Etäkuntoutustiimi

Etäkuntoutus on uusi tapa järjestää puhe-, toiminta- ja

fysioterapiapalveluja sekä kotikuntoutusta kaiken ikäisille

Suomessa ja ulkomailla – välimatkoista välittämättä.

Etäkuntoutuksen toteuttaa aina etäkuntoutukseen

sertifioitu terapeutti.

Lue lisää etäkuntoutuksesta.

Tutoris Erikoiskuntoutuksen etäkuntoutustiimi

 • Kristiina Kotilainen

  Toimintaterapeutti,
  eTutoris päällikkö
  044 712 1903

  LISÄTIETOJA

  Kristiina Kotilainen

  Toimintaterapeutti,
  eTutoris päällikkö
  044 712 1903


  Työskentelen toimintaterapeuttina Pohjois-Savossa ja asiakkainani on pääosin lapsia. Minulla on kokemusta lisäksi muun muassa eri-ikäisten ryhmien ohjaamisesta sekä projektityöstä. Koulutuksissa olen perehtynyt lapsen yksilölliseen tukemiseen koulutyössä sekä MAP-arviointimenetelmän käyttöön. Lisäksi vastaan sähköisten palveluiden kehittämisestä eTutoris päällikön roolissa.

 • Päivi Kantomaa

  Kliininen erikoispuheterapeutti,
  eTutoris päällikkö
  040 567 0120

  LISÄTIETOJA

  Päivi Kantomaa

  Kliininen erikoispuheterapeutti,
  eTutoris päällikkö
  040 567 0120


  Työskentelen puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan eteläisillä alueilla ja pidän myös etäkuntoutusta tietokoneen välityksellä ympäri Suomen. Olen kliinisesti erikoistunut puheen sujuvuuden häiriöihin (änkytys ja sokellus).  Työkokemusta minulla on kertynyt eritoten änkytyksen, puhemotoristen häiriöiden sekä lukivaikeuksien kuntoutuksesta. Ennen puheterapeuttina toimimista työskentelin laaja-alaisena erityisopettajana alakoululla. Änkytyksen kuntoutuksen lisäksi olen lisäkouluttautunut mm. seuraavasti: OPT-menetelmä tasot 1, 2 sekä apraxia (tekniikka suun, kasvojenalueen ja syömisen terapiaan), PROMPT-menetelmä, lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, sujuva lukutaito sekä etäkuntoutuksen koulutuksia. Toimin Tutoris Oy:ssä lisäksi eTutoris -päällikkönä ja vastaan sähköisten palveluiden kehittämisestä.

 • Hanna-Mari Virtanen

  Puheterapeutti
  040 658 3550

  LISÄTIETOJA

  Hanna-Mari Virtanen

  Puheterapeutti
  040 658 3550


  Työskentelen puheterapeuttina Kainuun alueella ja eniten minulla on kokemusta lapsiasiakkaiden kanssa työskentelystä. Lisäkoulutusta olen hankkinut mm. lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta ja kuvakommunikaatiosta, olen käynyt myös autismin asiantuntijakoulutuksen.

 • Virva Tauriainen

  Puheterapeutti
  040 161 3050

  LISÄTIETOJA

  Virva Tauriainen

  Puheterapeutti
  040 161 3050


  Työskentelen puheterapeuttina Ylivieskassa, Nivalassa ja Sievissä. Asiakaskuntani koostuu lapsista, joilla on erilaisia kielen kehityksen pulmia tai kehitysvammaisuutta. Useat asiakkaani käyttävät puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (AAC). Täydennyskoulutusta olen saanut OPT-menetelmään (OPT 1), äänteellisten pulmien kuntoutukseen, lasten kerrontataitojen tukemiseen sekä autismin kirjon häiriöihin.

 • Essi Marjeta

  Puheterapeutti
  040 154 9050

  LISÄTIETOJA

  Essi Marjeta

  Puheterapeutti
  040 154 9050


  Työskentelen puheterapeuttina Keski-Pohjanmaalla: Kaustisella, Halsualla ja Perhossa. Asiakaskuntani koostuu enimmäkseen lapsista ja nuorista, joilla on erilaisia puheen ja kielen kehityksen ongelmia. Olen saanut lisäkoulutusta kommunikointikansioiden käytöstä. Käytän useiden asiakkaiden kanssa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä, kuten viittomia ja kuvia (AAC).

