Tutoris Lounais-Suomen Erikoiskuntoutus

PALAA EDELLISELLE SIVULLE

Hae terapiaan tai soita p. 040 630 3032

Olemme Kelan palveluntuottaja.

 

Tutoris Oy

Lounais-Suomen Erikoiskuntoutus
Kaivokatu 16 B (3.krs, sisäpiha)
20520 TURKU
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tutoris.fi
yhdessa@tutoris.fi

 

Lounais-Suomen alueella toimimme seuraavilla paikkakunnilla

Forssa, Kaarina, Kemiönsaari, Laitila, Lieto, Masku, Mietoinen, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Raasepori, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku ja Uusikaupunki

 • Sari Arffman

  Aluepäällikkö (sijainen), kuntoutuksen toimialajohtaja
  044 560 6009

 • Mirjam Forsbäck

  Talterapeut/puheterapeutti
  040 579 0331

  LISÄTIETOJA

  Mirjam Forsbäck

  Talterapeut/puheterapeutti
  040 579 0331


  Jag arbetar som talterapeut i sydvästra Finland, främst i Åbo-, Kimito- och Raseborg-regionen. Jag är svenskspråkig och arbetar med både svensk- och finskspråkiga klienter. Just nu arbetar jag med barn och unga som har till exempel specifika språkliga svårigheter, hörselskada, Downs syndrom eller autism. Bland mina klienter finns även vuxna med afasi. Jag har gått skolningar kring bland annat talmotoriska metoder (OPT- och PROMPT) och skolningar kring autism. Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (tecken som stöd, bilder och tekniska kommunikationshjälpmedel) är en viktig del av mitt arbete.

  Työskentelen puheterapeuttina Lounais-Suomen alueella, pääosin Turun, Kemiön ja Raaseporin alueella. Olen ruotsinkielinen ja kuntoutan sekä ruotsin- että suomenkielisiä asiakkaita. Kuntoutan tällä hetkellä lapsia ja nuoria, joilla on esimerkiksi kielellinen erityisvaikeus, kuulovamma, Downin oireyhtymä tai autismikirjon häiriö. Asiakaskuntaani kuuluu myös aikuisia, joilla on afasia. Olen käynyt puhemotoriikkaan liittyvät koulutukset OPT- ja PROMPT-menetelmistä ja autismikuntoutukseen liittyviä koulutuksia. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot (tukiviittomat, kuvat sekä tekniset kommunikoinnin apuvälineet) ovat myös vahvasti mukana työssäni.

   

 • Sari Kiiski

  Puheterapeutti
  044 712 1912

  LISÄTIETOJA

  Sari Kiiski

  Puheterapeutti
  044 712 1912


  Työskentelen puheterapeuttina Lounais-Suomen alueella. Kuntoutan lapsia, joilla on diagnoosina esimerkiksi kielellinen erityisvaikeus, kehitysvamma tai kuulovamma.

 • Siru Laine

  Puheterapeutti
  040 525 3020

  LISÄTIETOJA

  Siru Laine

  Puheterapeutti
  040 525 3020


  Työskentelen puheterapeuttina Lounais-Suomen alueella. Kuntoutan tällä hetkellä pääasiassa lapsia, joilla on erilaisia puheen ja kielen kehityksen tai vuorovaikutuksen pulmia (diagnooseina esimerkiksi kielellinen erityisvaikeus, kehitysvamma tai autismi). Erityisesti olen kiinnostunut lasten puhemotoriikan kuntoutuksesta, ja osaamistani olen päivittänyt käymällä säännöllisesti täydennyskoulutuksissa (mm. OPT 1 ja 2, Feeding ja Apraxia, Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus –sarja sekä autismikuntoutukseen liittyviä koulutuksia). Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot (kuvat, tukiviittomat sekä tekniset kommunikoinnin apuvälineet) ovat myös vahvasti mukana työssäni.

