Hallinto ja johto

Tutoris Oy

Kajaaninkatu 15
90100 Oulu

yhdessa@tutoris.fi

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tutoris.fi

 • Laura Juvala

  Toimitusjohtaja
  040 560 6272

  LISÄTIETOJA

  Laura Juvala

  Toimitusjohtaja
  040 560 6272


  Toimitusjohtaja, puheterapeutti, FM, eMBA johtamisen tutkinto. Vastaan Tutoriksen taloudesta vision ja strategian luomisesta ja huolehdin sen toteuttamisesta yhdessä aluejohdon kanssa. Päivittäin huolehdin myös henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä.

  Kaikki viisaus ei asu johtajassa ja sen vuoksi Tutoriksessa tehdään päätöksiä yhdessä ja arvostetaan kaikkien mielipidettä.

 • Sari Arffman

  Kuntoutuksen toimialajohtaja
  044 560 6009

  LISÄTIETOJA

  Sari Arffman

  Kuntoutuksen toimialajohtaja
  044 560 6009


  Toimin kuntoutuksen toimialajohtajana ja vastaan toiminnasta pohjoisen Suomen aluekeskuksissa. Puheterapeuttina olen kouluttautunut etenkin autismikuntoutukseen, mutta hankkinut monipuolista työkokemusta niin lapsi kuin aikuisasiakkaiden parista. Lisäksi olen toiminut kouluttajana ja konsultoinut etäkuntoutuksesta ja virtuaalikuntoutuksesta.

 • Tarja Gröhn

  Kuntoutuksen kehitysjohtaja
  050 5980 368

  LISÄTIETOJA

  Tarja Gröhn

  Kuntoutuksen kehitysjohtaja
  050 5980 368


  Toimin kuntoutuksen kehitysjohtajana ja vastaan toiminnasta eteläisen Suomen aluekeskuksissa. Olen fysioterapeuttina erikoistunut neurologiseen fysioterapiaan ja suorittanut johtamisen ylemmän amk-tutkinnon sekä PD-johtamisen tutkinnon.

 • Arja Kangas

  Hallintojohtaja
  044 560 4794

  LISÄTIETOJA

  Arja Kangas

  Hallintojohtaja
  044 560 4794


  Työskentelen hallintojohtajana Pohjois-Pohjanmaan aluekeskuksesta käsin ja vastaan yrityksen henkilöstö- ja hallintoasioista, oppilaitosyhteistyöstä sekä tukipalvelutoiminnoista. Toimin myös assistenttitiimin esimiehenä. Puheterapeuttina olen perehtynyt erityisesti puheentuoton ja dyspraksian kuntoutukseen. Olen pitänyt koulutuksia mm. äänenhuollosta, dyspraksian ja artikulaation kuntoutuksesta sekä maahanmuuttajataustaisten lasten kielenkehityksestä ja kuntoutuksesta.

 • Eija Kyllönen

  Asumisen kehitysjohtaja
  040 568 6459

  LISÄTIETOJA

  Eija Kyllönen

  Asumisen kehitysjohtaja
  040 568 6459


  Vastaan Tutoriksella asumispalveluista. Olen koulutukseltani sairaanhoitaja (YAMK), suuntautumisalueena sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen. Olen työskennellyt pitkään ikäihmisten asumis- ja hoivapalveluissa.

 • Henna Vehmas

  Tenhokodin johtaja, geronomi
  040 680 6300

  LISÄTIETOJA

  Henna Vehmas

  Tenhokodin johtaja, geronomi
  040 680 6300


  Toimin hoivakoti Tenhokodin johtajana Helsingissä. Olen koulutukseltani geronomi, AMK ja suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. Kokemusta vanhustyöstä on kertynyt hoitajana, palveluohjaajana ja esimiehenä.

 • Kristiina Kotilainen

  eTutoris-päällikkö, toimintaterapeutti
  044 712 1903

  LISÄTIETOJA

  Kristiina Kotilainen

  eTutoris-päällikkö, toimintaterapeutti
  044 712 1903


  Vastaan Tutoriksessa sähköisten palveluiden kehittämisestä. Lisäksi työskentelen toimintaterapeuttina Pohjois-Savossa ja asiakkainani on pääosin lapsia. Minulla on kokemusta lisäksi muun muassa eri-ikäisten ryhmien ohjaamisesta sekä projektityöstä. Koulutuksissa olen perehtynyt lapsen yksilölliseen tukemiseen koulutyössä sekä MAP-arviointimenetelmän käyttöön.

