Tutoris Keski-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus

PALAA EDELLISELLE SIVULLE

Hae terapiaan tai soita p. 040 630 3032

Olemme Kelan palveluntuottaja.

Tutoris Oy

Keski-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus
Rantakatu 16, 3.krs
67100 KOKKOLA
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tutoris.fi
yhdessa@tutoris.fi

Keski-Pohjanmaan alueella toimimme seuraavilla paikkakunnilla

Halsua, Himanka, Kalajoki, Kannus, Kaustinen, Kokkola (Karleby), Kruunupyy (Kronoby), Kärsämäki, Lestijärvi, Luoto (Larsmo), Pedersöre, Perho, Pietarsaari (Jakobstad), Toholampi ja Veteli

 • Hannele Talman

  Aluepäällikkö, puheterapeutti
  044 561 6030

  LISÄTIETOJA

  Hannele Talman

  Aluepäällikkö, puheterapeutti
  044 561 6030


  Asiakastiedustelut Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Kainuu.

  Toimin aluepäällikkönä Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun aluella. Puheterapeuttina kokemusta minulla on eniten lapsiasiakkaista. Lisäkoulutusta olen saanut mm. perheiden kanssa työskentelyyn, puheen tuoton kuntoutukseen, kuvakommunikointiin, autismiin sekä lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen vaikeuksiin. Viimeisimmät koulutukseni ovat ABA-pohjaiset kuntoutusmenetelmät ja PRT- sekä OPT1-menetelmäkoulutus.

   

Puheterapeutit

 • Leena Hakala

  Tiiminvetäjä, puheterapeutti
  044 561 6021

  LISÄTIETOJA

  Leena Hakala

  Tiiminvetäjä, puheterapeutti
  044 561 6021


  Toimin Keski-Pohjanmaan terapeuttien tiiminvetäjänä ja puheterapeuttina Kokkolan alueella. Asiakaskuntani koostuu pääsääntöisesti lapsiasiakkaista. Työkokemusta minulle on kertynyt mm. asiakkaista, joilla on kehitysvamma, kielellinen erityisvaikeus tai lukivalmiuksien tuen tarve. Minulla on täydennyskoulutusta mm. oraalimotoriikan (OPT, PROMPT) ja lukivalmiuksien kuntouttamiseen liittyen.

 • Elina Erkkilä

  Puheterapeutti
  040 674 4200

  LISÄTIETOJA

  Elina Erkkilä

  Puheterapeutti
  040 674 4200


  Työskentelen puheterapeuttina Kalajoella ja sen naapurikunnissa. Asiakkaani ovat lapsia, nuoria ja aikuisia. Minulla on 20 vuoden kokemus puheterapeutin tehtävistä.

  Työkykyäni olen ylläpitänyt ja kehittänyt kouluttautumalla säännöllisesti. Minulla on kokemusta mm. kielellisen erityisvaikeuden ja autisminkirjon omaavista henkilöistä, dyspraktikoista, kehitysvammaisista, CP-vammaisista, sekä henkilöistä, joilla on toiminnallisia äänihäiriöitä.

  Olen suorittanut OPT (Oral Placement Therapy) tasot 1 ja 2 sekä OPT apraksia-koulutuksen, sekä koulutuksen PECS (Picture Exchange Communication System) -menetelmästä. Olen kouluttautunut myös puheen ymmärtämiseen sekä lasten syömisen ongelmiin. Lisäksi olen suorittanut useita puheen motoriikkaan (oraalimotoriikkaan) liittyviä koulutuksia.

 • Jemina Hilliaho

  Puheterapeutti
  040 706 9583

  LISÄTIETOJA

  Jemina Hilliaho

  Puheterapeutti
  040 706 9583


  Työskentelen puheterapeuttina Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa ja Kannuksessa. Asiakaskuntani koostuu pääasiassa lapsista, joilla on erilaisia kielen kehityksen pulmia. Lisäkoulutusta olen saanut muun muassa OPT-menetelmästä (OPT1).

 • Sanna Keskitalo

  Puheterapeutti
  040 147 4300

  LISÄTIETOJA

  Sanna Keskitalo

  Puheterapeutti
  040 147 4300


  Työskentelen puheterapeuttina Keski-Pohjanmaalla (Perho, Kaustinen, Veteli). Asiakaskuntani koostuu pääasiassa lapsista. Olen saanut lisäkoulutusta tukiviittomista, OPT-menetelmästä (OPT 1) ja lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta.