 • Vilja Silmunen

  Puheterapeutti
  044 561 6047

  LISÄTIETOJA

  Vilja Silmunen

  Puheterapeutti
  044 561 6047


  Työskentelen puheterapeuttina Lounais-Suomen alueella lasten ja nuorten kanssa, joilla on diagnoosina esimerkiksi kehitysvamma, cp-vamma, autismi tai kielellinen erityisvaikeus. Teen satunnaisesti töitä myös aikuisasiakkaitten kanssa (afasia, muistisairaudet). Olen käynyt CP:n ja sitä muistuttavien neurologisten oireyhtymien kuntoutukseen kehitetyn NDT, Bobath- terapiakoulutuksen.

 • Lotta-Sofia Nurmi

  Puheterapeutti
  040 591 8000

  LISÄTIETOJA

  Lotta-Sofia Nurmi

  Puheterapeutti
  040 591 8000


  Työskentelen puheterapeuttina Lounais-Suomen alueella. Kuntoutan tällä hetkellä lapsia ja nuoria, joilla on erilaisia pulmia kielen ja puheen kehityksessä tai kommunikoinnissa (diagnooseina esimerkiksi kielellinen erityisvaikeus, autismi tai kehitysvamma). Suoritan parhaillaan OPT1-koulutusta.

 • Kristiina Vahtera

  Puheterapeutti
  040 659 2800

 • Emelie Svens

  Puheterapeutti
  050 522 0687
  Aloittaa 7.5.2019

 • Katariina Ansamaa

  Toimintaterapeutti
  040 703 6091

  LISÄTIETOJA

  Katariina Ansamaa

  Toimintaterapeutti
  040 703 6091


  Työskentelen toimintaterapeuttina Lounais-Suomen alueella lasten ja nuorten kanssa, joilla on haasteita esimerkiksi toiminnanohjailussa, keskittymisessä, aistisäätelyssä, motoriikassa, oppimisessa tai leikkitaidoissa. Lisäksi olen käynyt koulutuksia tunnetaitoihin ja vuorovaikutukseen sekä itsesäätelyyn liittyen. Toteutan toimintaterapiaa arjen eri ympäristöjen lisäksi myös vastaanottotiloissa.

   

 • Henna Hiltunen

  Toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
  040 580 2009

  LISÄTIETOJA

  Henna Hiltunen

  Toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
  040 580 2009


  Työskentelen toimintaterapeuttina Lounais-Suomen alueella. Erityisosaamista minulta löytyy erityisesti neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista (esim. ADHD ja ADD, Asperger, autismin kirjon häiriöt), aivoverenkiertohäiriöistä ja MS-taudista. Asiakkaina minulla on niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Olen käynyt Sherborne- koulutuksen ja olen myös kouluttautunut ratkaisukeskeisen neuropsykiatrian valmentajaksi. Minulta voikin toimintaterapian lisäksi kysyä myös valmennus- palveluita.

 • Jessica Lehtinen

  Toimintaterapeutti/Ergoterapeut
  040 720 5300

  LISÄTIETOJA

  Jessica Lehtinen

  Toimintaterapeutti/Ergoterapeut
  040 720 5300


  Työskentelen toimintaterapeuttina Lounais-Suomen alueella. Olen ruotsinkielinen, mutta kuntoutan sekä ruotsin- että suomenkielisiä asiakkaita. Kuntoutan sekä arvioin pääasiassa lapsia.

  Jag jobbar som ergoterapeut i Sydvästra Finland. Jag är svenskspråkig och tar emot både finsk- och svenskspråkiga klienter. Jag jobbar huvudsakligen med barn, både i form av terapi och bedömningar.

 • Sonja Miettinen

  Toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen ohjaaja/coach
  040 771 6650

  LISÄTIETOJA

  Sonja Miettinen

  Toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen ohjaaja/coach
  040 771 6650


  Työskentelen toimintaterapeuttina Lounais-Suomen alueella. Erityisosaamista minulta löytyy erityisesti neuropsykiatrisista ja psykiatrisista erityisvaikeuksista. Olen suorittanut Neuropsykiatrinen ohjaaja/coach -koulutuksen. Asiakkainani on pääasiassa kouluikäisiä lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia, joilla on neuropsykiatrisia tai psykiatrisia haasteita. Minulla on kokemusta myös aikuispsykiatrisista asiakkaista.

