puheterapeutti
  044 561 6053


  Työskentelen Pohjois-Pohjanmaan alueella pääasiassa lapsiasiakkaiden parissa. Asiakkaita minulla on monipuolisesti, painottuen kielelliseen erityisvaikeuteen ja dyspraksiaan. Olen suorittanut Oral Placement Therapy OPT level 1&2 sekä PROMPT-koulutukset, jotka antavat minulle työkaluja oraalimotoriikan ja -sensoriikan sekä puhemotoriikan kuntouttamiseen. Lisäksi olen lisäkouluttautunut autismin kirjon ja vuorovaikutuksen ja leikin kuntouttamisessa. Kuvat, tukiviittomat sekä tekniset kommunikoinnin apuvälineet ovat myös tuttuja työkaluja työssäni.

 • Oona Piiponniemi

  Puheterapeutti
  040 143 7033

  LISÄTIETOJA

  Oona Piiponniemi

  Puheterapeutti
  040 143 7033


  Työskentelen puheterapeuttina Keski-Pohjanmaan alueella Kaustisella, Vetelissä ja Perhossa. Minulla on kokemusta sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelystä. Täydennyskoulutusta olen saanut OPT-menetelmään, puheen apraksiaan ja dyspraksiaan  sekä lasten äänteelliseen kuntoutukseen liittyen.

 • Janita Saastamoinen

  Puheterapeutti
  040 630 9825

 • Irina Sergejeff

  Puheterapeutti
  040 532 7440

  LISÄTIETOJA

  Irina Sergejeff

  Puheterapeutti
  040 532 7440


  Toimin puheterapeuttina Koillismaan alueella. Työskentelen tällä hetkellä pääasiallisesti lasten parissa. Työkokemukseni painottuu dyspraksian ja kielellisen erityisvaikeuden sekä kuulovammaisten lasten kuntoutukseen. Lisäkoulutusta olen saanut OPT-menetelmästä (Oral Placement Therapy, OPT level 1 & 2), tukiviittomista, kuvakommunikaatiosta, lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta sekä puheen ymmärtämisen kuntoutuksesta.

 • Virva Tauriainen

  Puheterapeutti
  040 161 3050

  LISÄTIETOJA

  Virva Tauriainen

  Puheterapeutti
  040 161 3050


  Työskentelen puheterapeuttina Ylivieskassa, Nivalassa ja Sievissä. Asiakaskuntani koostuu lapsista, joilla on erilaisia kielen kehityksen pulmia tai kehitysvammaisuutta. Useat asiakkaani käyttävät puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (AAC). Täydennyskoulutusta olen saanut OPT-menetelmään (OPT 1), äänteellisten pulmien kuntoutukseen, lasten kerrontataitojen tukemiseen sekä autismin kirjon häiriöihin.

 • Laura Tuhkanen

  Puheterapeutti
  040 591 8400

  LISÄTIETOJA

  Laura Tuhkanen

  Puheterapeutti
  040 591 8400


  Asiakkaani ovat pääasiassa aikuisia Oulusta ja Meri-Lapin alueelta. Minulla on monipuolinen työkokemus aikuisneurologisesta kuntoutuksesta – myös nielemishäiriöistä. Olen lisäkouluttautunut mm. DPNS- ja FEES nielemiskuntoutusmetelmiin sekä puheen motoristen häiriöiden ja afasian kuntoutukseen.

 • Annukka Tuovinen

  Puheterapeutti
  044 561 6027

  LISÄTIETOJA

  Annukka Tuovinen

  Puheterapeutti
  044 561 6027


  Työskentelen puheterapeuttina Pyhäjärven, Kiuruveden ja Iisalmen alueilla. Asiakkaani ovat pääasiassa päiväkoti- ja kouluikäisiä lapsia. Olen saanut lisäkoulutusta lasten äänteelliseen kuntoutukseen sekä puheen ymmärtämisen kuntouttamiseen liittyen.

