Tutoris Etelä-Savon Erikoiskuntoutus

PALAA EDELLISELLE SIVULLE

Hae terapiaan tai soita p. 040 630 3032

Olemme Kelan palveluntuottaja.

 

Tutoris Oy

Etelä-Savon Erikoiskuntoutus
Vuorikatu 6 C 21
50100 MIKKELI
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tutoris.fi
yhdessa@tutoris.fi

Etelä-Savon alueella toimimme seuraavilla paikkakunnilla

Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Kouvola, Lahti, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala ja Ristiina

 • Marika Kankkunen

  Aluepäällikkö, toimintaterapeutti
  044 561 6026

  LISÄTIETOJA

  Marika Kankkunen

  Aluepäällikkö, toimintaterapeutti
  044 561 6026


  Asiakastiedustelut Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi.

  Toimintaterapeutti (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja.

  Toimin aluepäällikkönä Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen alueilla toimien yhteyshenkilönä alueiden kuntoutusasikas- ja sopimusasioissa. Työskentelen myös toimintaterapeuttina Pohjois-Savon alueella. Asiakasryhmä ovat pääasiassa lapset ja jonkin verran neurologisia kuntoutujia.

 • Heli Nousiainen

  Puheterapeutti
  040 560 6975

  LISÄTIETOJA

  Heli Nousiainen

  Puheterapeutti
  040 560 6975


  Toimin puheterapeuttina Mikkelissä ja osin lähialueilla (noin 50 km säteellä). Työskentelen mielellään kaikenikäisten asiakkaiden kanssa, mutta eniten kokemusta minulla on lapsiasiakkaista. Tutuimmat tulosyyt ovat viivästynyt kielellinen kehitys, kielellinen erityisvaikeus, äännevirheet, dyspraksia ja autismin kirjo. Aikuisilla afasian kuntoutus. Olen käynyt täydennyskoulutuspäiviä edellä mainittuihin aiheisiin ja mm. änkytyksen kuntoutukseen.

 • Sari Tuomennoro

  Puheterapeutti
  040 630 7535

  LISÄTIETOJA

  Sari Tuomennoro

  Puheterapeutti
  040 630 7535


  Työskentelen puheterapeuttina Pieksämäellä ja osin Pieksämäen lähialueilla. Asiakkaani voivat olla kaikenikäisiä, joskin vahvin kokemus minulla on eri-ikäisten lasten kanssa työskentelystä. Olen saanut ammatillista lisäkoulutusta lapsen kielenkehitykseen, oraalimotoriikkaan ja äänteistön hallintaan liittyen.

 • Annu Hankilanoja

  Toimintaterapeutti
  040 658 0700

  LISÄTIETOJA

  Annu Hankilanoja

  Toimintaterapeutti
  040 658 0700


  Työskentelen toimintaterapeuttina Mikkelissä ja sen lähialueilla, kuten Pieksämäellä, Haukivuorella ja Kangasniemellä. Asiakkaani ovat pääasiassa lapsia, mutta joukossa on myös neurologisia aikuiskuntoutujia. Eniten työkokemusta löytyy neuropsykiatristen lasten ja nuorten parista. Olen täydentänyt osaamista mm. perhevalmennuskoulutuksella, jonka tarkoituksena on tukea koko perhettä ja tarjota käytännön keinoja arjen sujuvoittamiseksi. Lisäksi osaamista on kertynyt lasten tunnetaitojen vahvistamisen osalta, ja opiskelenkin tällä hetkellä lasten tunnetaito-ohjaajaksi.

 • Tiina Kankkunen

  Toimintaterapeutti
  040 560 6347

  LISÄTIETOJA

  Tiina Kankkunen

  Toimintaterapeutti
  040 560 6347


  Työskentelen toimintaterapeuttina Savossa. Asiakaskuntani koostuu niin lapsi- kuin aikuisasiakkaista. Työkokemusta minulta löytyy eniten lasten toimintaterapiasta: lasten toimintaterapia-arviointi sekä yksilö- ja ryhmämuotoinen toimintaterapia. Osaamistani olen täydentänyt mm. MAP-arviointikoulutuksella sekä avoimen yliopiston lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -opintokokonaisuudella.

 • Jenni Tolonen

  Toimintaterapeutti
  044 561 6051

 • Jonna Virolainen

  Toimintaterapeutti
  050 4725 705