 • Mette Säisä

  Toimintaterapeutti
  040 707 4378

  LISÄTIETOJA

  Mette Säisä

  Toimintaterapeutti
  040 707 4378


  Työskentelen toimintaterapeuttina Lounais-Suomen alueella pääosin lasten ja nuorten kanssa, joilla on neurologisia tai neuropsykiatrisia haasteita. Näitä haasteita ilmenee esimerkiksi toiminnanohjailussa ja keskittymisessä, motoriikassa, aistisäätelyssä, vuorovaikutus- ja leikkitaidoissa sekä kommunikaatiossa. Lisäkoulutuksia olen käynyt tunnetaitoihin ja itsesäätelyyn sekä toiminnanohjailun tukemiseen liittyen. Lisäksi minulta löytyy erityisosaamista neurologisesta kuntoutuksesta MS-taudin ja aivoverenkiertohäiriöiden osalta. Toteutan toimintaterapiaa sekä vastaanottotiloissa että asiakkaiden eri arkiympäristöissä.

 • Heidi Abrahamsson

  Toimintaterapeutti
  040 681 2829

  LISÄTIETOJA

  Heidi Abrahamsson

  Toimintaterapeutti
  040 681 2829


  Jag arbetar som ergoterapeut i sydvästra Finland. Jag har svenska som modersmål men arbetar med både svensk- och finskspråkiga klienter. Jag har erfarenhet av att arbeta med klienter med fysiska, psykiska och/eller social funktionsnedsättningar i olika åldrar. Användning och utprovning av alternativa och kompletterande hjälpmedel i vardagen samt bostadsanpassningar hör också till min arbetsbild. Jag har vidareutbildat mig och kan använda hundassisterade aktiviteter som en rehabiliteringsmetod i ergoterapin.

  Työskentelen toimintaterapeuttina Lounais-Suomessa. Olen ruotsinkielinen, mutta kuntoutan sekä ruotsin- että suomenkielisiä asiakkaita. Minulla on työkokemusta eri ikäisistä asiakkaista, joilla on fyysisiä, psyykkisiä ja/tai sosiaalisia vaikeuksia. Työkuvaani kuuluu myös apuvälineiden soveltaminen ja käyttö arjessa sekä asunnonmuutostyöt. Olen käynyt lisäkoulutuksen ja voin käyttää koira-avusteista toimintaa kuntoutusmenetelmänä toimintaterapiassa.

 • Piia Ojanperä

  Toimintaterapeutti
  050 472 6436

  LISÄTIETOJA

  Piia Ojanperä

  Toimintaterapeutti
  050 472 6436


  Työskentelen toimintaterapeuttina Lounais-Suomen alueella. Erityisosaamista minulta löytyy lastenneurologisista sairauksista ja kehitysviiveistä. Asiakkaina minulla on pääasiassa lapsia ja nuoria, joilla on haasteita toiminnanohjauksessa, motoriikassa, itsesäätelytaidoissa, aistisäätelyssä, leikkitaidoissa, sosiaalisissa taidoissa ja oppimisessa. Lisäkoulutuksia olen käynyt leikkitaitoihin, tunne- ja itsesäätelytaitoihin sekä sensorisen integraation häiriön perusteisiin liittyen. Toteutan toimintaterapiaa asiakkaan arjen eri ympäristöissä sekä vastaanottotiloissamme.

 • Annika Puras

  Toimintaterapeutti
  050 472 5856

  LISÄTIETOJA

  Annika Puras

  Toimintaterapeutti
  050 472 5856


  Työskentelen toimintaterapeuttina Lounais-Suomen alueella. Erityisosaamista minulla on psykiatrisista erityisvaikeuksista ja sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisestä työskentelystä. Asiakkaina minulla on niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Lisäkoulutuksia olen käynyt toiminnallisista sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisistä työmenetelmistä.

tutoris Lounais-SuomEN ERIKOISKUNTOUTUS, Salon toimipiste

Turuntie 1
24100 Salo

 • Sari Arffman

  Aluepäällikkö (sijainen), kuntoutuksen toimialajohtaja
  044 560 6009