 • Essi Marjeta

  Puheterapeutti
  040 154 9050

  LISÄTIETOJA

  Essi Marjeta

  Puheterapeutti
  040 154 9050


  Työskentelen puheterapeuttina Keski-Pohjanmaalla: Kaustisella, Halsualla ja Perhossa. Asiakaskuntani koostuu enimmäkseen lapsista ja nuorista, joilla on erilaisia puheen ja kielen kehityksen ongelmia. Olen saanut lisäkoulutusta kommunikointikansioiden käytöstä. Käytän useiden asiakkaiden kanssa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä, kuten viittomia ja kuvia (AAC).

 • Sonja Mäkitalo

  Puheterapeutti
  044 712 1906

  LISÄTIETOJA

  Sonja Mäkitalo

  Puheterapeutti
  044 712 1906


  Työskentelen puheterapeuttina Kokkolan alueella ja asiakaskuntani koostuu tällä hetkellä eri-ikäisistä lapsiasiakkaista. Lisäkoulutusta olen saanut lasten äänteellisten taitojen kuntouttamisesta sekä puheen ymmärtämisen kuntouttamisesta. Toteutan myös etäkuntoutusta.

 • Oona Piiponniemi

  Puheterapeutti
  040 143 7033

  LISÄTIETOJA

  Oona Piiponniemi

  Puheterapeutti
  040 143 7033


  Työskentelen puheterapeuttina Keski-Pohjanmaan alueella Kaustisella, Vetelissä ja Perhossa. Minulla on kokemusta sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelystä. Täydennyskoulutusta olen saanut OPT-menetelmään, puheen apraksiaan ja dyspraksiaan sekä lasten äänteelliseen kuntoutukseen liittyen.

 • Johanna Pyrrö

  Puheterapetti
  040 635 4209

  LISÄTIETOJA

  Johanna Pyrrö

  Puheterapetti
  040 635 4209


  Työskentelen puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaalla (Kärsämäki, Pihtipudas, Pyhäjärvi ja Reisjärvi). Kuntoutan sekä lapsia että aikuisia. Työkokemusta minulle on karttunut asiakkaista, joilla on mm. kielellinen eritysvaikeus, dyspraksia, kehitysvamma. Arvostan työssäni luottamuksellista ja avointa kohtaamista sekä vuorovaikutusta. Olen erikoistunut työnohjaajaksi sekä valmentajaksi puheterapeutin työn ohessa. Näissä opinnoissa sekä pitkäaikaisessa terapiatyössä olen opetellut seikkoja, jotka vaikuttavat luottamuksellisen ja avoimen asiakassuhteen luomiseen sekä auttavat asettamaan asiakaslähtöisiä tavoitteita ja luomaan yhteishenkeä tavoitteiden saavuttamiseksi.

 • Marika Ylikoski

  Puheterapeutti
  044 712 1915

  LISÄTIETOJA

  Marika Ylikoski

  Puheterapeutti
  044 712 1915


  Työskentelen puheterapeuttina Keski-Pohjanmaalla (Kokkola, Pietarsaari ja Pedersöre). Kuntoutan pääsääntöisesti lapsia. Työkokemusta minulle on kertynyt mm. asiakkaista, joilla on kielellinen erityisvaikeus, dyspraksia, kehitysvamma tai tarvetta luki-taitojen harjoitteluun. Olen hankkinut täydennyskoulutusta esimerkiksi kerronta- ja nimeämistaitojen sekä oraalimotoriikan kuntouttamiseen (PROMPT, OPT).

 • Elina YliKörkkö

  Puheterapeutti
  044 561 6020

  LISÄTIETOJA

  Elina YliKörkkö

  Puheterapeutti
  044 561 6020


  Työskentelen puheterapeuttina Keski-Pohjanmaalla (Kaustinen, Veteli) sekä Puolangalla. Työnkuvaani kuuluu pääasiassa lasten ja nuorten kuntoutus ja arviointi. Lisäkoulutusta olen saanut lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta, OPT-menetelmästä (OPT1) ja tukiviittomista.

 • Krista Nissilä

  Puheterapeutti
  050 475 2567

  LISÄTIETOJA

  Krista Nissilä

  Puheterapeutti
  050 475 2567


  Työskentelen puheterapeuttina Kokkolan alueella sekä Himangalla. Asiakaskuntani koostuu pääasiassa lapsista ja nuorista, joilla on erilaisia puheen ja kielen kehityksen ongelmia. Minulla on kokemusta myös kehitysvammaan ja autismiin liittyvien kommunikoinnin haasteiden kuntouttamisesta. Lisäkoulutusta olen saanut lasten äänteellisten pulmien kuntoutukseen, OPT-menetelmään (OPT 1), kouluikäisten kuntoutukseen sekä autismikuntoutukseen.