 • Elina Ylikörkkö

  Puheterapeutti
  044 561 6020

  LISÄTIETOJA

  Elina Ylikörkkö

  Puheterapeutti
  044 561 6020


  Työskentelen puheterapeuttina Keski-Pohjanmaalla (Kaustinen, Veteli) sekä Puolangalla. Työnkuvaani kuuluu pääasiassa lasten ja nuorten kuntoutus ja arviointi. Lisäkoulutusta olen saanut lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta, OPT-menetelmästä (OPT1) ja tukiviittomista.

 • Marjo Huovinen

  Puheterapeuttiopiskelija, Oulun Yliopisto
  Ohjaaja: Mari Hekkala, puheterapeutti
  040 667 3980

Toimintaterapeutit

 • Sari Hakio

  Toimintaterapeutti
  040 173 9400 

  LISÄTIETOJA

  Sari Hakio

  Toimintaterapeutti
  040 173 9400 


  Työskentelen toimintaterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella  lasten, nuorten,  aikuisten sekä ikääntyneiden parissa.

 • Nina Hakunti

  Toimintaterapeutti
  040 147 9550

  LISÄTIETOJA

  Nina Hakunti

  Toimintaterapeutti
  040 147 9550


  Työskentelen toimintaterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella. Työskentelen pääosin lasten parissa. Erityisosaamista minulla on viittomakommunikaatioon liittyen. Osaan myös sujuvasti viittomakieltä.

 • Anne-Maria Inkala

  Toimintaterapeutti
  044 561 6035

  LISÄTIETOJA

  Anne-Maria Inkala

  Toimintaterapeutti
  044 561 6035


  Työskentelen toimintaterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan ja Jokilaaksojen alueella ja kuntoutan pääasiassa neurologisia lapsi- ja aikuisasiakkaita. Minulla on erityisosaamista kivunhallinnasta ja kipu-asiakkaiden kuntoutuksesta sekä neuropsykiatrisesta kuntoutuksesta. Lisäksi olen kouluttautunut Ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi.

 • Anniina Kaattari

  Toimintaterapeutti
  040 679 7800

  LISÄTIETOJA

  Anniina Kaattari

  Toimintaterapeutti
  040 679 7800


  Työskentelen toimintaterapeuttina välillä Oulu-Kuusamo. Asiakkaani koostuvat lapsista, nuorista, työikäisistä ja ikääntyneistä. Työkokemusta minulle on kertynyt erityisesti mm. neuropsykiatristen ja psykiatristen lasten ja nuorten toimintaterapiasta sekä aikuisneurologian ja yläraajakuntoutuksen puolelta.

 • Kristiina Karihtala

  Toimintaterapeutti
  040 689 0400

  LISÄTIETOJA

  Kristiina Karihtala

  Toimintaterapeutti
  040 689 0400


  Työskentelen toimintaterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan alueella lasten, nuorten sekä aikuisten parissa. Työkokemusta minulla on karttunut monipuolisesti lasten toimintaterapiasta.

 • Tuuli Kaukua

  Toimintaterapeutti
  040 832 4510

  LISÄTIETOJA

  Tuuli Kaukua

  Toimintaterapeutti
  040 832 4510


  Työskentelen toimintaterapeuttina Kemin ja Keminmaan alueella. Asiakkaani koostuvat pääosin aikuiskuntoutujista painottuen neurologisiin kuntoutujiin, mutta myös nuoret ja ikäihmiset ovat osa asiakaskuntaani. Olen kouluttautunut Ahaa-aivotreeniohjaajaksi ja sen tuomia harjoituksia voi hyödyntää sekä koululaisille että ikäihmisille. Puhun lisäksi sujuvaa ruotsinkieltä.

 • Elina Paavola

  Toimintaterapeutti
  040 171 9100

  LISÄTIETOJA

  Elina Paavola

  Toimintaterapeutti
  040 171 9100


  Työskentelen toimintaterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueella lapsi- nuori- ja aikuisasiakkaiden kanssa, painottuen neurologisiin, neuropsykiatrisiin ja psykiatrisiin kuntoutujiin.

 • Johanna Rissanen

  Toimintaterapeutti
  044 561 6025

  LISÄTIETOJA

  Johanna Rissanen

  Toimintaterapeutti
  044 561 6025


  Työskentelen toimintaterapeuttina Oulun, Oulunkaaren ja Pohjois-Pohjanmaan eteläisillä alueilla lasten, nuorten ja aikuisten kuntoutumisen tukena. Olen kouluttautunut myös ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi.