 • Päivi Kantomaa

  eTutoris-päällikkö, kliininen erikoispuheterapeutti
  040 567 0120

  LISÄTIETOJA

  Päivi Kantomaa

  eTutoris-päällikkö, kliininen erikoispuheterapeutti
  040 567 0120


  Vastaan Tutoriksessa sähköisten palveluiden kehittämisestä. Lisäksi toimin puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan eteläisillä alueilla ja pidän myös etäkuntoutusta tietokoneen välityksellä ympäri Suomen. Olen kliinisesti erikoistunut puheen sujuvuuden häiriöihin (änkytys ja sokellus).  Työkokemusta minulla on kertynyt eritoten änkytyksen, puhemotoristen häiriöiden sekä lukivaikeuksien kuntoutuksesta. Ennen puheterapeuttina toimimista työskentelin laaja-alaisena erityisopettajana alakoululla. Änkytyksen kuntoutuksen lisäksi olen lisäkouluttautunut mm. seuraavasti: OPT-menetelmä tasot 1, 2 sekä apraxia (tekniikka suun, kasvojenalueen ja syömisen terapiaan), PROMPT-menetelmä, lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, sujuva lukutaito sekä etäkuntoutuksen koulutuksia.

 • Nina Keinänen

  Viestintä- ja markkinointikoordinaattori
  040 560 3970

  LISÄTIETOJA

  Nina Keinänen

  Viestintä- ja markkinointikoordinaattori
  040 560 3970


  Vastaan Tutoriksella markkinoinnin ja viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä toimin koordinaattorina yrityksen ja yhteistyökumppaneiden välillä. Vastaan mm.  graafisesta tuotannosta, digitaalisesta markkinoinnista, markkinointimateriaaleista, liikelahjoista ja sponsoroinneista.  Työskentelen Tutoriksen Oulun toimistolla.

 • Minna Oinas

  Hallinnon assistentti, tiiminvetäjä Oulu
  044 712 1928

  LISÄTIETOJA

  Minna Oinas

  Hallinnon assistentti, tiiminvetäjä Oulu
  044 712 1928


  Työskentelen hallinnon assistenttina Oulussa Reinilän Talossa.

 • Iida-Maria Luoto

  Hallinnon assistentti, Oulu
  044 560 6003

  LISÄTIETOJA

  Iida-Maria Luoto

  Hallinnon assistentti, Oulu
  044 560 6003


  Työskentelen hallinnon assistenttina Oulussa Reinilän Talossa.

 • Jenni Kaattari

  Reinilän assistentti, Oulu
  050 470 9877

  LISÄTIETOJA

  Jenni Kaattari

  Reinilän assistentti, Oulu
  050 470 9877


  Työskentelen Oulun Reinilän talossa assistenttina. Vastaan Reinilän juoksevista asioista ja hallinnon assistentin tehtävistä.

 • Jonna Arolaakso

  Assistentti, asiakaspalvelu, Rehapolis Oulu
  050 476 4570

  LISÄTIETOJA

  Jonna Arolaakso

  Assistentti, asiakaspalvelu, Rehapolis Oulu
  050 476 4570


  Toimin Oulun Rehapoliksen toimipisteessä asiakaspalveluassistenttina.

 • Eija Strömsholm

  Assistentti, asiakaspalvelu, Tampere
  044 726 0311

  LISÄTIETOJA

  Eija Strömsholm

  Assistentti, asiakaspalvelu, Tampere
  044 726 0311


  Työskentelen asiakaspalveluassistenttina Tampereella.

 • Jaana Ikävalko

  Assistentti, asiakaspalvelu, Tampere
  044 726 0321

  LISÄTIETOJA

  Jaana Ikävalko

  Assistentti, asiakaspalvelu, Tampere
  044 726 0321


  Työskentelen asiakaspalveluassistenttina Tampereella.

 • Anne-Marie Malkasilta

  Assistentti, hallinto, Tampere
  040 846 6351

  LISÄTIETOJA

  Anne-Marie Malkasilta

  Assistentti, hallinto, Tampere
  040 846 6351


  Työskentelen hallinnon assistenttina Tampereella.

 • Sara Liikanen

  Assistentti, asiakaspalvelu, Tampere
  046 921 6197

  LISÄTIETOJA

  Sara Liikanen

  Assistentti, asiakaspalvelu, Tampere
  046 921 6197


  Toimin Tutoris Erikoiskuntoutuksessa hallinnon assistenttina ja vastaan Tampereen toimipisteen asiakaspalvelusta.

 • Amanda Maunu

  Assistentti, hallinto, Kemi
  046 920 4872

  LISÄTIETOJA

  Amanda Maunu

  Assistentti, hallinto, Kemi
  046 920 4872


  Toimin Tutoris Erikoiskuntoutuksessa hallinnon assistenttina ja vastaan Meri-Lapin fysioterapiapisteen asiakaspalvelusta Kemissä.