TOIMINTAterapeutit

 • Mikaela Jylhä

  Toimintaterapeutti/Ergoterapeut/Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
  040 809 3100

  LISÄTIETOJA

  Mikaela Jylhä

  Toimintaterapeutti/Ergoterapeut/Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
  040 809 3100


  Työskentelen toimintaterapeuttina Keski- Pohjanmaalla (Kaustinen, Veteli, Halsua). Työskentelen niin lasten, nuorten kuin aikuisten parissa. Olen kouluttautunut lisäksi ratkaisukeskeisen neuropsykiatrinen valmentajaksi.

  Jag jobbar som ergoterapeut i Mellersta-Österbotten (Kaustby, Veteli, Halsua). Jag jobbar med både barn och vuxna. Jag är också utbildad lösningsinriktad neuropsykiatrisk coach.

 • Kaisa Märsylä

  Toimintaterapeutti
  044 560 6002

  LISÄTIETOJA

  Kaisa Märsylä

  Toimintaterapeutti
  044 560 6002


  Työskentelen toimintaterapeuttina Keski-Pohjanmaan alueella (Kokkola, Kaustinen ja Veteli). Asiakaskuntani koostuu pääasiassa lapsista ja nuorista, joilla on mm. useimmiten kehitysviivettä tai kehitysvamma. Työskentelen myös aikuisasiakkaiden parissa, jolloin terapian tulosyy on useimmiten neurologinen, kuten aivohalvaus. Lisäkoulutusta minulla on sensomotoriikasta.

 • Niina Niemi

  Toimintaterapeutti
  040 484 0030

  LISÄTIETOJA

  Niina Niemi

  Toimintaterapeutti
  040 484 0030


  Työskentelen toimintaterapeuttina Keski-Pohjanmaan alueella (Kokkola, Kannus) lasten ja aikuisten parissa. Aikuisasiakkaista kokemusta löytyy AVH-kuntoutujista ja lasten puolella asiakkaista, joilla on mm. kehitysvamma tai kehitysviive, tarkkaavaisuushäiriö/toiminnaohjauksen pulmat tai aistisäätelyn kehittymättömyyttä. Lisäkoulutusta minulla on sensomotoriselta ja kognitiiviseltä puolelta.

 • Tytti Siironen

  Toimintaterapeutti
  044 561 6037

  LISÄTIETOJA

  Tytti Siironen

  Toimintaterapeutti
  044 561 6037


  Työskentelen toimintaterapeuttina lasten parissa Kalajoella ja sen naapurikunnissa. Erityisosaamisena minulla on sensorisen integraation terapian koulutus.

 • Sanni Jylhä

  Toimintaterapeutti
  050 595 2595

  LISÄTIETOJA

  Sanni Jylhä

  Toimintaterapeutti
  050 595 2595


  Työskentelen toimintaterapeuttina Keski-pohjanmaan alueella (Kokkola, Kaustinen, Veteli ja Toholampi). Työskentelen niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin kanssa.

tutoris Keski-pohjanmaan erikoiskuntoutus, kärsämäen toimipiste

Frosteruksen katu 13 C
86710 Kärsämäki

 • Johanna Pyrrö

  Puheterapeutti
  040 635 4209

tutoris Keski-pohjanmaan erikoiskuntoutus, kALAJOEN toimipiste

Marjakankaantie 7 A
85100 Kalajoki

 • Elina Erkkilä

  Puheterapeutti
  040 674 4200

  LISÄTIETOJA

  Elina Erkkilä

  Puheterapeutti
  040 674 4200


  Työskentelen puheterapeuttina Kalajoella ja sen naapurikunnissa. Asiakkaani ovat lapsia, nuoria ja aikuisia. Minulla on 20 vuoden kokemus puheterapeutin tehtävistä.

  Työkykyäni olen ylläpitänyt ja kehittänyt kouluttautumalla säännöllisesti. Minulla on kokemusta mm. kielellisen erityisvaikeuden ja autisminkirjon omaavista henkilöistä, dyspraktikoista, kehitysvammaisista, CP-vammaisista, sekä henkilöistä, joilla on toiminnallisia äänihäiriöitä.

  Olen suorittanut OPT (Oral Placement Therapy) tasot 1 ja 2 sekä OPT apraksia-koulutuksen, sekä koulutuksen PECS (Picture Exchange Communication System) -menetelmästä. Olen kouluttautunut myös puheen ymmärtämiseen sekä lasten syömisen ongelmiin. Lisäksi olen suorittanut useita puheen motoriikkaan (oraalimotoriikkaan) liittyviä koulutuksia.

 • Tytti Siironen

  Toimintaterapeutti
  044 561 6037

  LISÄTIETOJA

  Tytti Siironen

  Toimintaterapeutti
  044 561 6037


  Työskentelen toimintaterapeuttina lasten parissa Kalajoella ja sen naapurikunnissa. Erityisosaamisena minulla on sensorisen integraation terapian koulutus.