 • Katariina Vikman

  Toimintaterapeutti
  040 359 3220

  LISÄTIETOJA

  Katariina Vikman

  Toimintaterapeutti
  040 359 3220


  Työskentelen toimintaterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan alueella Oulu-Kuusamo -välisellä akselilla. Teen töitä lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden kanssa. Asiakkaani painottuvat erityisesti neuropsykiatrisiin, kehitysvammaisiin ja neurologisiin kuntoutujiin.

 • Anni Watroba

  Toimintaterapeutti
  040 196 6330

  LISÄTIETOJA

  Anni Watroba

  Toimintaterapeutti
  040 196 6330


  Työskentelen toimintaterapeuttina Oulun, Iin, Keminmaan, Kemin ja Tornion alueella lasten, nuorten ja aikuisasiakkaiden parissa. Eniten työkokemusta minulta on kertynyt lasten ja nuorten neuropsykiatrian puolelta, mutta kuntoutan myös aikuisasiakkaita, joilla on mm. selkäydinvamma tai kipuoireita. Minulla on tärkeää verkosto- ja perhekeskeinen työote sekä voimavarakeskeinen lähestymistapa.

Fysioterapeutit

 • Terhi Ikonen

  Aluepäällikkö, fysioterapeutti
  044 755 3595

  LISÄTIETOJA

  Terhi Ikonen

  Aluepäällikkö, fysioterapeutti
  044 755 3595


  Toimin TutorisFysion aluepäällikkönä ja olen pitkän linjan fysioterapeutti. Vahvoja erikoisosaamisalueitani ovat aikuisten ja lasten neurologinen fysioterapia (Bobath ja NDT ), lymfaterapia (LYKO), reuma, akupunktio, allasterapia ja erilaisten ryhmien ohjaaminen. Olen hoitanut koliikkivauvoja lähes kahdenkymmenen vuoden ajan vyöhyketerapialla. Olen kouluttautunut koko työurani ajan monipuolisesti, jotta pystyn palvelemaan laajaa asiakaskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla.

 • Outi Erho

  Fysioterapeutti
  040 549 3011

  LISÄTIETOJA

  Outi Erho

  Fysioterapeutti
  040 549 3011


  Olen lastenneurologiaan sekä vauvojen terapiaan erikoistunut pitkän linjan fysioterapeutti (NDT/Bobath ja BabyBobath). Asiakaskuntani koostuu lähinnä lapsista ja nuorista. Olen myös kouluttautunut aistiyliherkkien lasten fysioterapiaan ja käytän Sherborne-liikunnan sekä SI-terapian menetelmiä kuntoutuksessa.

 • Petri Jalava

  Fysioterapeutti, OMT
  040 099 4660

  LISÄTIETOJA

  Petri Jalava

  Fysioterapeutti, OMT
  040 099 4660


  Työskentelen Oulun toimipisteissä fysioterapeuttina. Asiakaskuntani koostuu asiakkaista, joilla on tuki- ja liikuntaelinongelmia ja neurologisista asiakkaista. Olen erikoistunut ortopediseen manuaaliseen terapiaan (ft OMT). Osaaminen ja kiinnostuksen kohteet: alaraajaterapia, tuki- ja liikuntaelinfysioterapia sekä selkäydinvammaisten fysioterapia. Lisäkoulutuksia mm. pitkä alaraajakoulutus, faskiamanipulaation perus- ja jatkokurssit, kinesioteippaus ja urheilufysioterapia. Lisäksi olen urheiluhieroja.

 • Elena Joona

  Fysioterapeutti
  0400 664 545

  LISÄTIETOJA

  Elena Joona

  Fysioterapeutti
  0400 664 545


  Työskentelen fysioterapeuttina TutorisFysiossa Oulun alueella.  Asiakaskuntani koostuu tällä hetkellä lähinnä aikuisneurologisista sekä tuki-ja liikuntaelinongelmaisista asiakkaista. Yksityisellä sektorilla koko urani ajan työskennelleenä minulla on kokemusta mm. neurologisten- ja TULE-asiakkaiden kanssa työskentelystä useiden vuosien ajalta. Lisäkoulutusta minulla on lymfaterapiaan (LyKo) sekä akupunktioon ja muutamia muita TULE-asiakkaiden hoitoon liittyviä koulutuksia. Hyödynnän työssäni teknisavusteista kuntoutusta ja olen suorittanut etäsertifikaatin, joten voin toteuttaa kuntoutusta myös etänä.

