Tutoris Meri-Lapin Erikoiskuntoutus

PALAA EDELLISELLE SIVULLE

Hae terapiaan tai soita p. 040 630 3032

Olemme Kelan palveluntuottaja.

tutoris Oy

Meri-Lapin Erikoiskuntoutus
Laivurinkatu 18
95400 TORNIO
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tutoris.fi
yhdessa@tutoris.fi

 

Meri-Lapin alueella toimimme seuraavilla paikkakunnilla

Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio, Tervola ja Ylitornio

 • Seija Leutola

  Aluepäällikkö, toimintaterapeutti
  0400 139 237

  LISÄTIETOJA

  Seija Leutola

  Aluepäällikkö, toimintaterapeutti
  0400 139 237


  Toimin aluepäällikkönä Lapin ja Meri-Lapin aluekeskuksissa. Olen pitkänlinjan toimintaterapeutti. Asiakkaitani ovat muun muassa nuoret ja aikuiset aivovammakuntoutujat, neurologiset asiakkaat, käden kuntoutusasiakkaat ja työterveyshuollon toimintaterapia-arviointi asiakkaat.  Nuorten ja aikuisten lisäksi asiakkaitani ovat ikäihmiset ja työskentelen ikäihmisten kotikuntoutuksessa. Olen hankkinut täydennyskoulutusta mm. kouluttautumalla ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi, minulla on Bobath koulutus, olen suorittanut työterveyshuollon pätevöittävän koulutuksen ja perusopinnot kuntoutustieteistä.

 • Hilkka Kekkonen

  Puheterapeutti
  044 561 6028

  LISÄTIETOJA

  Hilkka Kekkonen

  Puheterapeutti
  044 561 6028


  Työskentelen puheterapeuttina Meri-Lapin ja Oulun alueella. Kuntoutan sekä arvioin aikuisneurologisia asiakkaita. Kokemusta minulla on erityisesti afasian, dysartrian ja nielemisen kuntouttamisesta. Olen kouluttautunut DPNS-, LSVT- ja McNeill-terapeutiksi. Lisäksi toimin aluepäällikkönä Pohjois-Pohjanmaalla.

 • Mari Konttajärvi

  Puheterapeutti
  040 704 9667

  LISÄTIETOJA

  Mari Konttajärvi

  Puheterapeutti
  040 704 9667


  Työskentelen puheterapeuttina Meri-Lapin alueella. Tällä hetkellä asiakkaanani on lapsia ja nuoria. Annan puheterapiaa mm. kielellisen erityisvaikeuden omaaville, kehitysvammaisille, änkyttäjille, kuulovammaisille ja autistisille henkilöille. Ennen Tutoriksessa työskentelyä toimin itsenäisenä ammatinharjoittajana ja olen kouluttautunut säännöllisesti. Olen suorittanut Oral Placement Therapy OPT tasot 1 ja 2 sekä Apraxia (OPT)-koulutuksen. Olen perehtynyt myös PROMPT-tekniikkaan. Lisäksi minulla on paljon kokemusta mm. kuvakansioiden ohjauksesta.

 • Mari Pentinpuro

  Puheterapeutti
  044 561 6053

  LISÄTIETOJA

  Mari Pentinpuro

  Puheterapeutti
  044 561 6053


  Työskentelen Pohjois-Pohjanmaan alueella pääasiassa lapsiasiakkaiden parissa. Kokemusta minulla on kertynyt erityisesti kielellisestä erityisvaikeudesta ja verbaalisesta dyspraksiasta ja lisäkoulutusta mm. apraksiasta sekä vuorovaikutuksesta ja leikistä.

 • Marianne Ahonen

  Puheterapeutti
  040 689 1400

  LISÄTIETOJA

  Marianne Ahonen

  Puheterapeutti
  040 689 1400


  Toimin puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa. Työkokemukseni painottuu alle kouluikäisten lasten puheen, kielen ja vuorovaikutuksen arviointiin ja kuntoutukseen. Olen suorittanut erillisinä opintoina psykologian perusopinnot ja lisäkoulutusta olen saanut muun muassa pienten vauvojen syömisongelmien hoitoon liittyen.