 • Heli Kiviahde

  Puheterapeutti
  040 659 3200

  LISÄTIETOJA

  Heli Kiviahde

  Puheterapeutti
  040 659 3200


  Työskentelen puheterapeuttina Haapaveden, Ylivieskan ja Oulaisten alueella. Lisäksi teen etäkuntoutusta eri puolille Suomea. Työkokemusta minulla on mm. lasten äänteellisten pulmien, erityisen kielihäiriön, lukivaikeuden ja aikuisneurologisten häiriöiden kuntoutuksesta. Olen lisäkouluttautunut lasten äänteellisten pulmien kuntoutukseen sekä AAC-menetelmien käyttöön.

 • Marianne Ahonen

  Puheterapeutti
  040 689 1400

  LISÄTIETOJA

  Marianne Ahonen

  Puheterapeutti
  040 689 1400


  Toimin puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa. Työkokemukseni painottuu alle kouluikäisten lasten puheen, kielen ja vuorovaikutuksen arviointiin ja kuntoutukseen. Olen suorittanut erillisinä opintoina psykologian perusopinnot ja lisäkoulutusta olen saanut muun muassa pienten vauvojen syömisongelmien hoitoon liittyen.

 • Eveliina Kemppainen

  Puheterapeutti
  040 560 4719

  LISÄTIETOJA

  Eveliina Kemppainen

  Puheterapeutti
  040 560 4719


  Työskentelen etäkuntoutuksen parissa sekä Pohjois-Pohjanmaan alueella lähiasiakkaiden kanssa. Asiakasryhmäni koostuu eri-ikäisistä lapsista, joista suurin osa on alle kouluikäisiä.

 • Seija Parpala

  Puheterapeutti
  044 561 6056

  LISÄTIETOJA

  Seija Parpala

  Puheterapeutti
  044 561 6056


  Työskentelen puheterapeuttina Pohjois-Pohjanmaan alueella (Kalajoki, Alavieska, Pattijoki, Lumijoki ja Oulu) ja lisäksi teen etäkuntoutusta eripuolille Suomea Oulusta käsin. Työkokemusta ja koulutusta minulla on eniten lasten äänteellisestä kuntoutuksesta, erityisestä kielihäiriöstä, viivästyneestä puheen ja kielen kehityksestä sekä aikuisneurologisten asiakkaiden osalta afasian ja dysartrian kuntoutuksesta. Olen kiinnostunut myös AAC-menetelmien käytöstä ja käytän työssäni aktiivisesti tukiviittomia.

 • Petra Peltoniemi

  Fysioterapeutti
  044 726 0316

  LISÄTIETOJA

  Petra Peltoniemi

  Fysioterapeutti
  044 726 0316


  Olen neurologiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti. Tällä hetkellä kouluttaudun Hyvinvointiteknologian osaajaksi (YAMK). Olen työskennellyt Pirkanmaalla yli 10 vuoden ajan ja kokemusta on karttunut monista neurologisista sairauksista. Erityisvahvuuksista mainittakoon hengitysfysioterapia. Lisäksi toimin etäkuntoutuksen vastuuhenkilönä.

 • Hanna Hellman

  Fysioterapeutti
  044 726 0317

  LISÄTIETOJA

  Hanna Hellman

  Fysioterapeutti
  044 726 0317


  Olen erikoistunut neurologiseen fysioterapiaan ja asiakkaani koostuvat pääosin aikuisista neurologisista kuntoutujista. Minulla on kokemusta ja kiinnostusta myös lasten fysioterapiasta. Osaan tukivittomat ja viittomakielen sormiaakkoset sekä kuvakommunikaation menetelmiä.  Olen suorittanut fysioterapian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hyvinvointiteknologian koulutusohjelmassa. Teknisavusteinen kuntoutus on omaa osaamisaluettani ja vastaan teknisavusteisista kävely- ja tasapainoharjoittelun pienryhmistä.