 • Toni Jääskeläinen

  Fysioterapeutti, OMT, CMP
  040 849 3440

  LISÄTIETOJA

  Toni Jääskeläinen

  Fysioterapeutti, OMT, CMP
  040 849 3440


  Työskentelen Oulun toimipisteissä fysioterapeuttina. Asiakaskuntani koostuu tuki- ja liikuntaelinongelmaisista sekä neurologisista asiakkaista. Olen erikoistunut ortopediseen manuaaliseen terapiaan (ft OMT). Lisäksi minulla on Mulligan Practitioner sertifikaatti (CMP). Osaaminen ja kiinnostuksen kohteet: alaraaja- sekä tuki- ja liikuntaelinfysioterapia. Lisäkoulutuksia mm. Askelklinikoiden MiniPofy 1 & 2 alaraajakoulutus, Mulligan tekniikat, ortopedisten leikkausten jälkeiset hoitoprotokollat sekä muut lukuisat TULES-koulutukset.

 • Henriika Karhumaa

  Fysioterapeutti
  050 465 9535

  LISÄTIETOJA

  Henriika Karhumaa

  Fysioterapeutti
  050 465 9535


  Olen aikuisneurologiseen fysioterapiaan sekä lymfaterapiaan erikoistunut fysioterapeutti ja työskentelen TutorisFysiossa Oulun alueella. Pidän työni monipuolisuudesta ja työskentelen mielelläni eri-ikäisten ja erilaisten asiakkaiden kanssa. Tällä hetkellä asiakkaani ovat pääasiassa aikuisneurologisia. Olen käyttänyt vuoden ajan aktiivisesti teknisavusteisia kuntoutuslaitteita perinteisemmän fysioterapian tukena. Jatkossa voin toteuttaa fysioterapiaa myös etäkuntoutuksena, sillä olen suorittanut etäsertifikaatin. Hyödynnän neurologisessa fysioterapiassa myös tuki- ja liikuntaelinfysioterapiaa, sillä olen saanut myös siihen lisäkoulutusta.

  Erikoisosaamistani ovat

  • Aikuisneurologinen fysioterapia Bobath-konseptin mukaan
  • Selkärangan manuaalinen tutkiminen ja hoito (peruskurssi C1/C2)
  • Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu (VoiTas-kouluttajakoulutus)
  • Lymfahoito (LyKo)
  • Alaraajafysioterapia
 • Antti Maaninka

  Fysioterapeutti, OMT
  050 449 3179

  LISÄTIETOJA

  Antti Maaninka

  Fysioterapeutti, OMT
  050 449 3179


  Olen OMT- erikoistumisopinnot suorittanut fysioterapeutti. Työskentelen monipuolisesti erilaisten tuki- ja liikuntaelin- sekä kipupotilaiden parissa. Lisäksi tapaturmien ja leikkausten jälkeinen kuntoutus kuuluvat toimenkuvaani. Kiinnostuksen kohteena ovat: urheiluvammat, niskan, olkapään, alaselän ja alaraajan erilaiset kiputilat. Hoitokeinoihini kuuluvat nivelten mobilisointi, fascial manipulation (Stecco II), terapeuttinen harjoittelu, akupunktio ja kinesioteippaus.

 • Minna Mattlar

  Fysioterapeutti
  040 036 0992

  LISÄTIETOJA

  Minna Mattlar

  Fysioterapeutti
  040 036 0992


  Työskentelen fysioterapeuttina TutorisFysiossa Oulun alueella ja lähikunnissa. Työurani aikana minulle on ehtinyt kertyä lisäkoulutusta useista fysioterapian erityisaloista. Tällä hetkellä kuntoutan aikuisneurologisia asiakkaita.