 • Laura Tuhkanen

  Puheterapeutti
  040 591 8400

  LISÄTIETOJA

  Laura Tuhkanen

  Puheterapeutti
  040 591 8400


  Asiakkaani ovat pääasiassa aikuisia Oulusta ja Meri-Lapin alueelta. Minulla on monipuolinen työkokemus aikuisneurologisesta kuntoutuksesta – myös nielemishäiriöistä. Olen lisäkouluttautunut mm. DPNS- ja FEES nielemiskuntoutusmetelmiin sekä puheen motoristen häiriöiden ja afasian kuntoutukseen.

 • Minna Viitaniemi

  Puheterapeutti
  044 560 6019

  LISÄTIETOJA

  Minna Viitaniemi

  Puheterapeutti
  044 560 6019


  Olen valmistunut puheterapeutiksi 2008 ja työskennellyt Tutoriksella tammikuusta 2009 alkaen. Työskentelen lasten ja nuorten parissa Meri-Lapin ja Ylitornion kunnan alueilla.

  Olen hankkinut lisäkoulutusta mm. aac -sovellusten käytöstä (Outloudin järjestämä koulutuskokonaisuus), oraalimotoriikan ja syömistaitojen kuntoutuksesta (OPT 1, 2 ja apraxia -kurssit, Sensory Feeding -koulutus, SOS -koulutus) sekä autismikirjon lasten kuntoutuksesta ja kuulovammoista. Työskentelen pääasiassa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja käyttävien asiakkaiden, autismikirjon lasten, kehitysvammaisten lasten ja nuorten sekä kuulovammaisten lasten kanssa

 • Katja Siurumaa

  Toimintaterapeutti
  044 591 1129

  LISÄTIETOJA

  Katja Siurumaa

  Toimintaterapeutti
  044 591 1129


  Työskentelen toimintaterapeuttina Meri-Lapin alueella nuorten ja aikuisasiakkiden parissa. Työkokemusta minulla on mm. aikuisneurologiasta, aivovammakuntoutuksesta ja työkyvyn arvioinneista. Olen suorittanut mm. Bobath-koulutuksen, työterveyshuollon pätevöittävän koulutuksen ja yläraajapotilaan kuntoutuksen erityisopinnot. Lisäksi olen kouluttautunut ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi.

 • Sanna-Kaisa Domingos de Lima

  Toimintaterapeutti
  040 686 4450

  LISÄTIETOJA

  Sanna-Kaisa Domingos de Lima

  Toimintaterapeutti
  040 686 4450


  Työskentelen tällä hetkellä Rovaniemen, Tervolan, Keminmaan ja Tornion alueella. Asiakasryhmäni koostuu lapsista, nuorista ja aikuisista. Eniten kokemusta minulle on kertynyt aikuisneurologisten asiakkaiden parissa työskentelystä. Olen käynyt Käden kuntoutus lisäkoulutuksen ja tällä hetkellä opiskelen ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi.

 • Riitta-Liisa Piippo

  Toimintaterapeutti
  040 726 3300

  LISÄTIETOJA

  Riitta-Liisa Piippo

  Toimintaterapeutti
  040 726 3300


  Toimin tällä hetkellä Rovaniemen, Ranuan, Tervolan ja Kemin alueella lasten, nuorten ja aikuisasiakkaiden parissa. Asiakkaani ovat pääosin aikuisneurologisia kuntoutujia. Lisäkoulutuksina olen käynyt käden kuntoutuksen syventävät opinnot ja Sherborne-peruskurssin.

 • Anni Watroba

  Toimintaterapeutti
  040 196 6330

  LISÄTIETOJA

  Anni Watroba

  Toimintaterapeutti
  040 196 6330


  Työskentelen toimintaterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan ja Meri-Lapin alueella lasten, nuorten ja aikuisasiakkaiden parissa. Eniten työkokemusta minulla on kertynyt lasten ja nuorten neuropsykiatrian puolelta. Lisäksi minulla on ART-ohjaajan pätevyys.