• Etusivu
  • Blogi
  • Vinkkejä tasapainoiseen arkeen Tenavat tasapainoon -kirjasta

Ajankohtaista

Vinkkejä tasapainoiseen arkeen Tenavat tasapainoon -kirjasta

11.12.2017

 

Miksi toinen lapsi rauhoittuu katsellessaan keskittyneesti muurahaisten leikkiä ja toinen juoksentelemalla ja leikkimällä ninjaa? Toimintaterapeutti Merja Tompurin kirjoittama Tenavat tasapainoon -kirja antaa konkreettisia keinoja lapsen vireystilan, kuormituksen ja tunteiden säätelyn sekä sisäisen rauhoittumisjärjestelmän vahvistamiseen. Kirja sisältää sekä aikuisen käyttöön tarkoitettuja liitteitä, että käytännönläheisiä lasten kanssa tehtäviä harjoituksia, joissa on toiminnallinen näkökulma.

TASAPAINOINEN AIKUINEN TUKEE LAPSEN HYVINVOINTIA

Koska aikuisen hyvinvointi vaikuttaa lapsen hyvinvointiin, on kirjassa oma osionsa sille, miten aikuinen voi vahvistaa omaa tasapainoaan. Keskeisenä ajatuksena on, että aikuisen tulee itse olla tasapainossa ja tietoinen omista tavoista säädellä itseään, jotta voi tunnistaa lapsen tarpeet ja olla tukena opettamassa lapselle itsesäätelyä:

  • Aikuinen voi miettiä haasteiden ja voimavarojen kautta, millainen tasapaino omassa arjessa on. On hyvä kirjata ylös, mihin seikkoihin kokee tarvitsevansa muutosta ja millaista tukea tarvitsee muutoksen toteuttamiseksi.
  • Tarkkailemme jatkuvasti lapsen käyttäytymistä, mutta joskus aikuisenkin on hyvä pysähtyä tarkkailemaan itseään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi pitämällä viikon ajan epämiellyttävien ja miellyttävien tilanteiden kalenteria, johon voi kuvailla millaisia tunteita ja ajatuksia erilaiset vuorovaikutustilanteet itsessä herättävät.

TILANTEEN KARTOITUKSEN JA TAVOITTEIDEN ASETTAMISEN KAUTTA KOHTI TASAPAINOISTA ARKEA

Myös lapsen toimintaa voidaan havainnoida haastavien tilanteiden ja hyvien hetkien kalenterin avulla. Haastavia tilanteita kirjaamalla voidaan kartoittaa tilanteen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Aivan yhtä tärkeää on havainnoida hyviä hetkiä, jotta opimme, miten parhaiten ylläpidämme arjen tasapainoa. Tilanteen kartoituksen jälkeen voidaan asettaa tavoitteet:

  • Tavoitteen asettamisen kannalta on tärkeää miettiä, mitä positiivista muutosta kohti lapsen elämässä mennään? Esimerkiksi Maijalle, joka juoksentelee nukkumaanmenoaikaan vanhemmilta karkuun ylikierroksilla käyden voisi asettaa tavoitteeksi: ”Maija menee kolmen kuukauden kuluttua nukkumaan omaan sänkyyn iltasadun jälkeen.”
  • Kun tavoite on asetettu, on hyvä sopia keinoista ja yhteistyöstä lapsen lähipiirin aikuisten kesken. On myös tärkeää miettiä keinoja, joiden avulla lapsi itse sitoutuu työskentelemään kohti asetettuja tavoitteita.

KEINOJA KOTIIN, PÄIVÄKOTIIN JA KOULUUN

Kirjan annista hyötyvät erityisesti vanhemmat, varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen ammattilaiset sekä kuntoutusalan asiantuntijat. Lapsen tasapainoa voidaan tukea arjen eri toimintaympäristöissä:

  • Kiinnittämällä huomiota vireyden ja kuormituksen säätelyyn. Tärkeää on, että lapsi oppii aikuisen tuella tunnistamaan ja nimeämään oman vireystilansa eli aktivaatiotasonsa.
  • Vahvistamalla rauhoittumisjärjestelmää esimerkiksi lasten mindfulnessin, rauhoittumista tukevan tietoisen hengityksen, mielikuvarentoutusten ja aistimusten tasapainon avulla.
  • Lapsen tunteiden säätelykeinoja vahvistamalla sekä kohtaamalla haastavat tilanteet lapsen tukena.

Kaikkiin tämän blogitekstin vinkkeihin löytyy runsaasti oheismateriaalia, kuten erilaisia lasten kanssa tehtäviä harjoituksia sekä tehtävä- ja lomakepohjia Tenavat tasapainoon -kirjasta. Myös toimintaterapeutti voi kuntoutuksen ammattilaisena auttaa löytämään keinoja lapsen vireystilan säätelyyn sekä tukea lapsen tunteiden säätelykeinojen kehittymistä. Kysy lisää aiheesta Tutoriksen Uudenmaan aluekeskuksen toimintaterapeuteilta.

Lähde: Tenavat tasapainoon. Näin autat lasta säätelemään vireyttä ja kuormitusta. 2016. Merja Tompuri. PS-kustannus.

toimintaterapeutti – Elina Soinio, Tutoris Oy – Uudenmaan Erikoiskuntoutus

Tutoris Oy on kuntoutus- ja hoivapalveluita valtakunnallisesti tuottava suomalainen yritys. Lääkinnällisen kuntoutuksen puhe-, toiminta- ja fysioterapiapalveluita sekä hoivapalveluita tarjotaan kuntien ja kuntayhtymien organisaatioille sekä Kansaneläkelaitokselle. Yritys työllistää noin 200 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaista.

Lue myös:

Hei – jes, mä juoksen kuuhun! 

Ylös, ulos ja harjoittelemaan

Koulutieni aloitan ja repun selkään pujotan