 • Elisa Mikkola

  Fysioterapeutti
  040 500 4230

  LISÄTIETOJA

  Elisa Mikkola

  Fysioterapeutti
  040 500 4230


  Työskentelen fysioterapeuttina TutorisFysiossa Oulussa ja lähikuntien alueella. Asiakaskuntani koostuu tällä hetkellä pääosin ikääntyneistä sekä aikuisneurologisista asiakkaista. Pidän työni monipuolisuudesta ja koska olen työskennellyt koko työurani ajan yksityisellä sektorilla, minulla on monipuolista kokemusta mm. neurologisista sekä TULE-asiakkaista.

  Erikoisosaamistani ovat ikääntyneiden fysioterapia (Geriatrisen fysioterapian erityisosaaja), RecoveriX-aivokuntoutus, McKenzie-terapia (Cert. MDT) sekä akupunktio.

 • Tuomas Ollila

  Fysioterapeutti
  040 703 0410

  LISÄTIETOJA

  Tuomas Ollila

  Fysioterapeutti
  040 703 0410


  Työskentelen fysioterapeuttina Oulun alueella. Minulla on kokemusta tuki- ja liikuntaelinongelmaisista sekä aikuisneurologisista asiakkaista, joista asiakaskuntani tällä hetkellä pääosin koostuu. Olen lisäksi syventänyt osaamistani tuki- ja liikuntaelinsairauksista lisäkoulutuksilla (mm. selkärangan manuaalinen tutkiminen ja hoito, C1/C2).

 • Kaisa Pernu

  Fysioterapeutti, äitiysfysioterapeutti
  040 670 63 89

  LISÄTIETOJA

  Kaisa Pernu

  Fysioterapeutti, äitiysfysioterapeutti
  040 670 63 89


  Toimin fysioterapeuttina Oulun toimipisteessä. Olen työskennellyt eri ikäisten kuntoutujien kanssa, minulla on kokemusta erityisesti mm. neurologisten kuntoutujien sekä raskaana olevien ja synnyttäneiden kanssa työskentelystä. Olen kiinnostunut kehittämään itseäni ja ammattitaitoani mahdollisimman laajasti ja kokonaisvaltaisesti.

  Olen perehtynyt neurologiseen fysioterapiaan sekä kouluttautunut äitiys- ja lantionpohjan fysioterapiaan sekä liikuntaan raskausaikana. Olen kouluttautunut myös raskausajan hierojaksi.

 • Terhi Pesämaa

  Fysioterapeutti
  0400 877 949

  LISÄTIETOJA

  Terhi Pesämaa

  Fysioterapeutti
  0400 877 949


  Työskentelen fysioterapeuttina TutorisFysiossa Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Asun Iissä joten mielelläni teen töitä myös Oulun pohjoispuolella. Työskentelen pääasiassa aikuisneurologisten sekä vauva- ja lapsiasiakkaiden parissa. Olen myös saanut työurani aikana monipuolista kokemusta sekä koulutusta myös erilaisten tuki- ja liikuntaelin vaivojen fysioterapiasta. Olen NDT, Bobath- terapeutti ja lisäksi minulla on erikoistumiskoulutus aikuisneurologiseen fysioterapiaan.

 • Sanna Tikkala

  Fysioterapeutti, työfysioterapeutti
  050 401 2020

  LISÄTIETOJA

  Sanna Tikkala

  Fysioterapeutti, työfysioterapeutti
  050 401 2020


  Toimin fysioterapeuttina TutorisFysiossa Oulun alueella sekä Omavalmentaja-palvelun puitteissa ympäri Suomen etäyhteyksiä hyödyntäen. Asiakkaani ovat pääasiassa kipuongelmaisia ja tuki -ja liikuntaelinongelmaisia aikuisia. Olen perehtynyt kiputeemaan, akupunktuuriin ja vyöhyketerapiaan. Lisäkoulutusta minulla on yläraaja-, alaraaja- ja purentaelinongelmien fysioterapiasta. TRE-ohjaajana olen kiinnostunut ihmisestä psykofyysisenä kokonaisuutena. Työfysioterapeuttina paneudun mielelläni myös ergonomisiin ja työkykyyn liittyviin kysymyksiin.