Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 • Etusivu
 • Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Mehiläinen Tutoris Oy pyrkii järjestämään kaikkien verkkokaupassa sekä muissa sovelluskaupoissa myymiensä tuotteiden ja palveluiden sekä tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattoman pääsyn tietojärjestelmiin. Asiakkaan tulee olla tietoinen avoimen tietoverkon käytön sisältämästä tietoturvallisuusriskistä. Mehiläinen Tutoris Oy ei vastaa asiakkaan tietoturvallisuudesta palvelua käytettäessä. Asiakkaan tulee vastata itse palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Mehiläinen Tutoris Oy:lle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Asiakkaan halutessa käytämme viestimiseen sähköpostia tai WhatsAppia. Mehiläinen Tutoris Oy ei ole vastuussa kolmansien osapuolien tarjoamista palveluista (kuten facebook, sähköposti, whatsapp jne.) ja niiden tietosuojasta. Näistä tulee käyttäjän lukea ko. palveluntarjoajan tuotekuvauksesta sekä tietosuojalausekkeista. Tämä on erityisen tärkeä huomioida silloin kun asiakas käyttää viestinnässään kolmansien osapuolien tarjoamia palveluja.

1. Rekisterinpitäjä

Tutoris-kauppa/Mehiläinen Tutoris Oy.
Y-Tunnus: 1844559-3
Osoite: Mehiläinen Tutoris Oy, Hatanpään valtatie 1, 33100 Tampere

2. Rekisterin nimi

Mehiläinen Tutoris-kauppa, asiakasrekisteri

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tarja Gröhn
Hatanpään valtatie 1
33100 Tampere
tutoriskauppa@tutoris.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on Mehiläinen Tutoris Oy:n tuottamien kuntoutus- nettiterapiapalvelujen sekä Mehiläinen Tutoris Oy:n pelien ja sovellusten käyttäjiä koskevien tietojen kerääminen, käyttäminen palvelun suunnitteluun ja toteutukseen sekä tietojen säilyttäminen. Henkilörekisteri on perustettu Mehiläinen Tutoris Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitamiseksi. Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Palvelun toteuttaminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Asiakastapahtumien varmentaminen
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Markkinointi, analysointi ja tilastointi
 • Kohdennettu markkinointi
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset

Sovelluskaupoista Mehiläinen Tutoris Oy:n sovelluksia ladattaessa ja ostaessa kauppa voi pyytää asiakkaalta käyttöoikeuksia laitteen tunnuksen ja puhelutietojen, mikrofonin ja kuvien/median/tiedostojen käyttämiseen. Näitä oikeuksia hyödynnetään ainoastaan pelien toimivuuden takaamiseksi. Mehiläinen Tutoris Oy ei kerää näistä asiakastietoa eikä näin ollen jaa sitä kolmansille osapuolille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet)
 • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Sosiaaliturvatunnus
 • Ikä, sukupuoli ja äidinkieli
 • Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
 • Asiakaspalautteet
 • Yhteydenotot
 • Arvonta- ja kilpailuvastaustiedot
 • Peruutustiedot
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • Asiakkaan Mehiläinen Tutoris-palveluiden käyttöaika
 • Asiakkaan lähettämät sähköposti/tekstiviestit sekä teksti- tai videoviestit
 • Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään puhelimitse tai asiakkaan kirjauduttua Mehiläinen Tutoris-verkkokauppaan
 • Sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 • Palvelun maksajalta tai Kelan korvaamien palveluiden osalta kuntoutussuunnitelman laatineelta taholta palvelun
 • Käyttäjän tai hänen huoltajansa kirjallisella luvalla.
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Itellan osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilöitä koskevia rekisterin tietoja luovutetaan säännönmukaisesti palvelun maksajalle, palvelun käyttäjälle tai hänen huoltajalleen sekä Kelan korvaamien palveluiden osalta palvelun käyttäjän kuntoutussuunnitelman laatineelle taholle. Tiedot luovutetaan palvelun käyttäjän tai hänen huoltajansa kirjallisella luvalla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mehiläinen Tutoris Oy hyödyntää etäkuntoutuksessa Cisco WebEx -verkkoneuvotteluohjelmaa. Cisco on sitoutunut huolellisiin tietosuojakäytäntöihin:
www.cisco.com/c/fi_fi/about/legal/privacy-full.html
www.cisco.com/c/en/us/about/trust-transparency-center/overview.html

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri säilytetään sähköisessä, salasanasuojatussa muodossa.

10. Tarkastusoikeus ja tiedonkorjaamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot henkilötietolain (26§) mukaisesti. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Rekisterissä olevien itseä koskevien tietojen korjausvaatimus tulee esittää kirjallisesti Mehiläinen Tutoris Oy:lle.